„Az elmúlt évtized legnagyobb vajdasági magyar vállalkozása” | Magyar Nemzeti Tanács Hivatalos Honlapja Ugrás a tartalomra

Jelenlegi hely

„Az elmúlt évtized legnagyobb vajdasági magyar vállalkozása”

A nemzeti összetartozás évének jegyében ünnepeltek ma azok a kollégisták, nevelőtanárok és alapítók, akik az elmúlt öt évben hozzájárultak az Európa Kollégium Egyetemista Központ sikeres működéséhez. Az ünnepély a telepi Szent Erzsébet templomban megtartott hálaadó szentmisével kezdődött, amelyet ft. Erhard Róbert címzetes apát celebrált. Az egybegyűlteket nt. Orosz Attila, bácskai református esperes is köszöntötte. A kollégium udvarában levő keresztnél mondott közös fohász meghitt hangulatot teremtett ahhoz a gálaműsorhoz, amelyen többek között Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke és Pirityiné Szabó Judit, a Nemzetpolitikai Államtitkárság kapcsolattartási főosztályvezetője is tiszteletüket tették.

Az Európa Kollégium 2015 szeptemberében azzal a célllal nyitotta meg kapuit, hogy otthont nyújtson a tartományi székvárosban tanuló magyar anyanyelvű hallgatók számára, helyet biztosítva a magyarországi szerb közösséghez tartozó, de a tanulmányaikat Újvidéken folytató hallgatók számára is. Az elmúlt időszakban évente 380 diák élte mindennapjait abban az épületben, amely számos rendezvény, szakmai előadás, közéleti est, műhelymunka és konferencia színhelye is volt. A nevelőtanárok sikeres munkájának köszönhetően az otthon lakói számos diákköri konferencián és tudományos vetélkedőn is öregbítették az intézmény hírnevét az elmúlt években – mondta köszöntőbeszédében Snejder-Sára Ildikó, a kollégium igazgatója.
- Az Európa Kollégiumban zajló munka arról is tanúskodik, hogy fiataljainkban ott él az erős magyar nemzet szelleme, a kifejlett identitás, a példaértékű elkötelezettség hagyományaink, történelmünk és nemzeti értékeink iránt. Mi a Nemzeti Összetartozás Évében is az intézményünk közösségépítő erejéből, az elért eredményekből és a fejlődésünkből merítünk erőt. Hisszük, hogy a közösségünk iránti elkötelezettség, a megmaradásunk érdekében tett erőfeszítések és az ezek irányába tett alázatos munka továbbra is meghozza gyümölcsét.

A kitartó munka révén az Európa Kollégium mára már a vajdasági magyarság szellemi, tudományos és művészeti központjává nőtte ki magát. Az intézmény az elmúlt időszakban a meg nem álmodott álmokat is megvalósította – mondta az ünnepélyen Pásztor István, a VMSZ elnöke.
– Az elmúlt több mint egy évtizednek ez a legnagyobb magyar vállalkozása. A projekt nagysága miatt is, a pénzelés különlegessége miatt is, az időpont miatt is, amikor épült, a csaták miatt is, amelyeknek mezejéül szolgált. A remény erős volt bennünk, a végkifejlet sikertelensége pedig elképzelhetetlen volt. Az elmúlt öt év nem csak, hogy visszaigazolta a várakozásokat, hanem felül is teljesítette. Az eddigi eredmények pedig köteleznek, és értelmet adnak a harcnak, az erőfeszítésnek, a családokon való segítés szándékának.

Az ünnepi műsor keretében a kollégium lakói és vezetősége köszönetet mondtak azoknak, akik kitartása által megvalósult az „Európai Kollégiumnak nevezett álom”. Plakettet kapott Pásztor István, a VMSZ elnöke, Hajnal Jenő a Magyar Nemzeti Tanács nevében, Kiss Gyula pedig az Európa Alapítvány nevében vette át az elismerést, de a Szabadkai Egyházmegye képviselői is átvehették a hála jelképét.

Az ünnepélyen kiemelték a magyar kormány támogatásának jelentőségét: a Nemzetpolitikai Államtitkárságnak adományozott plakettet Pirityiné Szabó Judit kapcsolattartási főosztályvezető vette át. Beszédében kiemelte Magyarország és Szerbia jó kapcsolatának jelentőségét, amelynek köszönhetően olyan monumentális projektek valósulhatnak meg és működhetnek sikerrel, mint az Európa Kollégium. Pirityiné az újvidéki diákotthont a Kárpát-medence egyik legszebb és legkorszerűbb kollégiumának értékelte, amely a vajdasági magyar közösség szívósságának köszönhetően épülhetett meg, lelki és szellemi otthont nyújtva a délvidék fiatal értelmiségének.

Forrás: Magyar Szó, 2020.július 4. 5. 1. 5.