Megújul a pedagógusportál | Magyar Nemzeti Tanács Hivatalos Honlapja Ugrás a tartalomra

Jelenlegi hely

Megújul a pedagógusportál

A 2019-es évben a Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának ülésein nagy hangsúlyt kaptak az oktatási témák. A legtöbb döntés ezt a területet érintette. Az elmúlt időszakban számos program valósult meg. Ezeknek a folytatása erre az évre is elő van irányozva. A részletekről Jerasz Anikót, az MNT Végrehajtó Bizottságának elnökét kérdeztük.

– A Magyar Nemzeti Tanács 2016 januárjában hozta létre a pedagógusportálját, amelyre mintegy 2700 felhasználó regisztrált az elmúlt időszakban. A portálon 33 szakcsoport működik. Folyamatban van a pedagógusportál frissítése. Szeretnénk, ha ez a portál a jövőben sokkal élénkebben működne, és nagyobb szerepet kapna a pedagógusok életében. Arra ösztönözzük a fiatal pedagógusokat, hogy regisztráljanak a portálunkra, váljanak annak aktív használójává. Arra kérjük azon pedagógusokat, akik már regisztráltak korábban, hogy frissítsék az adataikat, amennyiben ezekben változások történtek. Terveink között szerepel, hogy a jövőben számos programot ezen a portálon keresztül valósítunk meg. Itt fogjuk meghirdetni a pedagógus-továbbképzéseinket, itt lehet majd jelentkezni ezekre a továbbképzésekre, az utazási költségek visszatérítését igényelni. Emellett a tanulók kirándulásaival, táborokkal és más programokkal kapcsolatos információk is ezen a felületen lesznek meghirdetve. Ez a portál jó lehetőség arra, hogy a pedagógusok megismerkedjenek egymással, tapasztalatot, ötleteket, óraterveket, óravázlatokat, prezentációkat cseréljenek – emelte ki Jerasz Anikó.

Hozzátette, a 2017-ben elindult Kárpát-medencei óvodafejlesztési programnak köszönhetően számos iskoláskor előtti intézményben épületfelújítás, eszközbeszerzés és játszóterek építése valósult meg, melynek folytatása várható ebben az évben is. Az előző évben számos továbbképzés is megszervezésre került az óvodapedagógusok számára, mint amilyen a Sakkjátszótér, a Klimanócska és az Útravaló voltak.

– Ezenkívül óvodapedagógusaink bekapcsolódhattak a Rákóczi Szövetség programjaiba is. Számos rendezvény között volt egy budapesti továbbképzés is, az óvodapedagógus-találkozó. Hasonló továbbképzéseket az idén is szeretnénk megszervezni, és lehetőséget adni az óvodapedagógusoknak arra, hogy érdeklődési körüknek megfelelően bekapcsolódjanak azokba.

A Magyar Nemzeti Tanács Vackor-programja is folytatódni fog – nyilatkozta lapunknak Jerasz Anikó.

 ISKOLABUSZ- ÉS NAPKÖZIS PROGRAM

Kulcsfontosságú helyet tölt be továbbra is az anyanyelvű oktatás, annak népszerűsítése és megőrzése. Idén is megvalósul a Magyar Nemzeti Tanács iskolabusz- és napközis programja. Jelenleg tizenkét önkormányzat területén mintegy 230 gyermek utazik az iskolabusszal. A napközis program négy újvidéki iskolában és a maradéki általános iskolában működik.

A Magyar Nemzeti Tanács idén is várhatóan tavasszal hirdeti meg az oktatási pályázatait az általános iskolák és a zeneiskolák számára. Két pályázat kerül majd meghirdetésre, egy a kiemelt jelentőségű és egy a nem kiemelt jelentőségű oktatási intézmények részére. Ezek a tavalyi évben nagyon népszerűek voltak az oktatási intézmények körében. A pályázatok keretein belül az általános iskolák és a zeneiskolák eszközfejlesztésre, a könyvtárállományuk bővítésére, didaktikai és módszertani eszközök beszerzésére pályázhatnak.

– A harmadik osztályosok egynapos kirándulását március közepétől április közepéig fogjuk megszervezni. A következő öt helyszín egyikét ismerhetik meg: Szabadkát, Zentát, Újvidéket, Nagybecskereket vagy Zombort. Célunk, hogy minden vajdasági magyar tanuló megismerje Vajdaság természeti adottságait, épített örökségét, múltját, hagyományait, híres szülötteit, és egy maradandó emlék legyen az osztályközösség számára az együtt töltött nap. Ezen túlmenően természetesen az általános iskolás osztálytanítókra is gondolunk. A téli szünidőben már lehetőséget biztosítottunk számukra, hogy bekapcsoljanak a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karral karöltve megszervezett Téli Egyetem akkreditált pedagógus-továbbképzéseibe. Szervezni fogunk további akkreditált továbbképzéseket is. Terveink között szerepel az is, hogy bővítsük az általános iskolák könyvtárállományát, hogy olyan könyveket, házi olvasmányokat, szakirodalmat biztosítsunk, amelyek megfelelnek a gyermekek igényeinek. Nagy hangsúlyt kap az általános iskolákban a napközis oktatás, ezért több intézményben napközis tantermeket tervezünk létrehozni és felújítani – szögezte le az MNT Végrehajtó Bizottságának elnöke. Azok a versenyek, megmérettetések, amelyeket az elmúlt tanévben megszerveztek, az idén is meg lesznek tartva. A Bátrak Ligájának első elődöntőjére, Kecskemétre a zentagunarasi és a bácskossuthfalvi diákok neveztek be, akik szép eredménnyel tértek haza.

Jerasz Anikó elmondta, az MNT arra törekszik, hogy a harmadikos és a hetedikes tanulók minél hamarabb kézhez kapják a tankönyveket, mivel ők már az új tanterv alapján fognak tanulni. A Magyar Nemzeti Tanács hét tankönyvkiadóval folytat tárgyalásokat – a Tankönyvkiadó Intézettel és hat magánkiadóval. Próbálnak egyfajta folytonosságot követni annak alapján, hogy mely kiadó melyik korosztálynak adta ki egy-egy tantárgyból a tankönyveket.

MARADÉK, VERBÁSZ, NEZSÉNY

A Magyar Nemzeti Tanács sikerként könyvelheti el, hogy sikerült olyan településekre visszahozni a magyar nyelvű oktatást, amelyeken évek óta nem működött. A maradéki iskolában 2015-ben indult újra a magyar nyelvű oktatás. Ugyanebben az évben kezdődött meg újra a magyar gyermekekkel való foglalkozás a verbászi óvodában. A nezsényi óvoda magyar nyelvű foglalkozásai 2016-ban indultak újra. Azon dolgoznak, hogy azokon a településeken, ahol az anyanyelvápolás választható tantárgyként van jelen, minél több gyermek válassza ezt a tantárgyat. Reményeik szerint ez azt fogja eredményezni, hogy Verbászon, Palánkán, Bácson, Csonoplyán, Regőcén vagy Őrszálláson, egyszer ismét elindul a magyar nyelvű oktatás. Aminek szintén nagyon örülünk, az az, hogy Belgrádban igény mutatkozik egy hétvégi magyar óvoda létrehozására.

A szakközépiskolák tekintetében 2015 óta óriási beruházások valósultak meg Vajdaságban. Tankonyhák, tanműhelyek, számítógépes termek lettek felújítva, illetve eszközbeszerzések valósultak meg. Ennek folytatása az idén is várható. A Magyar Nemzeti Tanács arra törekszik, hogy minden szakközépiskola meg tudja nyitni a tervezett szakokat.

– Az anyaországi támogatásoknak köszönhetően előtérbe kerül a középiskolai diákotthonok kialakítása, köztük Topolyán, Adán, Magyarkanizsán és Óbecsén. Hamarosan átadásra kerül a nagybecskereki Szathmáry Karolina Leánykollégium és várja a bentlakó középiskolásokat. Az előző évhez hasonlóan folytatódik a középiskolai szaktanárok továbbképzése is. A Szakma Sztár elnevezésű verseny elődöntőjére január 17-én került sor. Hét szakközépiskola 67 diákja 13 szakmában mérettetett meg. Két helyszínen rendeztük meg a versenyt: a törökkanizsai Dositej Obradović Gimnáziumban és Szakközépiskolában, valamint a topolyai Sinkovics József Műszaki Középiskolában. A diákoknak egy tesztet kellett kitölteniük. A legjobbak részt vehetnek a verseny magyarországi döntőjén. Ezenkívül, a fiatalok más szakmai versenyekre is el tudnak jutni. A szakközépiskolákon kívül az idén is gondolunk a gimnáziumokra és a művészeti iskolákra is. Az ő számukra is különböző lehetőségeket biztosítunk majd pályázatok útján, illetve különböző eszközöket fogunk vásárolni. Természetesen mindezt egy előzetes konzultáció előzi meg az intézmények tanáraival és vezetőivel – mondta Jerasz Anikó.

Tavaly a Magyar Nemzeti Tanács felsőoktatási ösztöndíjpályázatánál három, a demonstrátori ösztöndíjnál egy, a Várady-ösztöndíjnál és az Európa Kollégiumban való lakhatás tekintetében pedig két-két pályázati kört hirdettünk meg. A Magyar Nemzeti Tanácsnak jelenleg mintegy 1100 ösztöndíjasa van, és az újvidéki Európa Kollégium is teljes kapacitással működik. A kollégium vezetősége és a nevelőtanárai arra törekednek, hogy a szakkollégiumi rendszer a bentlakó egyetemisták igényeinek megfelelően bővüljön.

 DIPLOMAHONOSÍTÁSI PÁLYÁZAT

– Már meghirdettük a felvételi-felkészítő programunkat, amely szintén része a felsőoktatási ösztöndíjprogramunknak. Tizennégy tantárgyból várjuk a végzős középiskolások jelentkezését. Az a célunk, hogy segítsük őket a felvételire való felkészülés folyamatában, és hogy arra ösztönözzük a fiatalokat, hogy minél nagyobb számban iratkozzanak be valamelyik szerbiai felsőoktatási intézménybe. A felvételi-felkészítő programunk három részből áll: az online, a tantermi és a tábori részből. Erre a jelentkezés már megkezdődött, minden érdeklődő február 8-áig regisztrálhat a breki.mnt.org.rs honlapon. Tavasszal felvesszük a kapcsolatot a harmadikos középiskolásokkal, akiknek tájékoztató előadásokat szeretnénk tartani. Májusban az említett korosztályt egyetemlátogatási programra invitáljuk, mellyel bemutatjuk nekik a vajdasági felsőoktatási intézményeket. A nyár folyamán megszervezzük a harmadikos középiskolásoknak a szerb nyelvi felzárkóztató képzésünket. Azoknak a fiataloknak pedig, akik részt vesznek a felvételi-felkészítőnkön, szeptemberben szervezünk egy szerb nyelvi kurzust. Azokra a fiatalokra is gondolunk, akik külföldön szerezték meg a felsőoktatási oklevelüket. Hazavárjuk őket, és megtérítjük azokat a költségeket, amelyek az oklevelek honosításával járnak. Ezt a célt szolgálja a most is nyitott diplomahonosítási-elismerési pályázatunk, amelyre január 31-éig lehet jelentkezni. Azok, akik lemaradnak erről a pályázatról, ne csüggedjenek, a pályázat lejárta után egy újabb pályázati kört nyitunk meg. Az érintetteknek meg kell őrizniük azokat a számlákat, amelyek az illetékek befizetésére és a fordítás költségeire vonatkoznak – hangsúlyozta Jerasz Anikó.

Mint kiemelte, az oktatásban egyre nagyobb teret fog kapni a digitalizáció. A Magyar Nemzeti Tanács olyan képzéseket fog szervezni, amelyek segítik a pedagógusokat az IKT-eszközök használatában, az intézményvezetőknek az eszközvásárlásban, eszközbeszerzésben, hiszen célunk az, hogy tanulóink jól érezzék magukat az iskolában, és ezt csak is úgy tudjuk elérni, ha érdeklődési körüknek megfelelően kerülnek a tanórák megtartásra.

Forrás: Magyar Szó, 2020. január 18. 19. 13.