Felsőoktatási Kollégium | Magyar Nemzeti Tanács Hivatalos Honlapja Ugrás a tartalomra

facebookinstagram

Jelenlegi hely

Felsőoktatási Kollégium

FELSŐBB ÉVFOLYAMOS HALLGATÓK SZÁMÁRA KIÍRT PÁLYÁZATOK

Szeretnénk kiemelni két ösztöndíjprogramot, amelyek az anyagi támogatás mellett kiváló szakmai tapasztalatot is kínálnak. Ezeket elsőévesen nem lehet pályázni, viszont nem árt, ha időben informálódtok a későbbi lehetőségeitekről is.

VAJDASÁGI MAGYAR FELSŐOKTATÁSI KOLLÉGIUM (VMFK)

A Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium (2001) célja a vajdasági magyar tudományos és művészeti utánpótlás tervszerű nevelése. A kollégium tartományi tudományos-oktatási intézmény. Tevékenységének szakmai színvonalát a szerveiben helyet foglaló akadémikusok, egyetemi tanárok és kutatók biztosítják.

A kollégium működési alapja egy ösztöndíjazási rendszer és a velejáró tutoriális oktatási-képzési forma. A kollégium e koncepció alapján a vajdasági felsőfokú tanintézmények legtehetségesebb magyar egyetemi hallgatóit karolja fel a leendő vajdasági magyar egyetemi tanári káderréteg kialakítása érdekében. A tutorok az Újvidéki Egyetem tanárai közül kerülnek ki. Minden évben 10 hallgató felvételére van lehetőség, akik ösztöndíjtámogatásban és a tutoruk által képzésben részesülnek három éven át. Így a kollégium képzési rendszerében egyidejűleg 30 egyetemi hallgató és 30 tutor vesz részt. A kollégisták a minden év novemberében megrendezésre kerülő Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencián (VMTDK) mutatják be kutatási eredményeiket. A kollégium székhelye az újvidéki Forum-házban van, ahol a Tudósklubban közösségi programok is futnak egyetemi hallgatók és tanárok részére.

A VMFK ösztöndíjpályázati felhívásai a vajdasági sajtóban és a www.vmtdk.edu.rs honlapon jelennek meg minden év szeptemberében.

Elérhetőségek:

vamafelkol@gmail.com

021-557-237

www.vmtdk.edu.rs

 

COLLEGIUM TALENTUM

A VMFK-hoz hasonló ösztöndíjprogram, azzal a különbséggel, hogy Kárpát-medencei szintű. Másodévtől lehet pályázni.

Aki a Collegium Talentumba felvételt nyer, az 3 éven keresztül széleskörű anyagi, szakmai és személyi támogatásban részesül. Íme azok a lehetőségek, amelyeket biztosít eme ösztöndíj:

  • tutor biztosítása,
  • tanácsadók (pszichológiai, személyi, karrier) biztosítása,
  • havi ösztöndíj,
  • szakirodalom vásárlás,
  • konferencián való részvétel,
  • kutatási költségek fedezése,
  • utazási költségtérítés,
  • nyelvtanulás,
  • nyelvvizsgaköltségek fedezése,
  • személyiségfejlesztő tréningek biztosítása.

Évente 30 pályázó részesül ösztöndíjban.

A pályázat kiírását a www.collegiumtalentum.com honlapon lehet követni.

Az MNT ösztöndíja mellett ez a két felsőoktatási ösztöndíj foglalkozik igazán a vajdasági magyar tehetségek felkutatásával és támogatásával. Érdemes felvenni mind a hárommal a kapcsolatot, és bekapcsolódni a munkájukba.

 

Közérdekű információk: