Elnöki döntés kiemelt jelentőségű oktatási intézmények részére kiírt első oktatási pályázatról | Magyar Nemzeti Tanács Hivatalos Honlapja Ugrás a tartalomra

facebookinstagram

Jelenlegi hely

Elnöki döntés kiemelt jelentőségű oktatási intézmények részére kiírt első oktatási pályázatról

A Magyar Nemzeti Tanács támogatásainak eljárási rendjéről szóló határozat (elfogadva 2016. január 29-én a H/1/2016. iratszám alatt) 16. szakaszának 1. bekezdése és a Magyar Nemzeti Tanács Oktatási Bizottsága által meghozott, A Magyar Nemzeti Tanács 2016. évi kiemelt jelentőségű oktatási intézmények részére kiírt első oktatási pályázatának jogosultsági rangsoráról szóló záradéka alapján (meghozva 2016. március 11-én az MNT-000258/K/2016 - A/572/18. iratszám alatt) a Magyar Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) elnöke 2016. március 18-án meghozza a következő

ZÁRADÉKOT
A MAGYAR NEMZETI TANÁCS 2016. ÉVI KIEMELT JELENTŐSÉGŰ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE kiírt ELSŐ OKTATÁSI PÁLYÁZATÁnak JOGOSULTSÁGI RANGSORÁRÓL

1. szakasz

A Magyar Nemzeti Tanács támogatásainak eljárási rendjéről szóló határozat rendelkezései alapján 2016. február 5-én a Tanács Végrehajtó Bizottsága pályázati felhívást tett közzé a 2016. évi évi első oktatási pályázatáról kiemelt jelentőségű oktatási intézmények részére.

A pályázati kiírás alapján kiosztásra kerülő támogatás: 2.000.000,00 (kétmillió) dinár.

A pályázat 2016. február 5-étől 26-áig állt nyitva a pályázók részére.

A beérkezett formailag elégséges pályázatok rangsorának javaslatát a Tanács Oktatási Bizottsága mint bírálóbizottság állította össze. A Tanács Oktatási Bizottsága javaslatát A Magyar Nemzeti Tanács 2016. évi kiemelt jelentőségű oktatási intézmények részére kiírt első oktatási pályázata jogosultsági rangsorának javaslatáról szóló záradékában eljuttatta a Tanács elnökéhez döntéshozatalra.

2. szakasz

Figyelembe véve a pályázati kiírásban meghatározott időszakban beérkezett formailag elégséges kérelmeket, A Magyar Nemzeti Tanács támogatásainak eljárási rendjéről szóló határozat rendelkezései alapján meghatározott elbírálási mércéket és a Tanács Oktatási Bizottsága által meghozott A Magyar Nemzeti Tanács 2016. évi kiemelt jelentőségű oktatási intézmények részére kiírt első oktatási pályázata jogosultsági rangsorának javaslatáról szóló záradékot, a Tanács elnöke a támogatások odaítélésével kapcsolatban a következő döntést hozza:

  PÁLYÁZÓ ELNEVEZÉSE SZÉKHELY KÉRELEM CÉLJA ODAÍTÉLT ÖSSZEG (dinár)
1 Adai Műszaki Iskola Ada Információs monitorok elhelyezése 0.00 Din.
2 Ady Endre Kísérleti Általános Iskola Kishegyes Digitális tájékoztató rendszer kialakítása 70,000.00 Din.
3 Arany János Általános Iskola Oromhegyes Tantermi eszközök és számítógép beszerzése 70,000.00 Din.
4 Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium Zenta Felvételi felkészítő támogatása 50,000.00 Din.
5 Bosa Milićević Közgazdasági Középiskola Szabadka Hordozható számítógépek beszerzése 0.00 Din.
6 Csáki Lajos Általános Iskola Topolya Azon tantermek multimediális felújítása, melyekben idegennyelvek tanítása folyik 68,000.00 Din.
7 Cseh Károly Általános Iskola Ada Iskolanapi rendezvények megszervezése 40,000.00 Din.
8 Dositej Obradović Gimnázium és Közgazdasági Iskola Topolya Versenyeken való részvétel költségeinek támogatása 55,000.00 Din.
9 Dózsa György Általános Iskola Gunaras Biztonsági rendszer kibővítése 30,000.00 Din.
10 Fejős Klára Általános Iskola Nagykikinda Informatikai eszközök beszerzése 56,000.00 Din.
11 Hunyadi János Általános Iskola Csantavér A kémia labor felszerelése vegyszerekkel 60,000.00 Din.
12 Id. Kovács Gyula Általános Iskola Bácskossuthfalva Elhasználódott ebédlőszékek felújítása és szőnyegek vásárlása 70,000.00 Din.
13 Ivan Sarić Műszaki Iskola Szabadka A gumiabroncsok cseréje 0.00 Din.
14 Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola Magyarkanizsa A IX. gyermekfesztivál lebonyolításához szükséges résztámogatás biztosítása 70,000.00 Din.
15 Kárász Karolina Általános Iskola Horgos Taneszközök beszerzése 65,000.00 Din.
16 Kókai Imre Általános Iskola Temerin Informatika tanterem felújítása 0.00 Din.
17 Miroslav Antić Általános Iskola Palics Az elévült bojlerek, víz- és szennyvízvezeték cseréje, válaszfalak beépítése a zuhanyzóba. 55,000.00 Din.
18 Móra Károly Általános Iskola Szaján Az oktatás és a közösség problémáinak orvoslása 30,000.00 Din.
19 Moša Pijade Általános Iskola Torontálvásárhely Informatikai eszközök beszerzése 65,000.00 Din.
20 Nagybecskereki Gimnázium Nagybecskerek Magyar tannyelven tanuló elsős diákok tantermének oktatási eszközökkel való ellátása 65,000.00 Din.
21 Óbecsei Gimnázium Óbecse Biztonságos internethasználat elnevezésű kampány támogatása 32,000.00 Din.
22 Óbecsei Közgazdasági–kereskedelmi Iskola Óbecse Három tanrerem meszelése (festése) 0.00 Din.
23 Október 18. Általános Iskola Zentagunaras Az iskola könyvtárának bővítése 50,000.00 Din.
24 Pán Péter I. E .I. Kishegyes Kishegyes Óvodakukucska c. rendezvényre való ruhák elkészítése költségeinek támogatása 45,000.00 Din.
25 Petőfi brigád Általános Iskola Kúla Nyugat-bácskai kirándulás támogatása 40,000.00 Din.
26 Petőfi Sándor Általános Iskola Hajdújárás Számítógépek memóriájának frissítése 45,000.00 Din.
27 Samu Mihály Általános Iskola Óbecse Tehnikai eszközök beszerzése az informatikai szaktanterem felújítására 65,000.00 Din.
28 Samu Mihály Általános Iskola Péterréve Péterréve-Harkány, testvériskolai kapcsolat fenntartása 40,000.00 Din.
29 Sonja Marinković Általános Iskola Nagybecskerek Az iskola dolgozóira háruló munka megkönnyítése és az iskolai agresszió megelőzése 30,000.00 Din.
30 Stevan Sremac Általános Iskola, Csokonai Vitéz Mihály kihelyezett tagozata Zenta A tanításhoz szükséges műszaki eszközök felújítása 70,000.00 Din.
31 Svetozar Marković Gimnázium Szabadka Magyar est -  nemzeti önazonosságot erősítő (őrző) hagyományos rendezvények szervezése 70,000.00 Din.
32 Svetozar Marković Gimnázium Újvidék Két szémitógép és monitor beszerzése a diákok és tanárok rászére 55,000.00 Din.
33 Szabadkai Politechnikai Iskola Szabadka Eszközbeszerzés az oktatás minőségének növelése érdekében 0.00 Din.
34 Szabadkai Vegyészeti–technológiai Iskola Szabadka A Curie kémiaverseny döntőjére való eljutás támogatása 70,000.00 Din.
35 Szabadkai Zeneiskola Szabadka Kapcsolatépítés a szórványban élő magyarokkal 55,000.00 Din.
36 Széchenyi István Általános Iskola Szabadka Oktatáshoz szükséges tanári szemléltető programok beszerzése 70,000.00 Din.
37 Szervó Mihály Általános Iskola Nagybecskerek-Muzslya Az iskola műszaki felszereltségének javítása 68,000.00 Din.
38 Testvériség–egység Általános Iskola Bezdán Laptop vásárlása az órákon való internethasználat céljából 50,000.00 Din.
39 Topolyai Mezőgazdasági Iskola Topolya Nyílászáró cseréje 0.00 Din.
40 Veljko Petrović Gimnázium Zombor A magyar nyelv és irodalom szaktanterem felszerelése számítógéppel és monitorral 70,000.00 Din.
41 Žarko Zrenjanin Általános Iskola Székelykeve Interaktív tábla megvásárlása az oktatás fejlesztése céljából 86,000.00 Din.
42 Zentai Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola Zenta Az iskolai tanfelszerelés fejlesztése 0.00 Din.
43 Zentai Egészségügyi Középiskola Zenta Egy szimulációs műkéz beszerzése általános ápolóink számára 0.00 Din.
44 Zentai Gimnázium Zenta A Zentai Gimnázium informatikai kabinetjének fokozatos felújítása 70,000.00 Din.
      Összesen: 2.000.000,00 dinár

3. szakasz

A döntés ellen fellebbezésnek nincs helye. A döntés ellen a pályázók nem emelhetnek kifogást.

A 2. bekezdésben meghatározott döntésről a pályázók hivatalos értesítést kapnak.

4. szakasz

Jelen határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Jelen határozat a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.

Csatolmány: