Szemléletváltás az oktatásban | Magyar Nemzeti Tanács Hivatalos Honlapja Skip to main content

You are here

Szemléletváltás az oktatásban

Mintegy 250 részvevője van a XXIII. Szabadkai Nyári Akadémiának.

Tegnap ünnepélyes megnyitóval indult a XXIII. Szabadkai Nyári Akadémia. Az eseménynek a szabadkai Városháza díszterme adott otthont. Az idei rendezvénynek csaknem 250 résztvevője van, a pedagógusok nyolc szekció előadásai és műhelymunkái közül választhattak.

A jelenlevőket elsőként De Negri Ibolya, az Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesületének elnöke köszöntötte.

– A Szabadkai Nyári Akadémia abban nyújt segítséget a pedagógusainknak, hogy szakmailag, szellemiekben és lelkiekben feltöltődjenek, hogy anyanyelvünk, hagyományaink és kultúránk közös talaján erőt gyűjtsenek a mindennapok embert építő munkájához. Az ötnapos képzés programja arra keresi a választ, hogy milyen tartalmi és szemléleti változásokra van szükség manapság az oktatásban ahhoz, hogy sikeres, boldog generációkat neveljünk fel – hangzott el De Negri Ibolya köszöntőjében.

Dr. Lőrinczi Zoltán, Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériumának a Kárpát-medencei magyar oktatásért felelős helyettes államtitkára elmondta, hogy a magyar kormány a jövőben igyekszik segíteni a határon túli pedagógusokat.

– Természetes, hogy a tanerő kreativitása párosul a tanuló kreativitásával. Ezt a természetességet kell elérni. Ha a módszer tartalommal telik meg, győz. Ha van módszerünk, különbéget tudunk tenni a jó és a rossz között. Ha van módszerünk, rá tudjuk vezetni a gyermeket a jó és a rossz közötti különbségre – hangsúlyozta dr. Lőrinczi Zoltán.

Mgr. Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke szerint igazán jól csak az taníthat, akik maga is állandóan tanul.

 – A Magyar Nemzeti Tanács mindazoknak a magyar pedagógusoknak a pártján áll, akik nap mint nap sikeresen megvívják a maguk harcát a pedagógusi pályán. Az óvoda- és iskolaigazgatóknak, a szakfelügyelőknek, az oktatási tisztségviselőknek, a szülőknek mindent meg kell tenniük azért, hogy társadalmunk és közösségünk óvodapedagógusai, tanítói és tanárai megbecsültebbé, elismertebbé váljanak – mondta Hajnal Jenő.

Horvát Tímea, Szabadka város alpolgármestere örömét fejezte ki, hogy ilyen nagy az érdeklődés a továbbképzés iránt.

– Felemelő és szép hivatás az önöké. Emberré nevelni, tudásunk legjavát adni, követendő példaként állni és megmaradni, kitárni a világot a gyermekek előtt, és elindítani őket az élet nehézségekkel, de örömökkel és szépségekkel teli útján, igen nemes feladat – szögezte le Horvát Tímea.

Fekete Irén, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke is köszöntötte a résztvevőket.

– Csakis a minőségi oktatás lehet előrelépés, haladás, korszerű irányváltás. Önálló gondolkodással bíró, problémamegoldó, véleményalkotó, a közösségben a helyét megtaláló fiatalt csak az tud nevelni, aki maga is mindezen képességek birtokában van. A gyermeki lélek tiszta lapjára a pedagógus írja fel az első jelet. Ezen jelek pedig mindannyiunk jövőjét határozzák meg – emelte ki Fekete Irén.

De Negri Ibolya lapunknak nyilatkozva elmondta, fontosnak tartják azt, hogy a magyar anyanyelvű pedagógusokat anyanyelvükön képezzék tovább.

– Arra törekszünk, hogy a részvevők az előadásokon értesüljenek arról, mik azok az új módszerek és szemléletek, amelyekkel az oktatást előbbre tudjuk vinni, hatékonyabbá tudjuk tenni. A Szabadkai Nyári Akadémián az idén nyolc szekcióban folyik a munka. Az óvodapedagógusok, osztálytanítók és a tanárok választhattak, hogy melyik program tetszik nekik a legjobban. A délutáni program folyamán műhelymunkákat tartunk. Az ötödik napra egy tanulmányi utat is előirányoztunk, az ópusztaszeri emlékparkot fogjuk meglátogatni – nyilatkozta De Negri Ibolya.

A megnyitó után dr. Varga László, a Nyugat-magyarországi Egyetem, Benedek Elek Pedagógiai Karának dékánja, és dr. Hercz Mária, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, Tanító- és Óvóképző Kar docense tartottak plenáris előadást.

A szekciókban folyó munka az Ivan Sarić Műszaki Iskolában folytatódott. A program pénteken egy ópusztaszeri tanulmányúttal zárul.

Forrás: Magyar Szó, 2019. augusztus 13. 1. 8.