Jelenlegi hely

Jogszabályok

  • Dokumentum
  • Jogszabályok
A közjegyzőségről szóló törvény / Zakon o javnom beležništvu A felnőttképzésről szóló törvény / Zakon o obrazovanju odraslih A középiskolai tanulók és felsőoktatási hallgatók jóléti ellátásáról szóló törvény / Zakon o učeničkom u studenstskom standardu A tanári hivatás és szakmai fejlődés kompetenciakövetelményei A személy és vagyonvédelemről szóló törvény / Zakon o privatnom obezbeđenju A Szerb Köztársaság Alkotmánya / Ustav Repubike Srbije Családjogi törvény / Porodični zakon Államigazgatási törvény / Zakon o državnoj upravi Büntető törvénykönyv / Krivični zakonik Munkaügyi törvény / Zakon o radu A tanárok, nevelők és szakmunkatársak folytonos szakmai továbbképzéséről és a rang megszerzéséről szóló szabályzat Törvény a kötelmi eljárásokról / Zakon o obligacionim odnosima Törvény a helyi önkormányzatokról / Zakon o lokalnoj samoupravi Törvény a hivatalos nyelv- és íráshasználatról / Zakon o službenoj upotrebi jezika i pisma Törvény a nemzeti kisebbségek jogainak és szabadságjogainak védelméről / Zakon o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina Törvény a közúti közlekedés biztonságáról / Zakon o bezbednosti saobrćaja na putevima Törvény a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól / Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina Törvény a személyes adatok védelméről / Zakon o zaštiti podataka o ličnosti Törvény az alapvető tulajdonjogi viszonyokról Törvény az adományalapokról és az alapítványokról / Zakon o fondovima i fondacijama Törvény az alapfokú oktatásról és nevelésről / Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju Törvény az egyesületekről / Zakon o udruženjima Törvény az általános közigazgatási eljárásró / Zakon o opštem upravnom postupku Az örökösödésről szóló törvény / Zakon o nasleđivanju Törvény a rehabilitációról / Zakon o rehabilitaciji Törvény Vajdaság Autonóm Tartomány hatásköreinek meghatározásáról / Zakon o utvrđivanju nadležnosti AP Vojvodine Törvény az iskoláskor előtti nevelésről és oktatásról / Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju Törvénykönyv a büntetőeljárásról / Zakonik o krivičnom postupku Törvény a középiskolai oktatásról és nevelésről / Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju Vajdaság AT Statútuma 2014 / Statut AP Vojvodine 2014 Törvény az ügyészségről / Zakon o javnom tužilaštvu Törvény a bírákról / Zakon o sudijama Törvény a Bírósági Főtanácsról / Zakon o Visokom savetu sudstva Törvény az Állami Ügyészi Tanácsról / Zakon o Državnom veću tužioca Törvény a bíróságok szervezetéről / Zakon o uređenju sudova Törvény a tömegtájékoztatásról és a médiáról / Zakon o informisanju i medijama mađ. Törvény a kultúráról / Zakon o kulturi Törvény a felsőoktatásról / Zakon o visokom obrazovanju Oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény / Zakon o osnovama sistema vaspitanja i obrazovanja Törvény a polgári perrendtartásról / Zakon o parničnom postupku Törvény az elkobzott vagyon visszaszármaztatásáról és a kárpótlásról / Zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju Hiteles értelmezés a felsőoktatási törvény kapcsán / Autentično tumačenje Törvény a páciensek jogairól / Zakon o pravima pacijenata Törvény a szabálysértésekről / Zakon o prekršajima