A játék mint pedagógiai stratégia | Magyar Nemzeti Tanács Hivatalos Honlapja Ugrás a tartalomra

Jelenlegi hely

A játék mint pedagógiai stratégia

Sakkpalota Progam képzéssorozat indult Vajdaságban is

A Magyar Nemzeti Tanács több éve szervez továbbképzést osztálytanítók részére Magyarország Kormánya, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának támogatásával. A szombaton megrendezett szakmai nap központi témája a Sakkjátszótér Komplex Képességfejlesztő Program megvalósítása volt, mely kiegészült a Sakkpalota Programmal, ami most debütált a határon túl. A képzésbe a vajdasági pedagógusokon kívül bekapcsolódtak muravidéki és horvátországi kollégáik is. A vajdasági régióból 36 osztálytanító vett benne részt 12 általános iskolából.

A továbbképzést eredetileg a zentai Thurzó Lajos Általános Iskolában szervezték volna meg, ám a járványügyi helyzetre való tekintettel online térbe került át. A megnyitón a program lényegéről annak megálmodói, fejlesztői és koordinátorai nyilatkoztak.

A Vajdasági Pedagógiai Intézet által akkreditált képzés célja, hogy a pedagógusok megismerjék, a későbbiekben pedig a kisgyermekkori nevelés során eredményesen alkalmazzák mindazokat a módszertani megoldásokat, amelyekkel a gyermekek sokoldalú fejlesztését valósíthatják meg.

 

Jerasz Anikó

Jerasz Anikó

A Magyar Nemzeti Tanács nevében Jerasz Anikó, az MNT Végrehajtó Bizottságának elnöke köszöntötte a résztvevőket. Elmondta, nagy köszönettel tartozunk Magyarország Kormányának, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának, hogy a Sakkjátszótér Komplex Képességfejlesztő Program után, amelybe 2019-ben és 2020-ban 56 óvodapedagógus kapcsolódott be Vajdaságból, most eljutott hozzánk a Sakkpalota Komplex Képességfejlesztő Program is. Kifejtette, a sakk becsületességre, a következmények vállalására, önuralomra, gyors megítélésre és döntésre, versenyszellemre, a versenytárs tiszteletére, kitartásra, önbizalomra, a kudarcok elviselésére, barátságra, rendszeres és pontos munkavégzésre, fegyelmezett viselkedésre, a szabályok, normák és törvények tiszteletben tartására nevel. Fejleszti az emlékezőtehetséget, az elvont és logikus gondolkodást, az összefüggések felismerésének képességét, az összpontosítás képességét, a kreativitást, a módszeres és hatékony gondolkodást, a tanulási képességet stb. Megtanít arra is, hogy tanulás nélkül nem lehet fejlődni, hogy az ellenfelet nem szabad lebecsülni, hogy nehéz vagy kritikus helyzetekből is ki lehet jutni, hogy egyes problémákra számos megoldást lehet találni, hogy nem szabad a harcot az első sikertelenségnél feladni, hogy a vereséget is el kell viselni, hogy a szabályokat kötelező módon be kell tartani. A sakkot tehát fontos személyiségfejlesztő eszközként is számon tarthatjuk. E program segítségével a pedagógusok szakmai segítséget kapnak foglalkozások megtervezéséhez, kidolgozásához, a kreatív problémamegoldó gondolkodás fejlesztésével pedig a gyermekek mankót kapnak a digitális világban való eligazodáshoz. Mert épp arra van szükségük, hogy gyorsan, átláthatóan, hatékonyan tudjanak problémákra reagálni és azokat megoldani. A sakk a játék örömével együtt erre kínál felkészülési lehetőséget, a mában tanít és a holnapra készít fel. Jerasz elmondta, a képzésen résztvevő pedagógusok intézményük részére hamarosan Sakkpalota-csomagot fognak kapni, amely játékos formában ismerteti és szeretteti meg a sakkjátékot a gyermekekkel.

Farkas Andrea, a Sakkpalota Program projektvezetője köszöntőjében örömét fejezte ki afelett, hogy ez a képzés eljut a határon túli pedagógusokhoz is. Elmondta, annak ellenére, hogy mindez az online térbe került, mégis ugyanazt a családias, szeretetteljes légkört érzi ezeken az alkalmakon, mint amikor személyesen is kint voltak a helyszíneken.

Beleczné Krecz Éva, a Nemzetpolitikai Államtitkárság képviselője, a program koordinátora elárulta, számára ez a munka nagyon hálás feladat. Részint, mert hatalmas megtiszteltetés egy olyan program részese lenni, amelyet minden idők legjobb női sakkozójának neve fémjelez, részint pedig a rengeteg pozitív visszajelzés miatt, amit egy-egy régióból a képzések lezárása után kapnak. Az államtitkárság tematikai programjainak sorában a Sakkpalota egy teljesen új elem, melyet ezután párhuzamosan fognak vezetni a Sakkjátszótér Programmal, amelyet immár harmadik éve folytatnak nagy sikerrel határon túli óvodapedagógusok részére. Fő céljuk az, hogy olyan értékes tudással és ismeretekkel gazdagodhassanak a résztvevők a képzéssorozat végére, melyet aztán kiválóan tudnak majd gyümölcsöztetni az oktatás és nevelés terén.

 

Polgár Judit

Polgár Judit

Polgár Judit nemzetközi sakknagymester – akinek nevéhez a programhoz tartozó módszertani megoldások köthetők – szintén köszöntötte a résztvevőket. Elmondta, mindenki mögött nagyon nehéz év áll, a legkülönfélébb kihívásokkal. Ő azt vallja, minden nehézségben fontos megtalálni a pozitívumokat. Személyes sikere titkának is az olyan gondolkodás elsajátítását tartja, hogy kezdjünk az életben bármihez, azt mindig pozitív hozzáállással tegyük. E program sikerének pedig azt, hogy olyan csapatot sikerült felépíteniük, amelyben mindenki ugyanolyan megszállottja az oktatásnak, mint ő a sakknak – és most már az előbbinek is. Mindegyikük magáénak érzi ezt a programot, és számos ötlettel járul hozzá folyamatosan a fejlesztéséhez. Judit elsősorban azért szereti nagyon ezt a képzéssorozatot, mert rendkívül sok benne a kreativitás, emellett az olyan elem, melyekben azon dolgoznak, hogy a gyerekek hétköznapi életébe olyan tudáshalmaz kerüljön, amit minden téren fel tudnak használni, és hogy mindez élményszerű legyen a számukra. Hisz benne, hogy mindez az online térben is megvalósítható, hiszen, ha egy pedagógus képes rá, hogy átadja a szeretetét és a szenvedélyét, akkor az a képernyőn keresztül is működni fog.

Szögi Csaba

Forrás: Magyar Szó, 2021. március 22.