Dr. Bence Erika | Magyar Nemzeti Tanács Hivatalos Honlapja Ugrás a tartalomra

Jelenlegi hely

Dr. Bence Erika

Egyetemi tanár, irodalomtörténész, kritikus. Iskoláit szülőfalujában, valamint Zomborban és Szabadkán végezte. Magyartanári és könyvtáros oklevelet 1991-ben az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Karának Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén szerzett. 1998: az irodalomtudomány magisztere. 2007: az irodalomtudomány doktora. Középiskolai, majd általános iskolai magyartanár. Az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Karának Magyar Tanszékén 1994-től tanársegéd-gyakornok, 1998-tól tanársegéd. 2008–2012: docens, 2012–2017: egyetemi rendkívüli tanár, 2017: egyetemi rendes tanár. Tizenhárom önálló kötete látott napvilágot. Legutóbb megjelent könyve: Utazások Posztmonarchiában. Kulturális kontextusok. Elemzések, bírálatok a magyar irodalom köréből, Szabadka: Életjel Kiadó, 2018. Az általános iskola hetedik osztályos irodalmi tankönyvcsomagjának szerzője: az olvasókönyv eddig négy, az olvasási munkafüzet két kiadásban látott napvilágot. 2007–2016 a Létünk folyóirat fő- és felelős szerkesztője. 2019-től az újvidéki Tanulmányok című irodalomtudományi folyóirat főszerkesztője. A Magyar Mozgalom alapító tagja. Bácskertesen él. Egy fiúgyermek édesanyja.

Kulturális Bizottság