Helyzetelemzésre támaszkodó tervezés | Magyar Nemzeti Tanács Hivatalos Honlapja Ugrás a tartalomra

facebookinstagram

Jelenlegi hely

Helyzetelemzésre támaszkodó tervezés

Tavaly december második felében az egy héttel korábban megalakult Magyar Nemzeti Tanács megválasztotta Végrehajtó Bizottságának új összetételét. Az MNT végrehajtó szervének elnöke és négy tagja van, ők a Tanácsnak és elnökének felelősek tevékenységükért. Sárközi István, a Végrehajtó Bizottság elnöke (a felvételen) az elmúlt másfél hónap munkájáról, a tervekről, valamint az MNT intézményrendszerének erőnlétéről nyilatkozott lapunknak.

Mi határozta meg a megválasztásától az idáig eltelt időszakban a Végrehajtó Bizottság munkáját?

– A Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottsága 2022. december 23-án alakult meg. Eddig összesen 7 ülést tartott, 5 rendes, 1 elektronikus és 1 rendkívüli ülést.

A legfontosabb napirendi pontok közül a következőket emelném ki: a Magyar Nemzeti Tanács 2023. évi költségvetése javaslatának meghozatala; a Vackor Magyar Iskoláskor Előtti Nevelő- és Gyakorlóintézmény 2023. évi pénzügyi tervének megvitatása; döntések a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet 2023. évi munkatervének és pénzügyi tervének véleményezése, valamint alapszabályа módosításának és kiegészítésének véleményezése kapcsán; döntések a Szabadkai Gyermekszínház, a szabadkai Kosztolányi Dezső Színház, az Újvidéki Színház és a Zentai Magyar Kamaraszínház igazgatóválasztási eljárásai kapcsán; a Vajdasági Birkózóakadémia Alapítvány 2023. évi pénzügyi tervének és munkaprogramjának, valamint a Pannónia Alapítvány 2022. évi munka- és pénzügyi beszámolójának megvitatása; döntés Kishegyes községi kulturális pályázata kapcsán;az igazgatóválasztási és iskolaszéki tagcserék eljárásai kapcsán hozott döntések.

Milyen elvek szerint szervezték meg úgy a Végrehajtó Bizottság, mint a bizottság tagjainak tevékenységét?

– Az MNT Végrehajtó Bizottságának jogköreit és tényleges munkáját a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény, valamint az MNT határozata, alapszabálya és ügyrendje határozza meg. A nemzeti tanács ezen szervének feladata, hogy jogkörével élve, a rövid határidőket betartva, döntéseket hozzon és későbbi jóváhagyás céljával a tanács elé terjessze azokat. A megalakulás óta eltelt rövid időben a munka megszervezésén és a szakmai kapcsolatok kialakításán volt a hangsúly.

Az MNT hatáskörébe tartozó 4 terület közül három területen is készülnek a fejlesztési stratégiák. Hogyan vesz részt ebben a folyamatban a Végrehajtó Bizottság és mit várnak a stratégiáktól?

– A tájékoztatási és az oktatási stratégiákat az év első, míg a kulturális stratégiát az év második felében tervezi elfogadni az MNT. A stratégiákat a közvitákat követően fogadják el. Reményeink szerint ekképpen minden területen sikerül kijelölni az előttünk álló 5 évre vonatkozóan a feladatokat. A stratégiák összegzik mindazt, amit az elmúlt több mint 10-15 évben sikerült elérni. Másrészről valós képet kell kapni és számba venni az aktuális helyzetet. A koronavírus-járvány és a pillanatnyilag tőlünk nem is olyan távoli helyen zajló háború az élet minden területére kihatott, illetve kihat. Ugyanakkor a vajdasági magyar közösség eddigi eredményeit megőrizve, illetve a jelenlegi helyzetet reálisan látva a fejlesztési elképzeléseket is meg kell fogalmazni. A Végrehajtó Bizottság tagjai saját szakterületükön aktívan részt vesznek a stratégiai dokumentumok megírásához szükséges felmérések elvégzésében és a végleges vitairat kialakításában. 

A stratégiák elkészítése mellett mi az, amire az elkövetkező időszakban kiemelten tervez összpontosítani az MNT, illetve a Végrehajtó Bizottság?

– Az MNT tervei között szereplő alábbi feladatokból és célkitűzésekből veszi ki részét a jövőben a Végrehajtó Bizottság: infrastrukturális fejlesztések, a Vackor óvodafejlesztési program, a vajdasági magyar közoktatási hálózat fejlesztése, felsőoktatási fejlesztések, a magyarul tanuló diákok arányának növelése, a magyar közösség továbbtanulását és képzettségi szintjének növelését segítő programok, az MNT ösztöndíjprogramja, a magyar közoktatás szakmai színvonalának növelése, illetve minőségének javítása, a nemzeti önazonosságot erősítő óvodai és iskolai tartalmak erősítése a magyar nyelvű oktatásban, alternatív szerb nyelvű felzárkóztató tanfolyamok, a magyar nyelv, mint környezetnyelv és az anyanyelvápolás tanulásának népszerűsítése, a digitális oktatási környezet fejlesztése, a vajdasági magyar társalapított és kiemelt kulturális intézmények fejlesztését elősegítő programok, épített és szellemi örökségünk megismerése, illetve megvédése, a vajdasági magyar szellemi kulturális örökség programjai és az ezeket segítő eszközfejlesztések, értékteremtés, hagyományőrzés, újságíróképzés, magyar médiahálózat, archiválás, díjak, a hivatalos nyelvhasználati jogszabályi háttérfejlesztése és alkalmazása, a magyar közösség az anyanyelv és a hivatalos nyelvhasználat iránti viszonyulásának javítása, munkájuk hatékonysága növelésének céljával a magyar nyelvű fordítók hálózatba szervezése és továbbképzése, a magyar–szerb középszótár projektumának befejezése, népesedési és családgondozási programok és a nemzeti kisebbségek helyzetét érintő folyamatok proaktív követése.

Értékelése szerint milyen az MNT intézményrendszerének, illetve az MNT támogatta intézmények erőnléte?

– A Magyar Nemzeti Tanács szerepét rendkívül fontosnak tartom, hiszen ez az egyetlen, törvénybe foglalt jogköröket gyakorló kulturális autonómia-szerv, amelyet Magyarország határain kívül élő magyar nemzeti közösség hívott életre. Az elmúlt tíz esztendőben nem volt olyan vajdasági magyar település vagy közösség, ahol a Vajdasági Magyar Szövetség és a Magyar Nemzeti Tanács ne valósított volna meg fejlesztéseket. Most az a feladatunk és célkitűzésünk, hogy a több tucat felépített új művelődési házat, felújított oktatási intézményt és egyéb létesítményt tartalommal töltsük meg és a lehetőségekhez mérten folyamatosan biztosítsuk működésüket.

Nyitókép: Molnár Edvárd felvétele

Szerző: P. E. 

Forrás: Magyar Szó, 2023. február 12.