Šta će finansirati MNS u 2019. godini? | Magyar Nemzeti Tanács Hivatalos Honlapja Skip to main content

You are here

Šta će finansirati MNS u 2019. godini?

Budžet Mađarskog nacionalnog saveta u narednoj godini biće preko 1,7 milijarde dinara. Većinom glasova usvojen je godišnji program i budžet MNS-a za narednu godinu.

Na sednici Mađarskog nacionalnog saveta, održanoj u petak pre podne, doneta je odluka o rebalansu budžeta za 2018. godinu i usvajanju budžeta za 2019. godinu. U budžetu za narednu godinu najveći deo čini podrška Mađarske, ali prisutna je  i republička i pokrajinska podrška, kao i lokalnih samouprava. Prihodovna i rashodovna strana MNS-a iznosi tačno jednu milijardu 756 miliona i 663 hiljade dinara.

„Rashodovna strana u budžetu Saveta za 2019. godinu odnosi se na stalne izdatke vezane za funkcionisanje Saveta, na u 2019. godini planiranu podršku institucijama čiji smo osnivači ili suosnivači, kao i na programe institucija od posebnog značaja, konkurse vezane za obrazovanje i informisanje, i upotrebu jezika" rekla je Aniko Jeras, predsednica Izvršnog odbora MNS-a.

Ildiko Menđan Pletikosić, delegat sa liste Mađarskog pokreta naglasila je da je potrebna kontrola značaja programa koji su podržani iz budžeta. „Pre 15 godina, mi u školi znali smo da se žalimo da nema dovoljno mogućnosti da se deca iskažu, da nema dovoljno takmičenja, programa. Sada se preokrenula situacija, nema dovoljno dece za sve programe. To ume da stvori vrlo mučne situacije u školi, primoravanja. Samo oni koji rade u školi znaju kako to može da bude neprijatno. Naravno, ne želim da se ovo pogrešno shvati kao da govorim o prekidanju programa, ali bi bila potrebna neka vrsta kontrole o tome koji su programi oni koji imaju efekta, i čiji je značaj i uticaj snažniji nego drugih".

Članica Mađarskog nacionalnog saveta Marta Petković rekla je da se odvija više programa koji su pomoć za mlade vojvođanske Mađare kako bi nastavili obrazovanje na rodnoj zemlji.

„Ovde mislim na program pripreme koji teče od 2011. godine. Ovde mislim i na novinu da svakog proleća preko 350 dece trećeg razreda srednjih škola se stavi u autobus i tražimo i pomoć pedagoga da ih prate. Onda ih na fakultetima Novosadskog univerziteta prihvate mađarski profesori, što je sve jako važno. Mislim da su to programi za koje se iz planova vidi da se nastavljaju i u svakom slučaju će doprineti mogućnosti  da mladi ovde nastave školovanje" rekla je Marta Petković, članica MNS-a (Mađarska sloga).

Mađarski nacionalni savet prihvatio je i plan rada i budžet Fondacije Panonija za narednu godinu. Ištvan Bodžoni, rukovodilac Fondacije, naglasio je da medijska kuća iza sebe ima uspešnu godinu, jer je sa novim studiom i saradnicima povećan proizvodni kapacitet. Ištvan Bodžoni je dodao da brojni zadaci čekaju Panon RTV: „Jedan od važnih zadataka je da izgradnju medijske kuće i pokretanje tehničke opreme završimo i unnapredimo. To će takođe biti jednogodišnji zadatak za naredni period jer je potrebno svake godine nešto dodati u izgrađenim kapacitetima. Drugi veoma važan zadatak je da pokušamo da unekoliko povećamo zarade ljudima, kako bi ih zadržali".

Jene Hajnal, predsednik MNS-a naglasio je da u okviru budžeta za 2019. godinu važno reći da će nastaviti aktivnosti iz protekle četiri godine: „Kada govorimo o planovima za narednu godinu, onda govorimo u stvari o planu za naredne četiri godine, jer ovi procesi koji su započeti neće biti završeni naredne godine. Ovaj budžet takođe govori o tome da planirani novac neće odjednom stići, dakle  tempo će zavisiti od mnogo toga. Ono što je pouzdano je da nas podržava mađarska Vlada, i možemo da planiramo takve mogućnosti u naredne četiri godine, koje se neće odnositi samo na to da ova zajednica oseti da napreduje, nego da oseti i onu sigurnost koja danas okuplja Mađare u Karpatskom basenu, bilo da se radi o finanijskoj brizi, brizi za porodice ili zaštitu interesa".

Na trećoj sednici MNS-a raspravljano je o više finansijskih i poslovnih planova društava i institucija čiji je Savet osnivač ili suosnivač. 

Izvor: Pannon RTV