Jelenlegi hely

Nem kiemelt jelentőségű általános iskolai közoktatási intézmények részére kiírt, 2017. évi oktatási pályázat

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. iratszám alatt) 23. szakasza 1) bekezdésének m) és p) pontja, 41. szakaszának 1) bekezdése és A Magyar Nemzeti Tanács támogatásainak eljárási rendjéről szóló határozat (elfogadva 2016. január 29-én a H/1/2016. iratszám alatt) 11. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) Végrehajtó Bizottsága 2017. április 7-én közzéteszi felhívását

A MAGYAR NEMZETI TANÁCS
NEM KIEMELT JELENTŐSÉGŰ ÁLTALÁNOS ISKOLAI
KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE KIÍRT,
2017. ÉVI OKTATÁSI PÁLYÁZATÁRÓL
 

1. A pályázat célja a vajdasági magyarság szülőföldjén való boldogulásának előmozdítása, nemzeti önazonosságtudatának megerősítése, valamint konkrét szellemi és tárgyi eredményt felmutató, célokat tükröző igényes programok támogatása.

2. A pályázatot benyújthatják szerbiai székhelyű:

  • olyan általános iskolák, amelyekben az oktatás magyar nyelven is folyik, de amelyek nem kiemelt jelentőségű intézmények.

3. A támogatást igényelhetik:

  • eszközbeszerzésre,
  • programok szervezésére.

4. A kiosztásra kerülő támogatás: 1 800 000 (azaz egymilliónyolcszázezer) dinár.

5. Az intézményenként igényelhető támogatás összege: 30 000–80 000 dinár.

6. A pályázat formája nyílt és vissza nem térítendő, elő- és utófinanszírozásra egyaránt használható.

7. Benyújtási határidő: 2017. május 5., 14.00 óra.

8. A pályázat megvalósulási paraméterei:

  • megvalósítási időszak: 2017. január 1. – december 15.
  • elszámolási határidő: a támogatott program/projekt megvalósítását követő 30 nap, de legkésőbb 2017. december 31-éig.

9. A pályázaton nem vehetnek részt azok az intézmények, amelyek:

  • a jelen pályázati felhívás 2., 3., 10., 11., 12. és 13. pontjának nem tesznek eleget,
  • a pályázati határidőket figyelmen kívül hagyják,
  • elmaradott, határidőre el nem számolt pályázati elszámolásukat nem pótolták.

10. Az intézmények egy pályázatot nyújthatnak be.

11. A Magyar Nemzeti Tanács hivatalos honlapján megtalálható pályázati rendszerben történő regisztrálást követően (http://www.mnt.org.rs/regisztracio) a pályázati adatlapot online rendszeren keresztül kell magyar nyelven kitölteni.

12. Az online rendszerben kitöltött pályázati űrlapot ki kell nyomtatni, majd postai úton elküldeni a Magyar Nemzeti Tanács címére (24000 Szabadka, Ago Mamužić utca 11/II. címre).

13. A borítékon kötelező feltüntetni a következőt:

PÁLYÁZAT NEM KIEMELT JELENTŐSÉGŰ ÁLTALÁNOS ISKOLAI
KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE
– Ne nyisd fel!”

14. Az érdemi elbírálás előtt a Tanács Hivatala a beérkezett pályázatokat – a formai hiányosságok kiszűrése végett – átvizsgálja A Magyar Nemzeti Tanács támogatásainak eljárási rendjéről szóló határozatban megszabott elvek alapján. A formailag elégtelen pályázatot benyújtó pályázót írásban értesítik pályázata elvetéséről. Az elvetés ellen a pályázónak nincs joga fellebezni.

15. A pályázatokat a beadási határidőt követően legkésőbb 30 napon belül elbírálja a Tanács Oktatási Bizottsága A Magyar Nemzeti Tanács támogatásainak eljárási rendjéről szóló határozat és e kiírás alapján. A bizottság javaslatát 5 munkanapon belül köteles továbbítani a Tanács elnökének döntéshozatal céljából. A Tanács elnökének döntése alapján a pályázati eredmények a döntéshozatalt követően 5 munkanapon belül kerülnek közzétételre a Tanács honlapján, de az eredményekről a pályázók elektronikus formában is értesülnek.

16. A döntés ellen fellebbezésnek nincs helye. A döntés ellen a pályázók nem emelhetnek kifogást.

17. Az elbírált pályázaton odaítélt támogatásra a nyertes pályázó kizárólag a Tanács elnökével megkötött egyedi támogatási szerződés alapján szerez jogokat és vállal kötelezettségeket.

18. Ha bizonyítást nyer, hogy a pályázó nem valós adatokat szolgáltatott, elveszíti jogosultságát a támogatásra, és a Tanácsnak jogában áll az addig folyósított összeg visszafizetésére kötelezni.

19. A pályázati felhívás a Tanács honlapján, továbbá a Magyar Szó című napilapban és honlapján, valamint a Hét Nap című hetilapban és honlapján kerül meghirdetésre.

Csatolmány: