Ugrás a tartalomra

Jelenlegi hely

Széleskörű odafigyeléssel

Oktatási körkép Jerasz Anikóval, az MNT Végrehajtó Bizottságának elnökével

A Magyar Nemzeti Tanács kiemelt jelentőségű területként foglalkozik az anyanyelvű oktatással. A magyar nyelvű oktatás feltételeinek javítása, az oktatói-nevelői munka színvonalának emelése terén megvalósult programról, törekvésekről és eredményekről lapunk rendszeresen beszámolt. Az év végéhez közeledve, az elmúlt két évre való visszatekintés jegyében Jerasz Anikót, az MNT Végrehajtó Bizottságának elnökét kértük fel az összegzésre. Elöljáróban egy adat: a VB 2014. december 2-ai megalakulása és 2016. november 15-e között 97 rendes ülést tartott és 654 döntést hozott, ennek kétharmada, 438 záradék az oktatás területére vonatkozott.

– A Magyar Nemzeti Tanács egy éve, 2015 decemberében fogadta el az új Oktatásfejlesztési stratégiát, amelynek középpontjában az óvodai fejlesztés, napközis foglalkozások, a fejlesztőpedagógia, az alapfokú iskoláztatás, a szakképzés és a fiatal vállalkozók állnak. Ugyanakkor gondosan odafigyelünk a pedagógustársadalomra, a továbbképzésekre, a stratégia külön helyen kezeli ezt a kérdést. Megemlíteném azt is: ma már 19 kiemelt jelentőségű általános iskolával rendelkezünk, az MNT nemrégiben hozott döntése nyomán a 19. a bácsfeketehegyi iskola – hallottuk Jerasz Anikótól.

Mindannyian tanúi vagyunk a gyermeklétszám csökkenésének. Idén 62 kis létszámú általános iskolai osztály és 18 középiskolai osztály jóváhagyását kérték a Magyar Nemzeti Tanácstól az oktatási intézmények.

– Mindannyian emlékszünk arra, hogy az előző években milyen komoly küzdelem folyt azért, hogy az oktatási minisztérium hagyja jóvá egy-egy kis létszámú magyar osztály megnyitását, önálló osztályként való működését. Idén ez gördülékenyen ment. Az oktatási minisztérium zöld fényt adott minden egyes erre vonatkozó kérelem esetében, amelyet az MNT és a tartományi oktatási titkárság jóváhagyott. Tehát a kis létszámú osztályok önállóan működhetnek, és nem kellett a korábbi évek komoly csatáját megvívni a minisztériummal. Mint ismeretes, tavaly Maradékon megnyílt egy osztatlan alsós magyar osztály, Verbászon pedig magyar óvodai csoport alakult. Mindkettő idén is működik. A közép-bánáti Nezsényben nagyon hosszú szünet után magyar óvodai csoport nyílhatott. Minden, a közösségünk megőrzése, oktatásunk fejlesztése érdekében tett lépésünk, így a nezsényi is, mindannyiunk számára sikertörténet – emelte ki az MNT VB elnöke. Mint fogalmazott, azokat a programokat, amelyek az előző években működtek, mint például a Vackor-program, természetesen folytatták. Ahol szükség volt rá, módosítottak, újítottak, mint mondjuk az elsősök beiskolázási csomagja esetében, amely minőségesebbé vált, bekerült a csomagba például a betűkirakó. Az iskolabuszprogram is folytatódik: ennek köszönhetően 11 községben mintegy 300 gyermek naponta eljuthat a magyar óvodába, általános iskolába. A magyar napközisprogram Újvidék területén, illetve Maradékon 5 iskolában továbbra is működik.

– Létrehoztuk a vajdasági magyar pedagógusok adatbázisát, amelynek 2500 regisztrált tagja van, akik a vajdasági magyar pedagógusportálon tapasztalatot tudnak cserélni, óravázlatokat, információkat tudnak megosztani egymással. Mint említettem, a pedagógusok továbbképzésére nagyon odafigyeltünk, odafigyelünk, például két helyszínen szerveztük meg a szerbet, mint nem anyanyelvet oktató pedagógusok továbbképzését, de konferenciát is tartottunk – a Vajdasági Módszertani Központtal és a Magyarkanizsai Regionális Szakmai Továbbképző Központtal karöltve a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karon –, amelynek középpontjában az általános iskolások képességfejlesztése állt. Mint már az olvasók a közelmúltban értesülhettek róla, a szerb, mint nem anyanyelv oktatása terén szintén nagy áttörés történt: az Országos Oktatási Tanács elfogadta a szerb, mint nem anyanyelv oktatásának standardjait, amelynek nyomán az Oktatásfejlesztési Intézet szakemberei kidolgozzák az új tantervet, amely figyelembe veszi, hogy a diák homogén vagy heterogén nyelvi környezetben él-e. Cél, hogy a mindennapokban használható nyelvtudást szerezzenek a gyerekeink. A standardok kidolgozása előtt tartott közvitában az MNT is részt vett. Észrevételei, javaslatai nagy része beépült a végleges standardokba – szögezte le Jerasz Anikó.

Beszélgetőtársunk kiemelte, a magyar nyelvű tankönyvekkel való ellátás terén is áttörés tapasztalható. A nemzeti tanácsok, az oktatási minisztérium és a Tankönyvkiadó Intézet márciusban szerződést kötött, amelybe bekerült a Magyar Nemzeti Tanács által javasolt 7 általános iskolai tankönyv és gyakorlófüzet is, amely eddig hiányzott. Közülük 6 vajdasági magyar szerző munkája, a nyolcadikos informatikakönyv pedig fordításban kerül majd a diákok asztalára. Pénteken pedig újabb 3 tankönyv kiadásáról írtak alá ilyen háromoldalú szerződést (anyanyelvápolás tantárgy, 6., 7., 8. osztály). E tankönyvek kiadását az oktatási minisztérium pénzeli.

Az oktatási minisztérium pályázatot írt ki a nemzeti kisebbségek nyelvén oktató pedagógusok munkáját tanácsaikkal, meglátásaikkal segítő külsős munkatársak felvételére. A Magyar Nemzeti Tanács 42 olyan tapasztalt magyar ajkú pedagógusnak adott ajánlólevelet, akik jelentkeztek e pályázatra.

– Fejlesztőpedagógiai programunkat mindenképp meg kell, hogy említsem, hiszen15 község óvodájában az érintett gyermekeknek abban segít, hogy mire a gyermek iskolába indul, játékos fejlesztőgyakorlatokkal kiküszöbölhessék az olyan zavarokat, mint például azt, ha nem tud hosszabb ideig egy dologra összpontosítani, vagy gondot jelent számára egyes hangok kiejtése – hallottuk Jerasz Anikótól. Szóba került a harmadik és negyedik osztályosoknak szervezett osztálykirándulás is, 76 iskola 3129 magyar kisdiákja kirándult Szabadkára, Palicsra, Újvidékre, Péterváradra, Zimonyba, Belgrádba. Történelmi és természeti értékeink megismertetése volt a cél. Tegyünk említést a középiskolásokról is: a szakképzés éve jegyében a magyar Nemzetpolitikai Államtitkárság révén 4 vajdasági szakközépiskola részesült fejlesztési eszközökben. A magyarkanizsai és topolyai középiskola tangazdaságában és az adai műszaki középiskola tanműhelyében már átadták ezeket a korszerű gyakorlati oktatást segítő eszközöket, hamarosan pedig a szabadkai középiskola tankonyhájának felszerelése is átadásra kerül – tudtuk meg Jerasz Anikótól.

A felsőoktatási ösztöndíjprogramban is történtek bizonyos változtatások. Mint beszélgetőtársunk fogalmazott, befogadóbbá vált e program, hiszen azok is lehetőséget kaptak ez évtől, hogy pályázzanak, akik önhibájukon kívül nem tanulhattak magyar nyelven – mint például: Versecen, Bácsott, Palánkán –, miután egy bizottság előtt bizonyítani tudják, hogy megfelelő szinten beszélik a magyar nyelvet. A Várady kiválósági ösztöndíj nemrégiben került átadásra. A magyar kormány anyagi támogatásának köszönhetően 40, mesterképzésben részt vevő fiatalnak tudott ösztöndíjat odaítélni az MNT, míg a Várady-öszöndíj-hitel segítségével 15 doktorandusz hallgató folytathatja tanulmányait. Az újvidéki Európa Kollégiumban idén ősszel betelt a létszám, sőt túljelentkezés volt, mintegy 60 jelentkezőnek nem jutott férőhely. Beindult a szakkollégiumi képzés is, amelyben a különböző ismeretterjesztő, nemzeti azonosságtudatot erősítő előadásoktól, a nyelvtanulástól kezdve a színházlátogatáson át a szabadidős sportig sokféle program helyet kap.

A tervekkel kapcsolatban Jerasz Anikó megemlítette: 2017-ben a magyar kormánynak köszönhetően a magyar óvodák, óvodai csoportok részesülnek támogatásban, amely az épületfelújítást, az eszközbeszerzést, játszóterek kiépítését öleli fel.

– Természetesen az áttekintés korántsem teljes, igyekeztem a legfontosabb célokról, eredményekről adni egy rövid ismertetőt – mondta Jerasz Anikó.

Forrás: Magyar Szó