Ugrás a tartalomra
  • Fasizmus áldozatainak tere 9/II., 24000 Szabadka
  • office@mnt.org.rs
  • +381 (24) 524 534

Jelenlegi hely

Újdonságok a pályázati rendszerben

A Magyar Nemzeti Tanács immár hetedik éve jelenteti meg ösztöndíjpályázatait, amely a magyar kormány, a Nemzetpolitikai Államtitkárság, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával valósul meg.

A július 15-én megjelent pályázatra az elsőéves egyetemi és főiskolai hallgatók jelentkezését várják. Azok, akik első ízben nyertek felvételt szerbiai, akkreditált felsőoktatási intézménybe, és akik az általános vagy középiskolai tanulmányaikat magyarul fejezték be, valamint, akik vállalják az is, hogy tanulmányaik, a megszerzett oklevél után 3 évig itthon dolgoznak. AZ MNT 270 ösztöndíjat tud kiosztani az elsőévesek között. A pályázat szeptember 15-ig áll nyitva. Az ösztöndíjat 10 hónapon keresztül folyósítják, a támogatás összege havi 90–150 euró dinárértéke, az összeg pedig több szempontot figyelembe véve alakul (egyebek mellett pl. hogy a hallgató hiányszakmát tanul-e, állami költségvetésre került-e vagy önköltséges kategóriába, csonka családban, nagycsaládban nevelkedik-e stb.). Már a tavalyi évben is lehetőséget kaptak az ösztöndíj megpályázására azok a fiatalok is, akik önhibájukon kívül nem tudnak magyar nyelven tanulni, akik olyan önkormányzat területén rendelkeznek lakcímmel, ahol több éve nincs magyar tannyelvű tanulásra lehetőség. 19 önkormányzat területéről van szó. Az innen pályázóknak a pályázati dokumentációhoz csatolniuk kell vagy a történelmi egyháztól vagy a saját önkormányzatuk területén működő magyar kultúrát ápoló civil egyesülettől érkező ajánlólevelet, ezt el kell juttatniuk az MNT-hez, mert az MNT illetékes bizottsága is egy interjúbeszélgetésre várja őket. A bizottságtól kapott bizonylatot is csatolniuk kell a pályázati dokumentációhoz, és mindezt határidőn belül nekik is át kell adniuk a CMH-irodákban, ahogyan a többi pályázónak is. A pályázati formanyomtatvány megtalálható az MNT honlapján, és igényelhető a CMH-irodákban is.

Ahogyan Jerasz Anikótól, az MNT VB elnökétől megtudtuk, ezen első pályázati kör után a második pályázati körben (várhatóan szeptember 20-a és október 20-a között) a felsőbb évesek pályázhatnak az MNT ösztöndíjára, valamint az elsőévesek is, hiszen több olyan esettel találkoztunk az előző években, hogy egy-egy elsős csak a második felvételi körben nyert felvételt a felsőoktatási intézménybe.

Az Európa Kollégiumban való szállásigénylésre már a hétvégén meg fog jelenni a pályázati felhívásunk, de pályázni augusztus 1-től lehet szeptember 1-ig. Az elsőévesek számára 150 hely áll rendelkezésre. A bentlakás költsége havi 1860 dinár. A pályázati feltételek ugyanazok, mint az ösztöndíj esetében. A második kör itt várhatón október 10-étől 20-ig tart, s ekkor pályázhatnak a felsőbb évesek, a mester- és doktori tanulmányaikat folytatók, de ugyanakkor pályázhatnak az elsőévesek is.

– Egy újítás érinti a felsőbb éveseket: azok, akik az előző évben is a kollégiumban laktak, nekik kötelező volt a szakkollégiumi rendszerbe való bekapcsolódás, és csak azok kaphatnak bentlakást továbbra is, akik e szakkollégiumi rendszerben az előző évben részt vettek. Azok, akik indokolatlanul nem kapcsolódtak be a szakkollégium tevékenységébe, azok nem kapnak lehetőséget a bentlakásra – hallottuk Jerasz Anikótól.

A demonstrátori pályázati felhívás szeptember 1-től szeptember 20-ig lesz nyitva. Erre olyan felsőbb éves, minimum másodéves hallgatók pályázhatnak, akiknek legkevesebb 8-as a tanulmányi átlageredményük. A demonstrátorok azok a példaértékű tanulók, akik vállalják azt, hogy az elsőéveseknek segítik a beilleszkedésüket, boldogulásukat, tanulmányi előmenetelüket. Új tétel e pályázati kiírásban, hogy pluszpontot jelent, ha a pályázó aktívan részt vesz a közösségi élet szervezésében és fejlesztésében. Azon demonstrátorok, akik egyébként nem az MNT ösztöndíjasai, 140 eurónak megfelelő összeget kapnak, azok pedig, akik az MNT ösztöndíjasai, plusz 30 eurónak megfelelő összeget kapnak havonta a meglévő ösztöndíjuk mellé.

A Várady Kiválósági Ösztöndíjprogram pályázati kiírása várhatóan szeptember 30-án jelenik meg, és november 15-ig áll majd nyitva. A mesterképzésre járó fiatalok vissza nem térítendő ösztöndíjra pályázhatnak, ez 10 hónapon belül megközelítőleg 11 ezer dináros összeget jelent. 40 mesterképzéses hallgató számára biztosított az ösztöndíj. A doktori képzésre járó fiatalok ösztöndíjhitelt kapnak, ez visszatérítendő, 160 eurónak megfelelő dinárérték 10 hónapon keresztül. Ösztöndíjhitelt 20 doktori képzéses hallgatónak tudnak adni.

Forrás: Magyar Szó