Reč predsednika | Magyar Nemzeti Tanács Hivatalos Honlapja Skip to main content

You are here

Dragi posetioci!

Pozdravljam Vas na zvaničnoj veb-prezentaciji Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine, koji predstavlja neposredno izabranu samoupravu Mađara u Srbiji, čelno telo kulturne autonomije, posredstvom kojeg mađarska nacionalna zajednica u Srbiji ostvaruje svoje kolektivno manjinsko pravo na samoupravu u oblastima kulture, obrazovanja, javnog informisanja i službene upotrebe jezika i pisma, koji preduzima korake da – bez obzira na istorijske tokove – mađarska zajednica u Vojvodini pronađe sebe, pronađe svoj dom. Ovoj, skoro deceniju dugoj potrazi je od 1999. godine možda najvažniji činilac Mađarski nacionalni savet. Središte interesovanja i delatnosti saveta čini celokupnost mađarske zajednice u Vojvodini i to iz aspekta široke palete raznih stručnih, geografskih i lokalnih atributa i sa svojom sveobuhvatnošću ideja i želja. U delokrug nacionalnog saveta spadaju sva ona pitanja koja mogu pomoći pripadnicima mađarske zajednice na ovom prostoru da se ostvare i probiju, a mlade pospešuju da svoju sreću pronađu u svom zavičaju. U ovim naporima nam najveću podršku pruža matična država: Mađarska.

Nacionalni savet mađarske nacionalne manjine broji 35 članova, uključujući predsednika i članove izvršnog organa: Izvršnog odbora koji broji pet članova uključujući predsednika. Ima stručnu službu koja pomaže rad saveta, kao i stalne odbore za oblasti kulture, obrazovanja, javnog informisanja i službene upotrebe jezika i pisma koji svaki broji 17 članova bez predsednika. Savet neophodna finansijska sredstva za svoj rad ostvaruje iz republičkog i pokrajinskog budžeta, kao i iz budžeta jedinica lokalnih samouprava i iz donacija.

Smatramo da je jedini prohodan put ka obnovi naše zajednice u pronalaženju i savesnom izvršavanju zajedničkih zadataka, i u stvaranju konsenzusa. Kao što se ni zvuk ne širi u bezvazdušnom prostoru, tako i naš glas da bi se širio zahteva da bude okružen javnim životom, a uz njega i primereno i stabilno držanje svih činilaca naše zajednice.

U Subotici, maj 2017. godine

Mr Jene Hajnal,

predsednik Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine