Új elnöke van a Magyar Szó Taggyűlési Jogokat Gyakorló Testületének | Magyar Nemzeti Tanács Hivatalos Honlapja Ugrás a tartalomra

Jelenlegi hely

Új elnöke van a Magyar Szó Taggyűlési Jogokat Gyakorló Testületének

Limburger Józsefet választotta a Magyar Nemzeti Tanács a Magyar Szó Lapkiadó Kft. Taggyűlési Jogokat Gyakorló Testületének elnökéül. Újhelyi Lukács május 7-én mondott le a tisztségről.
Ülésezett a Magyar Nemzeti Tanács Szabadkán. Limburger József okleveles jogászt nevezték ki a Magyar Szó Lapkiadó Kft. Taggyűlési Jogokat Gyakorló Testületének élére, miután a második mandátumát betöltő Újhelyi Lukács jelezte lemondását.

Az MNT mai ülésén több oktatási intézmény igazgatóválasztási eljárását, valamint iskolaszéki tagok választását is véleményezték. Ezenkívül a tanács szavazott az önkormányzatok által kiírt tájékoztatási pályázatokról is és véleményt alkottak a törökkanizsai, az apatini és óbecsei utcák elnevezése kapcsán is.

Újhelyi Lukács, a Magyar Szó Lapkiadó Kft. Taggyűlési Jogokat Gyakorló Testületének elnöke május 7-én levélben értesítette Hajnal Jenőt arról, hogy mivel nem tudja vállalt kötelezettségét teljesíteni, ezért lemond tisztségéről. Magyarázata szerint többek között azért, mert a lap igazgatójával nem sikerült megegyeznie az újságírók átlagfizetésének 45 ezerről 60 ezer dinárra való növeléséről. A Magyar Nemzeti Tanács Tájékoztatási Bizottsága elfogadta a lemondást.

Az MNT ülésén Zsoldos Ferenc, a Magyar Mozgalom képviselője ennek a levélnek a felolvasását kérte, mivel szerinte a döntést nem a bizottság, hanem a tanács tagjai hozzák meg, így ismerniük kell tartalmát. A levél tartalmát a kérést követően ismertették az ülésen. Ebben szó volt arról is, hogy a Magyar Szó támogatásokat kapott infrastrukturális beruházásokra, de azok még nem valósultak meg. Ezt is nehezményezte Újhelyi Lukács.

Zsoldos Ferenc, tag, MNT (MM): „A Magyar Szó nem kapott infrastrukturális fejlesztést évtizedek óta, ez egy nagyon fontos dolog, de egyértelműen fontos dolog az is, hogy a Magyar Szó újságírói megmaradjanak. Jelen esetben én úgy látom, hogy ez a felvetése Újhelyi Lukácsnak viszont jogos és vitára érdemes.”

Hajnal Jenő, az MNT elnöke magyarázatában arról beszélt, hogy a Magyar Szó mint az MNT által alapított, de állami finanszírozás alatt is álló cég különleges helyzetben van, érinti a közszférában foganatosított létszámstop és a fizetések befagyasztása és levonása is: „Egy olyan bizalomkérdés merült fel a Magyar Szó vezetése és a Taggyűlési Jogokat Gyakorló Testület elnöke között, amellyel kapcsolatban nekem ilyen szempontból támogató döntést kellett hoznom és javasolnom, és magán a Tájékoztatási Bizottságon is annyira egyértelmű volt. Vitatkozhatunk, hogy a Magyar Szóban mekkora a fizetés, ahhoz úgy gondolom az lenne a korrekt dolog, ha az igazgató asszony elhozná az átlagfizetési listát és mindazokat a dolgokat, amelyek szükségesek, hiszen itt egy elvi álláspont, egy kitűzött cél megvalósításának kérdése merült fel.”

A testület szavazattöbbséggel elfogadta, hogy a Magyar Szó Lapkiadó Kft. Taggyűlési Jogokat Gyakorló Testületének új elnöke Limburger József okleveles jogász legyen.

Az MNT az ülés folyamán elfogadta a magyarkanizsai Cnesa Oktatási és Művelődési Intézmény 2018-as évi munkajelentését is. Számos oktatási intézmény igazgatóválasztási eljárását, valamint iskolaszéki tagok választását is véleményezte.

Petkovics Márta, az MNT tagja a Végrehajtó Bizottság döntésének támogatására kérte a tanácsot egy tankönyv és egy taneszköz kiadásának jóváhagyására. Továbbá beszámolt több olyan tankönyvről is, amelyek a fordítás és a szakvéleményezés különböző fázisaiban vannak.

Forrás: Pannon RTV