Установе чији је оснивач национални савет | Magyar Nemzeti Tanács Hivatalos Honlapja Skip to main content
  • Трг жртава фашизма 9, 24000 Суботица
  • office@mnt.org.rs
  • +381 (24) 524 534

You are here

Установе чији је оснивач национални савет

Библиотека Мали Иђош

Библиотека "Јожеф Атила"

Библиотека "Ержебет Јухас"

Библиотека "Сарваш Габор", Ада

Гимназија за талентоване ученике "Деже Костолањи", Суботица

Гимназија са домом ученика за талентоване ученике "Бољаи", Сента

Д.о.о. за новинско-издавачку делатност “Хет Нап”

Економско-трговинска школа, Сента

Завод за културу војвођанских мађара, Сента

Издавачки завод "Форум", Нови Сад

Историјски архив, Сента

Културно-образовни центар "Тхурзó Лајос", Сента

Музеј општине Бачка Топола

Новинско-издавачко предузеће "Magyar Szó"

Образовно-културна установа "Cnesa"

Пољопривредна школа, Бачка Топола

Пољопривредно-технички средњошколски центар "Беседеш Јожеф", Кањижа

Позориште "Kosztolányi Dezső"

Сенћанска гимназија, Сента

Сенћанско мађарско камерно позориште, Сента

Pages