Az itthon tanulás érdekében | Magyar Nemzeti Tanács Hivatalos Honlapja Ugrás a tartalomra

Jelenlegi hely

Az itthon tanulás érdekében

Az MNT közbenjárásával, a magyar kormány támogatásával magyar nyelvű segédtankönyvek készültek zenei oktatás céljából

– A Magyar Kormány Miniszterelnökségének Nemzetpolitikai Államtitkársága kétmillió forinttal támogatta a szabadkai Zeneiskolát. A támogatás a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. lebonyolításával valósult meg, a Magyar Nemzeti Tanács közbenjárásával. Ebből a támogatásból a középiskolások részére magyar nyelvű segédanyagok készültek, ezzel is segítve az itthon tanulást, a szülőföldön maradást – hallottuk Brezovszki Tamarától, a Zeneiskola tanárától, aki ez esetben a projektírással volt megbízva.

A szabadkai Zeneiskola tanárai által írt, hiánypótló segédtankönyvek bemutatására tegnap került sor a szabadkai Zeneiskola dísztermében, és ahogyan azt hallhattuk, már használatban is vannak. A rendezvényen jelen volt Petkovics Márta, az MNT Végrehajtó Bizottságának tagja:

– Az MNT minden középiskolát támogat, úgy a gimnáziumokat, mint a szakközépiskolákat és a művészeti tanintézményeket is. Az iskoláknak az elmúlt években is lehetőségük nyílt részt venni az MNT pályázatain, ezáltal műszaki felszerelésekhez juthattak, azonban igény mutatkozott segédtankönyvek megjelentetésére is. Szerbia határain belül csak a szabadkai Zeneiskolában folyik magyar nyelven középiskolai szintű zeneoktatás. Vajdaság egész területéről járnak ide magyar ajkú diákok, akik minőségi oktatásban részesülnek és kiválóan szerepelnek hazai és külföldi versenyeken. Eddig viszont nem léteztek a számukra ilyen kiadványok, így nincs kétség afelől, hogy ezekre mekkora szükség van. A megjelent kiadványokat segédtankönyveknek tudjuk minősíteni, és az iskolában dolgozó pedagógusok szakmai munkáját dicsérik. A tanároknak köszönhetjük, mert volt bennük kellő motiváció és akarat, hogy a tudásukat megosszák és tegyenek annak érdekében, hogy a diákoknak legyen miből tanulniuk. Csak ők tudták ezeket megírni, külső szakemberekkel nem ment volna. Reméljük, hogy e segédtankönyveket újabb kiadványok kísérik majd. Az MNT-nek több síkon folynak a programjai és elsődleges céljai közt szerepel az iskolások támogatása. Az MNT a lehetőségekhez mérten a jövőben is kiemelten szeretné támogatni a szabadkai Zeneiskolát – hallottuk Petkovics Mártától, aki az iskola diákjaihoz fordulva felhívta a figyelmet az MNT nyújtotta lehetőségekre, és arra buzdította őket, hogy éljenek ezekkel és jelentkezzenek a pályázatokra.

– Elsősorban a szerb felzárkózási tanfolyamra gondolok, mert érdemes itthon továbbtanulni, még ha szerb nyelven is, mert végső soron úgyis a zene számít – mondta Petkovics Márta, aki emlékeztetett arra is, hogy az Újvidéken tanulókat a korszerűen felszerelt Európa Kollégium várja.

A segédtankönyvekről Dragana Nikolić, a szabadkai Zeneiskola igazgatója szólt:

– Öt kiadványról van szó. Az első osztályosok részére a Hangszerismeretet és a Zeneelméletet Csikós Krisztina tanárnő készítette, az Összhangzattant, másodikosoknak, harmadikosoknak és negyedikeseknek pedig ketten készítettük Nina Milosavljević tanárnővel. Sok gyakorlatot, példákat tartalmaz, amelyekből tanulhatnak a diákok. Mindezek mellett összeállt egy terv is a népiének szakra vonatkozóan, szerbről magyarra fordítva és a magyar népi hagyományokhoz igazítva, ami szintén Csikós Krisztina tanárnő munkája. A segítségünkre volt még Varga Attila magyartanár, valamint Nataša Vasić a kottagrafikákat illetően, Manojlović Helena pedig a technikai részben játszott fontos szerepet. Ezek a segédtankönyvek nagyon fontosan a számunkra, a tanároknak és a diákoknak egyaránt. Eddig a szerbiai és magyarországi tankönyvekre támaszkodva tanítottak a tanáraink. Reményeink szerint ez még csak a kezdet, mert más tantárgyakból is fennáll a hiány. Nagy köszönettel tartozunk a MNT-nek, amiért segítik a munkánkat. Ebben az évben az MNT által műszaki felszereléshez is hozzájutottunk – tudtuk meg az igazgatótól.

Csikós Krisztina tanárnő elmondása szerint sok év munkájának eredményeként jöttek létre a segédtankönyvek:

– 2003 óta dolgozom ebben az iskolában, mint szaktantárgyakat oktató pedagógus. Végzős egyetemistaként már felismertem a problémát, hogy a magyar tannyelvű osztályoknak nincs semmiféle segédanyaguk a tananyag elsajátításához. A Hangszerismeret tankönyvet már 2003-ban úgymond megálmodtam, a szerb tankönyv mintájára és az előírt tananyaggal összhangban. Mondhatni azt, hogy 2003-tól folyamatosan dolgoztam a jegyzetek kidolgozásán. Miután értesültünk a pályázatról, kiváló lehetőségnek találtuk arra vonatkozóan, hogy a jegyzetek tankönyv formát kapjanak. A Zeneelmélet jegyzet és példatár egyben. Eddig óráról órára feladatlapokat készítettem, de már azzal is időt vesztettünk, mire ezeket kiosztottuk. Most minden egy helyen van és ez jócskán megkönnyíti a tanítás folyamatát – fejtette ki Csikós Krisztina.

Ahogyan arról értesülhettünk, a fennállásának 150. évfordulóját ünneplő szabadkai Zeneiskola több koncertre is készül. Október 17-én diákok versenyeznek majd, 18-án a Városházán volt diákok lépnek fel, akik hírnévre tettek szert, decemberben a szimfonikus zenekar és a kórus hangversenyére kerül sor, de a középiskolások és az alsófokú zenedében tanulók is megmutatkoznak.

Forrás: Magyar Szó