Jelenlegi hely

Hasznos tartalmak

 • Dokumentum
 • Egyéb

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja, 41. szakaszának 1.

 • Dokumentum
 • Egyéb

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének g) pontja és 41. szakaszának 1. bekezdése, alapján a Magyar Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) elnöke 2016. március 11-én meghozza a következő

 • Dokumentum
 • Egyéb

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének q) pontja, 41. szakaszának 1. bekezdése, valamint a Magyar Nemzeti Tanács Oktatásfejlesztési stratégiájának (2010–2016) IV.11.

 • Dokumentum
 • Egyéb

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án H/1/2014 iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének q) pontja, 41. szakaszának 1.

 • Dokumentum
 • Egyéb

A Magyar Nemzeti Tanács Várady kiválósági ösztöndíjhiteléről szóló határozat (elfogadva 2013. július 1-én, H/8/2013 iratszám alatt és módosítva 2013. szeptember 11-én H/12/2013 iratszám és 2015. szeptember 28-án H/19/2015 iratszám alatt) 12.

 • Dokumentum
 • Egyéb

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án H/1/2014 iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének q) pontja és 41. szakaszának 1.

 • Dokumentum
 • Egyéb

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án H/1/2014 iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének q) pontja, 41. szakaszának 1. bekezdése és A Magyar Nemzeti Tanács felsőoktatási ösztöndíjprogramjáról szóló határozat (elfogadva 2015.

 • Dokumentum
 • Egyéb

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án H/1/2014 iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja, 41. szakaszának 1.

 • Dokumentum
 • Egyéb

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án H/1/2014 iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének q) pontja, 41. szakaszának 1. bekezdése és A Magyar Nemzeti Tanács felsőoktatási ösztöndíjprogramjáról szóló határozat (elfogadva 2015.

 • Dokumentum
 • Egyéb

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án H/1/2014 iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének q) pontja, 41. szakaszának 1. bekezdése és A Magyar Nemzeti Tanács felsőoktatási ösztöndíjprogramjáról szóló határozat (elfogadva 2015.

 • Oktatás
 • Egyéb

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án H/1/2014 iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének q) pontja, 41. szakaszának 1. bekezdése és  A Magyar Nemzeti Tanács Várady kiválósági ösztöndíjhitelről szóló határozata 4. szakaszának 1. és 2.

 • Oktatás
 • Egyéb

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án H/1/2014 iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja, 41. szakaszának 1. bekezdése és A Magyar Nemzeti Tanács demonstrátori ösztöndíjrendszeréről szóló határozat (elfogadva 2015.

 • Dokumentum
 • Egyéb

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án H/1/2014 iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének h) pontja, 41. szakaszának 1.

 • Dokumentum
 • Jogszabályok
A közjegyzőségről szóló törvény / Zakon o javnom beležništvu A felnőttképzésről szóló törvény / Zakon o obrazovanju odraslih A középiskolai tanulók és felsőoktatási hallgatók jóléti ellátásáról szóló törvény / Zakon o učeničkom u studenstskom standardu A tanári hivatás és szakmai fejlődés kompetenciakövetelményei A személy és vagyonvédelemről szóló törvény / Zakon o privatnom obezbeđenju A Szerb Köztársaság Alkotmánya / Ustav Repubike Srbije Családjogi törvény / Porodični zakon Államigazgatási törvény / Zakon o državnoj upravi Büntető törvénykönyv / Krivični zakonik Munkaügyi törvény / Zakon o radu A tanárok, nevelők és szakmunkatársak folytonos szakmai továbbképzéséről és a rang megszerzéséről szóló szabályzat Törvény a kötelmi eljárásokról / Zakon o obligacionim odnosima Törvény a helyi önkormányzatokról / Zakon o lokalnoj samoupravi Törvény a hivatalos nyelv- és íráshasználatról / Zakon o službenoj upotrebi jezika i pisma Törvény a nemzeti kisebbségek jogainak és szabadságjogainak védelméről / Zakon o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina Törvény a közúti közlekedés biztonságáról / Zakon o bezbednosti saobrćaja na putevima Törvény a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól / Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina Törvény a személyes adatok védelméről / Zakon o zaštiti podataka o ličnosti Törvény az alapvető tulajdonjogi viszonyokról Törvény az adományalapokról és az alapítványokról / Zakon o fondovima i fondacijama Törvény az alapfokú oktatásról és nevelésről / Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju Törvény az egyesületekről / Zakon o udruženjima Törvény az általános közigazgatási eljárásró / Zakon o opštem upravnom postupku Az örökösödésről szóló törvény / Zakon o nasleđivanju Törvény a rehabilitációról / Zakon o rehabilitaciji Törvény Vajdaság Autonóm Tartomány hatásköreinek meghatározásáról / Zakon o utvrđivanju nadležnosti AP Vojvodine Törvény az iskoláskor előtti nevelésről és oktatásról / Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju Törvénykönyv a büntetőeljárásról / Zakonik o krivičnom postupku Törvény a középiskolai oktatásról és nevelésről / Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju Vajdaság AT Statútuma 2014 / Statut AP Vojvodine 2014 Törvény az ügyészségről / Zakon o javnom tužilaštvu Törvény a bírákról / Zakon o sudijama Törvény a Bírósági Főtanácsról / Zakon o Visokom savetu sudstva Törvény az Állami Ügyészi Tanácsról / Zakon o Državnom veću tužioca Törvény a bíróságok szervezetéről / Zakon o uređenju sudova Törvény a tömegtájékoztatásról és a médiáról / Zakon o informisanju i medijama mađ. Törvény a kultúráról / Zakon o kulturi Törvény a felsőoktatásról / Zakon o visokom obrazovanju Oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény / Zakon o osnovama sistema vaspitanja i obrazovanja Törvény a polgári perrendtartásról / Zakon o parničnom postupku Törvény az elkobzott vagyon visszaszármaztatásáról és a kárpótlásról / Zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju Hiteles értelmezés a felsőoktatási törvény kapcsán / Autentično tumačenje Törvény a páciensek jogairól / Zakon o pravima pacijenata Törvény a szabálysértésekről / Zakon o prekršajima
 • Dokumentum
 • Egyéb

A vajdasági magyarság nemzeti jelképe – az MNT 5/2005. számú , 2005.

 • Dokumentum
 • Egyéb

A Magyar Nemzeti Tanács 2005 szeptember 23-án elfogadott 5/2005. számú határozata alapján a vajdasági magyarság nemzeti ünnepei a következők: 

 • Dokumentum
 • Magyar helységnévtár
Sorszám Községnév M. Helységnév M. Községnév Sz. Helységnév Sz.
1 Ada Ada Ada Ada