A Magyar Nemzeti Tanács kiemelt jelentőségű általános iskolai közoktatási intézmények részére kiírt, 2022. évi oktatási pályázata | Magyar Nemzeti Tanács Hivatalos Honlapja Ugrás a tartalomra

facebookinstagram

Jelenlegi hely

A Magyar Nemzeti Tanács kiemelt jelentőségű általános iskolai közoktatási intézmények részére kiírt, 2022. évi oktatási pályázata

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabályа (meghozva 2018. december 10-én аz M/H/7/2018. iratszám alatt) 31. szakasza 1. bekezdésének h) pontja, 41. szakaszának 1) bekezdése
és A Magyar Nemzeti Tanács támogatásainak eljárási rendjéről szóló határozat (meghozva
2016. január 29-én a H/1/2016. iratszám alatt) 11. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) Végrehajtó Bizottsága 2022. március 8-án közzéteszi felhívását

A MAGYAR NEMZETI TANÁCS
KIEMELT JELENTŐSÉGŰ ÁLTALÁNOS ISKOLAI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE KIÍRT, 2022. ÉVI OKTATÁSI PÁLYÁZATÁRÓL

1. A pályázat célja a vajdasági magyarság szülőföldjén való boldogulásának előmozdítása, nemzeti önazonosságtudatának megerősítése, valamint konkrét szellemi és tárgyi eredményt felmutató, célokat tükröző igényes programok támogatása.

2. A pályázatot benyújthatják szerbiai székhelyű:

  • a magyar nemzeti kisebbség oktatása szempontjából kiemelt jelentőségű általános iskolai közoktatási intézmények, valamint
  • azok az általános iskolák, amelyekben az oktatás többségében, illetve kizárólag magyar nyelven folyik.

3. A támogatást igényelhetik:

  • eszközbeszerzésre,
  • programok szervezésére.

4. A kiosztásra kerülő támogatás: 2 700 000 (azaz kettőmillió-hétszázezer) dinár.

5. Az intézményenként igényelhető támogatás összege: 30 000–100 000 dinár.

6. A pályázat formája nyílt és vissza nem térítendő, elő- és utófinanszírozásra egyaránt felhasználható.

7. Benyújtási határidő: 2022. április 14., 14.00 óra.

8. A pályázat megvalósulási paraméterei:

  • megvalósítási időszak: 2022. január 1. – december 15.
  • elszámolási határidő: a támogatott program/projekt megvalósítását követő 30 nap, de legkésőbb 2022. december 31-éig.

9. A pályázaton nem vehetnek részt azok az intézmények, amelyek:

  • a jelen pályázati felhívás 2., 3., 10., 11., 12. és 13. pontjának nem tesznek eleget,
  • a pályázati határidőket figyelmen kívül hagyják,
  • elmaradott, határidőre el nem számolt pályázati elszámolásukat nem pótolták.

10. Az intézmények egy pályázatot nyújthatnak be.

11. Pályázni a Magyar Nemzeti Tanács hivatalos honlapjának online pályázati rendszerén keresztül lehet, kizárólag magyar nyelven. Ha a pályázó még nem került a rendszer nyilvántartásába, akkor regisztrálnia kell a http://www.mnt.org.rs/regisztracio címen.

12. Az online rendszerben kitöltött pályázati űrlapot ki kell nyomtatni, majd postai úton elküldeni a Magyar Nemzeti Tanács címére (24000 Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9.).

13. A borítékon kötelező feltüntetni a következőt:

PÁLYÁZAT KIEMELT JELENTŐSÉGŰ ÁLTALÁNOS ISKOLAI
KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

14. Az érdemi elbírálás előtt a Tanács Hivatala a beérkezett pályázatokat – a formai hiányosságok kiszűrése végett – átvizsgálja A Magyar Nemzeti Tanács támogatásainak eljárási rendjéről szóló határozatban megszabott elvek alapján. A formailag elégtelen pályázatot benyújtó pályázót írásban értesítik pályázata elvetéséről. Az elvetés ellen a pályázónak nincs joga fellebbezni.

15. A pályázatokat a beadási határidőt követően legkésőbb 30 napon belül elbírálja a Tanács Oktatási Bizottsága A Magyar Nemzeti Tanács támogatásainak eljárási rendjéről szóló határozat és e kiírás alapján. A bizottság javaslatát 5 munkanapon belül köteles továbbítani a Tanács elnökének döntéshozatal céljából. A Tanács elnökének döntése alapján a pályázati eredmények a döntéshozatalt követően 5 munkanapon belül kerülnek közzétételre a Tanács honlapján, de az eredményekről a pályázók elektronikus formában is értesülnek.

16. A döntés ellen fellebbezésnek nincs helye. A döntés ellen a pályázók nem emelhetnek kifogást.

17. Az elbírált pályázaton odaítélt támogatásra a nyertes pályázó kizárólag a Tanács elnökével megkötött egyedi támogatási szerződés alapján szerez jogokat és vállal kötelezettségeket.

18. Ha bizonyítást nyer, hogy a pályázó nem valós adatokat szolgáltatott, elveszíti jogosultságát a támogatásra, és a Tanácsnak jogában áll az addig folyósított összeg visszafizetésére kötelezni.

19. A pályázati felhívás a Tanács honlapján, továbbá a Magyar Szó című napilapban és honlapján, valamint a Hét Nap című hetilapban és honlapján kerül meghirdetésre.

                                                                                   

                                                                                                           Jerasz Anikó,
                                                                                                a Magyar Nemzeti Tanács

                                                                                     Végrehajtó Bizottságának elnöke s. k.