Határozat a Magyar Nemzeti Tanács 2015–2016. évi felsőoktatási ösztöndíjpályázatának második kiírásáról | Magyar Nemzeti Tanács Hivatalos Honlapja Ugrás a tartalomra

Jelenlegi hely

Határozat a Magyar Nemzeti Tanács 2015–2016. évi felsőoktatási ösztöndíjpályázatának második kiírásáról

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án H/1/2014 iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének q) pontja, 41. szakaszának 1. bekezdése és A Magyar Nemzeti Tanács felsőoktatási ösztöndíjprogramjáról szóló határozat (elfogadva 2015. június 30-án H/14/2015 iratszám alatt) 4., 8. és 9. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács elnöke 2015. szeptember 29-én meghozza a következő

HATÁROZATOT
A MAGYAR NEMZETI TANÁCS 2015–2016. ÉVI FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATÁNAK MÁSODIK KIÍRÁSÁRÓL

1. szakasz

A Magyar Nemzeti Tanács felsőoktatási ösztöndíjprogramjáról szóló határozat (elfogadva 2015. június 30-án H/14/2015 iratszám alatt) rendelkezései alapján a Magyar Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) elnöke 2015. szeptember 30-ával közzéteszi a Tanács felsőoktatási ösztöndíjprogramjának 2015–2016. évi második pályázati felhívását azok számára, akik a pályázat benyújtási határidejéig, azaz 2015. október 20-áig beiratkoztak valamelyik felsőoktatási intézmény alapképzésének bármely évfolyamára.

2. szakasz

Figyelembe véve a lehetséges jelentkezők számát, illetve az előirányzott pénzügyi keretet e pályázati kiírás alapján a kiosztásra kerülő ösztöndíjak száma: 36.

3. szakasz

A pályázati felhívás a pályázók számára valószínűsíthetően hozzáférhető tömegtájékoztatási eszközökben, valamint a Tanács hivatalos honlapján és hirdetőtábláján kerül közzétételre.

4. szakasz

Az ösztöndíjpályázatok elbírálásakor hiányszaknak számít minden szakfőiskolai és akadémiai alapképzés kivéve a következő szakirányokat: színészképzés szerb nyelven, román nyelv és irodalom, ruszin nyelv és irodalom, szlovák nyelv és irodalom, okleveles tanító, okleveles óvodapedagógus, média és tanügyi szerkesztő, könyvtárosképzés szerb nyelven.

5. szakasz

A hiányszakokon és az egyetemi szintű képzésben részt vevő hallgatók számának és arányának a növelése érdekében, továbbá az oktatáspolitikai célok megvalósítása végett és az előző évi pályázatok elemzése alapján a következő szakokon kerül maximálásra az odaítélhető ösztöndíjak száma:

  • magyar nyelvű tanító és óvodapedagógus akadémiai alapképzés esetében legfeljebb...... 5
  • szakfőiskolai képzés esetében legfeljebb............................................................................ 8
  • magánkaron történő képzés esetében legfeljebb................................................................. 1

6. szakasz

Jelen határozat az meghozatalának napján lép hatályba.

Jelen határozat a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.

Csatolmány: