Elnöki köszöntő | Magyar Nemzeti Tanács Hivatalos Honlapja Ugrás a tartalomra

Jelenlegi hely

Kedves Látogató!

Köszöntöm Önt annak a testületnek a hivatalos honlapján, amely a szerbiai magyar nemzeti közösség közvetlenül és demokratikusan megválasztott országos önkormányzata, a magyar kulturális autonómia legfőbb szerve, amelynek közvetítésével az itt élő magyar nemzeti közösség gyakorolja kollektív jogát az önkormányzáshoz a kultúra, az oktatás és a tájékoztatás, valamint a hivatalos nyelv- és íráshasználat területén, és amely igyekszik mindent megtenni azért, hogy – bármennyire is fejünkre nőtt a történelem – a délvidéki/vajdasági magyarság szülőföldjén újra megtalálja önmagát és otthonát. Ennek a csaknem százéve tartó otthonkeresésnek és otthonosságteremtésnek 1999 óta talán legfontosabb kisebbségi szervezete a Magyar Nemzeti Tanács. Tevékenységének középpontjában a vajdasági magyar közösség egésze áll különböző szakmai, területi, földrajzi lehetőségeinek, elképzeléseinek az összességével. A hatáskörébe beletartozik minden olyan kérdés, amely az itt élő magyarság előretörését segítheti, a fiatalokat pedig az itthon maradásra biztatja. Ezen az úton legfontosabb segítőnk és támaszunk az anyaország.

A Magyar Nemzeti Tanácsnak 35 tagja, elnöke és alelnöke van; végrehajtó szerve, a Végrehajtó Bizottság, amelynek elnöke és négy tagja van; Hivatala, amely a tanács munkáját segíti, valamint kulturális, oktatási, tájékoztatási és hivatalos nyelv- és íráshasználati állandó bizottsága. A tanács állandó bizottságainak egy-egy elnöke és 17 tagja van. A Tanács feladatainak ellátásához szükséges feltételeket köztársasági, tartományi és helyi önkormányzati költségvetésből, valamint adományokból teremti elő.

Nemzeti közösségünk megújhodásában tehát az egyedüli járható utat a közös feladatok megtalálásában, a közmegegyezés kialakításában lelhetjük meg. Ahogy a hangnak is, hogy terjedhessen, levegőre van szüksége, úgy igényli a megszólalás is maga körül a közéletnek a közegét, s vele együtt a példaadó és szilárd magatartást.

Szabadka, 2017 pünkösd hava

Mgr. Hajnal Jenő,
a Magyar Nemzeti Tanács elnöke