Sajtótájékoztató a Magyar Nemzeti Tanács elektronikus szavazás útján lebonyolított tizenharmadik üléséről | Magyar Nemzeti Tanács Hivatalos Honlapja Ugrás a tartalomra

Jelenlegi hely

Sajtótájékoztató a Magyar Nemzeti Tanács elektronikus szavazás útján lebonyolított tizenharmadik üléséről

A Magyar Nemzeti Tanács a koronavírus-járvány miatt kihirdetett rendkívüli állapot következtében – alapszabályával összhangban – tizenharmadik ülését elektronikus szavazás útján bonyolította le. A 35 tanácstag közül az online szavazáson 35 tanácstag vett részt, és 45 napirendi pontról hozott döntést. A 2020. április 3-án, 13.30 óráig beérkezett szavazatok alapján a testület minden napirendi pont elfogadásakor határozatképes volt, 14 napirendi pontot egyhangúlag, 31-et pedig minősített szavazattöbbséggel (összesen 1493 igen, 22 nem és 60 tartózkodás mellett) fogadott el.

A Magyar Nemzeti Tanács elfogadta az előző ülés jegyzőkönyvét, felmentette dr. Bence Erika bácskertesi lakost, egyetemi tanárt, aki lemondott a Kulturális Bizottságban betöltött tagságáról, és helyébe Kerekes Sándor szabadkai lakost, nyugalmazott művésztanárt nevezte ki a testület tagjává, elfogadta a 2019. évi költségvetéséről szóló független könyvvizsgálói jelentést, valamint véleményezte a Forum Könyvkiadó Intézet munkaszervezéséről és munkahelyeinek besorolásáról szóló szabályzat módosítását is, de jóváhagyta a Magyar Szó Lapkiadó Kft. 2020. évi munka- és pénzügyi tervének módosítását is. A testület úgyszintén jóváhagyta vagy véleményezte a Magyar Szó Lapkiadó Kft., a Hét Nap Lapkiadó Kft., a Vajdasági Birkózó Akadémia Alapítvány, a zentai Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási Központ, a magyarkanizsai Cnesa Oktatási és Művelődési Intézmény, a topolyai Juhász Erzsébet Könyvtár, a magyarkanizsai József Attila Könyvtár, a Kishegyesi Könyvtár, a Zentai Magyar Kamaraszínház, a szabadkai Kosztolányi Dezső Színház a Zentai Történelmi Levéltár és Topolya Község Múzeuma 2019. évi munka- és pénzügyi jelentését, valamint jóváhagyta a Szekeres László Alapítvány 2019. évi munkabeszámolóját és zárszámadását is.

A Magyar Nemzeti Tanács véleményezte Kishegyes község általános iskolai hálózatának bővítését is – támogatva azt az elképzelést, hogy a Topolyai Alapfokú Zeneiskola Kishegyesen, Bácsfeketehegyen és Szeghegyen kihelyezett tagozatot nyisson. Kishegyesen és Bácsfeketehegyen magyar nyelven is folyik majd zenei képzés.

Öt napirendi pont oktatási intézmények igazgatóválasztásával volt kapcsolatos. A tanács két kiemelt jelentőségű intézményének élére új igazgatók kerültek: a bezdáni Testvériség–egység Általános Iskolában Francia Gyólai Klára szilágyi lakos, kémiatanár, míg a bácsfeketehegyi Nikola Đurković Általános Iskolában Kanyó István kishegyesi lakos, a biokémiai tudományok magisztere. Mindkét intézmény előző igazgatójával, Zveng Máriával és Bojtos Bélával, akik több mandátumban is intézményük élén álltak, a tanács és hivatala kitűnő együttműködést valósított meg. A testület nevében köszönjük sok évtizedes fáradozásukat, és boldog, egészségben eltöltött nyugdíjas napokat kívánunk mindkettőjüknek. A tanács úgyszintén támogatta a zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégiumban mgr. Csikós Pajor Gizellának, az eddigi igazgatónak újabb megbízatásra szóló kinevezését. A palánkai Vuk Karadžić és topolyai Nikola Tesla általános iskolák igazgatóválasztási eljárásával kapcsolatban is született döntés.

A tanács jóváhagyta a Végrehajtó Bizottság döntéseit: a palicsi Miroslav Antić Általános Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása, a nagybecskereki Nikola Tesla Elektrotechnikai és Építészeti Iskola átképzésre és pótképzésre vonatkozó beiratkozási tervének véleményezése és a Belgrádi Tankönyvkiadó Intézet hatodik osztályos Zenekultúra című tankönyvének előzetes jóváhagyása kapcsán.

A tanács jóváhagyta a Végrehajtó Bizottságnak azt a döntését is, hogy Peter Mraković zombori lakost, okleveles szobrászt és képzőművészet szakos tanárt a Zombori Városi Múzeum igazgatójává nevezzék ki.

A testület jóváhagyta a Végrehajtó Bizottság három – a Tartományi Művelődési, Tájékoztatási és Vallási Közösségi Titkárság, valamint Csóka Község és Újvidék Város – 2020. évi kulturális pályázattal kapcsolatos döntését is, míg tíz esetben hozott hasonló döntést tájékoztatási pályázatokkal kapcsolatban. Ezek: a Művelődési és Tájékoztatási Minisztérium, a Tartományi Művelődési, Tájékoztatási és Vallási Közösségi Titkárság, valamint Magyarcsernye, Versec, Kúla, Verbász, Apatin, Temerin, Csóka és Újvidék önkormányzatainak tájékoztatási pályázatai voltak.

A tanács a Végrehajtó Bizottság három önkormányzat – Nagybecskerek, Újvidék és Zombor – utcanévvel kapcsolatos véleményezését is jóváhagyta, és üdvözölte, hogy dr. Bori Imre akadémikusról, neves vajdasági magyar egyetemi tanárról, irodalomtörténészről, kritikusról és szerkesztőről utcát neveznek el Újvidéken.

A tanácstagok napirenden kívül, írásban tájékozódhattak (lásd a mellékletben) a Magyar Nemzeti Tanács törekvéseiről a koronavírus-járvány okozta rendkívüli helyzetben. A beszámoló egyebek között megállapítja, hogy a Magyar Nemzeti Tanács az országban kihirdetett szükségállapot után illetékességi körében mindent megtett annak érdekében, hogy a tantermen kívüli, digitális munkarend magyar nyelven is minél zavartalanabbul elkezdődjék. Az Oktatási, Tudományos és Technológiai Fejlesztési Minisztériumnak már 2020. március 13-án eljuttatta azoknak a tanítóknak és tanároknak a listáját, akik bekapcsolódhattak a Szerbiai és a Vajdasági Rádió és Televízió közreműködésével megvalósuló távoktatásba, de ennél még fontosabb volt számára, hogy a magyar nyelvű virtuális képzés mielőbb elinduljon a Pannon Televízióban, amire a társalapításában működő médiaház a legnagyobb nyitottságot mutatta, és minden műszaki és sugárzási feltételnek is eleget tudott tenni annak érdekében, hogy 2020. március 18-án, a délelőtti órákban elkezdődjék a távoktatás.

Egyébként az Oktatási, Tudományos és Technológiai Fejlesztési Minisztérium operatív tervet fogadott el a távoktatásra, amellyel összhangban tovább kellett működtetni az oktatási rendszert, a tanulóknak biztosítani kellett a tanulási lehetőséget, az iskoláknak és a pedagógusoknak pedig alkalmazkodniuk kellett a váratlanul kialakult helyzethez. Már az első nap tapasztalatai arról tanúskodtak, hogy a legtöbb magyar oktatási intézmény vezetője összeállította cselekvési programját egy olyan helyzetre készülve, amikor a pedagógusnak nincs lehetősége közvetlen személyes kapcsolatot fenntartani a tanulókkal, és amelyben valójában a tanulók önálló tanulását, információ-felkutatását és -feldolgozását kell támogatnia, mégpedig infokommunikációs eszközök használatával – távolról. Online tájékoztatást adni a tanulóknak, támogatni őket a tanulásban, megjelölni a feldolgozandó tananyagrészeket, és meghatározni a számonkérés vagy a beszámolás módját is.

Az iskoláknak elküldtük azoknak a digitális oktatási tartalmaknak a hozzáférhetőségét is, amelyeket a magyarországi Oktatási Hivatal tett közzé, és amelyeket – figyelembe véve a szerbiai tanterveket és tankönyveket – jelentős mértékben hasznosítani is tudnak. A napról napra bővülő listát az érdeklődők a Magyar Nemzeti Tanács honlapján találják meg. A tanács a magyar nyelvű segédanyagok megosztása érdekében néhány éve már kialakította oktatási portálját is. A weboldal felületet biztosít a tanárok horizontális kapcsolattartásának az oktatás egy-egy területén vagy szakaktívájukon belül, és az oktatas.mnt.org.rs címen érhető el ingyenes regisztráció után. A Magyar Nemzeti Tanács Hivatala a portállal kapcsolatban állandó jellegű segítséget nyújt az oktatas@mnt.org.rs villámpostacímen is. Ide vártuk az egyéni tanácsadásra vonatkozó felajánlásokat is, azaz olyan kollégák segítségét, akik felajánlották, hogy szívesen segítenek egy másik iskolának a digitális átállásában.

Szabadka, 2020. április 3.

 

                                                                                               Mgr. Hajnal Jenő,
a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k.