A jövő biztos bástyája | Magyar Nemzeti Tanács Hivatalos Honlapja Ugrás a tartalomra

facebookinstagram

Jelenlegi hely

A jövő biztos bástyája

Felavatták a Vackor óvodát Szabadkán

Ünnepélyes keretek közt tegnap megnyílt Szabadkán a Vackor Magyar Iskoláskor Előtti Nevelő és Gyakorlóintézmény. Az új épületet dr. Varga Judit magyar igazságügyi miniszter, Pirityiné Szabó Judit, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága Délvidéki és Diaszpóra Főosztályának vezetője, Pásztor István, a Tartományi Képviselőház és a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke és dr. Grezsa István, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének fejlesztéséért és a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program koordinálásáért felelős miniszteri biztos adták át rendeltetésének, jelképesen a nemzeti színű szalag átvágásával. A felavatott épületet főtisztelendő msgr. Fazekas Ferenc a Szabadkai Egyházmegye általános helynöke, a helyi Szent György-templom plébánosa áldotta meg. A rendezvényen jelen volt a vajdasági magyar közélet számos jeles képviselője.

Beszédet dr. Varga Judit, Pásztor István és Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke mondott.

A nemzeti színű szalag átvágásával adták át rendeltetésének az intézményt (Fotó: Ótos András)

Az egybegyűlteket Katona Novák Ágnes, a Vackor Magyar Iskoláskor Előtti Nevelő és Gyakorlóintézmény megbízott igazgatója köszöntötte:

– Az esemény mindannyiunk számára fontos üzenetet fogalmaz meg. A jövőbe vetett hitünket, a tenni akarás, a cselekvés és az összefogás erejét. A bizalom és a bizonyítás nemes terhe nehezedik most az új intézmény minden munkatársára. Szerencsére eddig sem maradtunk és ezután sem fogunk magunk maradni.

– Ezt bizonyítja az alapkő lehelyezésétől a mai napig eltelt időszak, hiszen a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program legjelentősebb délvidéki, vajdasági fejlesztése valósult meg Magyarország Kormánya, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága és a Bethlen Gábor Alap támogatásával, a Magyar Nemzeti Tanács és a Szekeres László Alapítvány megbízásából, a Vajdasági Magyar Szövetség meggyőző támogatásával – hallottuk Katona Novák Ágnestől.

Dr. Varga Judit igazságügyi miniszter észrevétele szerint gyönyörű az épület és nagyon jó a kisugárzása:

 

Dr. Varga Judit a jól felszerelt gyermekintézményben (Fotó: Ótos András)

– Úgy gondolom, hogy ahol egy új oktatási épület épül, ott új közösség is születik, és ott a jövő biztos bástyákra fog épülni. Tudjuk, hogy minden messzire mutató terv egy-egy apró gondolatból keletkezik. Ami ma még csak egy ötlet, holnap már egy terv, következő nap meg maga a kézzel fogható valóság. Így alakul ki egyetlen magból az erdő és gyermekeinkből a jövő. Bő egy évvel az alapkő letétele után elégedetten és büszkén nézhetünk körbe. A közös összefogással és fiatalos lendülettel elkészült korszerű épületből már csak a legifjabb nemzedék hiányzik, hogy megtöltse azt élettel, pezsgéssel, nevetéssel. Nyelvében él a nemzet – tartja a szállóige. A magyar nyelv és nemzeti identitásunk szoros kapcsolatát mi sem mutatja jobban, mint az első reformkori országgyűlés, amelynek napirendjén szerepelt a magyar nyelv és a tudomány ügye. Felsőbüki Nagy Pál országgyűlési követ szenvedélyes szónoklatával a magyar nyelvről, mint nemzeti ügyről beszélt, és az akkora hatással volt akkor gróf Széchenyi Istvánra, hogy felajánlotta egy évi jövedelmét a nemzeti akadémia felállítására. A reformkor óta a magyar nyelv és kultúra ügye nem szűnt meg nemzeti ügy lenni. Nyelvünk megőrzése, átadása nemzeti létünk, fennmaradásunk záloga is. Az anyanyelvhez és kultúrához való kötődés kisgyermekkorban kezdődik. A szüleinktől, nagyszüleinktől megtanult ritmusok, mondókák, népdalok egy életre szóló útravalóval látnak el minket, melyeket azután mi is továbbadunk a gyermekeinknek. Ezért a magyar gyökerek ápolásának, életben tartásának nem is lehet fontosabb és termékenyebb színtere, mint maga a bölcsőde és az óvoda. Ezért is hozta létre a Magyar Kormány a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Programot, amelyből ez a fejlesztés is megvalósulhatott, hogy általa hosszú távon támogassa a határon túli magyar közösségek jövőjét. Ez a program, más gazdasági és oktatásügyi beruházásokkal együtt, a mi közös sikerünk, amely biztosítja a tizenötmilliós magyarság szülőföldön való megmaradását és virágzását. Az alig néhány nap múlva megnyíló bölcsőde és óvoda a szabadkai kisgyermekes családok fontos csomópontja lesz. Háromgyerekes édesanyaként is állíthatom, hogy kisgyermekes korban ezek az intézmények jelentik családi létezésünk alfáját és ómegáját – hangsúlyozta dr. Varga Judit.

 

Az avatóünnepségen felcsendült a himnusz (Fotó: Ótos András)

Az építkezés befektetője és a telek tulajdonosa a Szekeres László Alapítvány, míg az intézmény alapítója a Magyar Nemzeti Tanács. Mgr. Hajnal Jenő, az MNT elnöke is köszöntötte az egybegyűlteket.

– Egy új magyar óvoda átadására gyűltünk ma össze, de valójában így együtt, közösen, azt szeretnénk megköszönni és megerősíteni, hogy Magyarországnak ma olyan nemzeti kormánya van, amely az egész Kárpát-medencében a magyar közösségek, a magyar családok mögött áll, és abban támogatja azokat, hogy gyermeket vállaljanak, jövőt építsenek szülőföldjükön. Így együtt, közösen, azt az erőt is szeretnénk megköszönni és megerősíteni, amit a Vajdasági Magyar Szövetség és vezetője, Pásztor István elnök úr testesít meg, és amely úgyszintén a magyar közösségek, a vajdasági magyar családok mögött áll, és abban támogatja azokat, hogy gyermeket vállaljanak és jövőt építsenek szülőföldünkön – mondta az MNT elnöke, majd emlékeztette az egybegyűlteket, hogy a magyar kormány által elindított Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretében Vajdaságban magában foglalja hat óvodai szórványközpont létrehozását és működtetését, több egyházi- és magánóvoda felújítását és működésének támogatását, több mint félszáz településen egyéb egyszeri vagy többszöri óvodai fejlesztést, minden magyar óvodai csoportban magyar jellegű óvodai játszósarok kialakítását, korszerű játszóterek építését, a szórványóvodákba való eljutást, a gyermekek szállítását, melyet ma nyolc korszerű kisbusz segít.

– A fejlesztéseknek köszönhetően több száz új óvodai férőhely jött létre. Egyáltalán nem mindegy tehát, hogy folytatódhatnak ezek a hihetetlen nagyságú és csodás fejlesztések, ahogy az sem mindegy, hogy a jövőben kik képviselnek bennünket határon innen és határon túl. Ami egészen biztos, hogy ha vannak olyan emberek, akik hisznek a jövőben, akkor jövő is lesz. Ha pedig egy egész nemzet jövőjét, a gyermekvállalásban, a családban, az anyanyelv megőrzésében és keresztény hitének megerősítésében a nemzetegyesítésben látja, akkor nincs mitől félnünk. Legyen ez az óvoda ennek a reménynek és bizalomnak a jelképe – zárta szavait mgr. Hajnal Jenő.

Pásztor István, a Tartományi Képviselőház és a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke köszöntőjében hangsúlyozta, hogy az utóbbi tíz évben büszkeség magyarnak lenni Vajdaságban.

– Ezt joggal mondjuk, mert egy olyan anyaország áll mögöttünk, amelyik odafigyel ránk, amelyik anyagi lehetőségei tükrében és afölött segít nekünk abban, hogy identitásunkat megőrizve boldogulni tudjunk a saját szülőföldünkön. Ezt tette lehetővé, hogy felemeljük a fejünket és kihúzzuk magunkat, hogy bátran álmodjunk és tervezzünk, hogy egymást biztatva kiálljunk a terveink megvalósítása mellett. A magyar kormány egyik leggrandiózusabb, legjelentősebb üzenetet magában hordozó programja az óvodafejlesztési program volt – húzta alá beszédében Pásztor István, majd köszönetet mondott a programért, mert lelhetőséget teremtett arra, hogy kapaszkodót mutassanak fel a családoknak.

– A vajdasági magyar közösség önmagát úgy pozicionálja, hogy egyenrangú adófizető polgára a szerb államnak, ezért mi is az állami közoktatási rendszernek a része vagyunk. Ebből nem kívánunk kivonulni, ennek alkotórészei kívánunk lenni, és ezért fontos a számunkra, hogy az ilyen létesítményeket is megerősítsük. A Vackor óvoda egy újszerű vállalkozás, egy új intézménye a mi óvodai rendszerünknek, melynek létrejötte nem azt jelenti, hogy az eddig képviselt álláspontjainkat fölül kívánjuk vizsgálni, hanem azt, hogy ezeket megerősítsük – hangsúlyozta Pásztor István.

Mint mondta, az óvodai kapacitások kevesek ahhoz, hogy mindenki óvodába vagy bölcsődébe írassa be gyerekét, és ennek a helyzetnek az orvoslását segíti elő az új létesítmény.

– Ugyanakkor azt is meg tudjuk ennek köszönve mutatni, hogy mi milyenek vagyunk, mit kívánunk építeni, mik azok a standardok, amiket létre kívánunk hozni, hogy hova kell törekedni ahhoz, hogy utolérjenek bennünket. Ez is fontos feladata a nemzetpolitikának. Ez az óvoda, mint jogi személy, meggyőződésem szerint az egész Vajdaságban terjedni fog, és olyan pontok fognak létrejönni, amelyek kihelyezett tagozatként ehhez a jogi személyhez kötődnek majd Újvidéken és máshol – értékelte Pásztor István. Hozzátette, hogy fontos funkciója ennek a létesítménynek az is, hogy a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar hallgatói oda fognak járni szakmai gyakorlatra, ott sajátítják majd el azt a szakmai gyakorlati tudást, amit utána továbbadnak, mindenhová eljuttatnak, egyfajta színvonalat foganatosítva ezzel. Végezetül a Vackor óvodában dolgozóknak azt kívánta, hogy legyen bennük odaadás, lendület, gondoskodás, hogy a lehető legtöbbet és legjobbat adják magukból azok számára, akik oda íratják be gyermekeiket.

Forrás: Magyar Szó, 2021. augusztus 27.