Odafigyelés minden magyar diákra | Magyar Nemzeti Tanács Hivatalos Honlapja Ugrás a tartalomra

facebookinstagram

Jelenlegi hely

Odafigyelés minden magyar diákra

Megőrizni a magyar osztályokat – Magyar napközi Kúlán – Szeptember 15-éig két pályázatra jelentkezhetnek a felsőoktatásban tanulók

A héten megkezdődött az új tanév. Ennek kapcsán a magyar osztályok megtartásáról, a kúlai magyar napközi megnyitásáról, az elsősök beiskolázási csomagjáról, az iskolabusz-programról, a magyar tankönyvellátásról, a felsőoktatási pályázatokról kérdeztük Jerasz Anikót, a Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának elnökét, De Negri Ibolyát, az MNT VB tagját és Petkovics Mártát, az MNT tankönyvekkel megbízott tagját.

Elindult az új tanév. Sikerült-e minden magyar osztályt megtartani általános iskoláinkban és középiskoláinkban? Nemrégiben értesülhettünk arról, hogy Kúlán magyar napközi indul az MNT támogatásával. Esetleg más újdonságok várhatóak-e ebben a tanévben? –tettük fel a kérdést Jerasz Anikónak.

– A Magyar Nemzeti Tanács szorosan együttműködve a Vajdasági Magyar Szövetség tisztségviselőivel, Vicsek Annamária oktatási államtitkár asszonnyal és Szakállas Zsolt tartományi oktatási titkár úrral minden évben arra törekszik, hogy minden iskolában, minden kis közösségben megmaradjon a magyar nyelvű oktatás. Minden olyan általános iskola és középiskola esetében, ahol magyar nyelvű oktatás is folyik, a Magyar Nemzeti Tanácsnak is véleményeznie kell a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság mellett az első osztályok megnyitását, amennyiben 15 főnél kisebb létszámú magyar osztályról van szó. Ebben az évben 22 önkormányzat 45 általános iskolája kapcsán érkezett hivatalunkba ilyen jellegű kérelem. Összességében 51 záradékot adtunk ki ezen intézményeknek, amelyek mindegyikében támogattuk a kislétszámú első osztályok megnyitását.

Jerasz Anikó

Az általános iskolák külön megkeresésére 42 esetben támogatói leveleket is kiadtunk 15 főnél kisebb létszámú alsós és felsős osztályok, a sajátos nevelési igényű tanulók tagozatainak megtartására, választható tantárgyak és szabad aktivitások csoportjainak megalakítására, teljes munkaidős iskolakönyvtáros, iskolapedagógus és pszichológus, valamint iskoláskor előtti csoportok és napközi megalakítására. A támogatói leveleket 40 általános iskola kérésére adtuk ki.

A középiskolákat illetően 12 önkormányzat 11 intézményének kérésére összesen 24 záradék készült, 15 főnél kisebb létszámú első osztály megnyitásával kapcsolatban kiadásra. Mind a 24 esetben támogattuk a tagozatok megnyitását. A középiskolák közül ugyancsak 11 intézmény fordult Hivatalunkhoz kérelemmel kislétszámú felsőbb tagozatok megnyitását illetően, valamint választható tantárgyak csoportjainak megalakítására vonatkozóan. Az iskolák kérelmét minden esetben támogattuk.

Egyre nagyobb az érdeklődés és az igény a bölcsődei foglalkozások, illetve az egész napos napközis foglalkozások iránt. Az elmúlt években a Vajdaságban óvodai szórványközpontok és szórványóvodák jöttek létre, amelyek működtetésének támogatása továbbra is folytatódik: Nagykikindán a Dragoljub Udicki Iskoláskor Előtti Intézmény Mi Örömünk óvodájában, Nagybecskereken a Nagybecskereki Iskoláskor Előtti Intézmény Kolibri óvodájában és a Petőfi Magyar Művelődési Egyesületben, Székelykevén a Mi Örömünk Iskoláskor Előtti Intézmény Hófehérke óvodájában, Zomborban a Vera Gucunja Iskoláskor Előtti Intézmény Sulaver óvodájában, továbbá Nezsényben a Madárfióka Iskoláskor Előtti Intézmény óvodájában.

Ezen iskolaévtől kezdődően pedig Kúlán a Bambi Iskoláskor Előtti Intézmény Pitypang épületében is egész napos napközi indul a 2–4 éves gyermekek számára, Magyarország Kormányának, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága támogatásának és a Bethlen Alap közreműködésének köszönhetően – hallottuk az MNT VB elnökétől.

ANYANYELVEN SZÍNVONALASAN

Az elsősök idén is megkapták az iskolakezdő csomagot, a Rákóczi Szövetség iskolatáskáját. Milyen támogatások valósulnak meg az anyaországnak köszönhetően? Hány diákot ölel fel most az elsősök beiskolázási programja? Hány településen indult be a tanévkezdéssel az iskolabuszprogram? – kérdeztük De Negri Ibolyától.

– Szeptemberben becsengetnek és beülnek az iskolapadba a diákok. Különösen nagy változást, új korszakot jelent ez az elsős kisdiákok számára, hiszen egy új világ tárul eléjük, a tanulás – tudás világa. Minden kis elsős izgalommal készül az első találkozásra a tanítónénivel, az új osztálytársakkal. Ugyanakkor a szülő, a család is készülődik gyermeke iskolába indulására. A Magyar Nemzeti Tanács évek hosszú sora óta nagy figyelmet szentel a vajdasági magyar nyelvű oktatásnak, és segítséget, támogatást nyújt a családok, gyermekek számára annak érdekében, hogy biztosítsa az anyanyelvű oktatást minden magyar gyermek számára, illetve, hogy valamelyest levegye a szülők válláról az anyagi terhet iskolába induláskor.

Többnemzetiségű, többkultúrájú és többnyelvű környezetünkben itt Vajdaságban a magyar anyanyelvű nevelés és oktatás alapvető feltétele a magyar nemzeti közösség megmaradásának. A demográfiai mutatók alapján tudjuk, tapasztaljuk, hogy évek óta csökkenő tendenciát mutat a születendő gyermekek száma, nemcsak Szerbiában, számos más országban is így van.

De Negri Ibolya

Annak érdekében, hogy minden kis településen, szórványban, de a tömbmagyarság területén is megnyíljanak a kis létszámú tagozatok, mindent meg kell tennünk.

A tagozatokban, osztályokban a diákok létszáma sok helyen ugyan csökken, de ezt az oktatás minőségére lehet fordítani, hiszen régen 25–30 fős osztályokban dolgoztak a tanítók, kevesebb figyelem juthatott egy diák számára, mint most a 10–15 fős tagozatokon. A kislétszámú tagozat lehetőséget ad arra, hogy minden diáknál a személyre szabott pedagógia jobban tudjon érvényesülni, a fejlődés, tudásszerzés hatékonyabbá tudjon válni.

Áttekintve a 2022–2023-as iratkozási adatokat, idén 1278 diák indul Vajdaságban első osztályba. Számukra biztosítani kell a színvonalas oktatást, tudásvágyat kell felkelteni, hogy magabiztos felnőtté váljanak önmaguk és közösségük számára.

Magyar iskola választásakor a kis elsősök ajándékban, támogatásban részesülnek. Minden magyar kisdiák beiskolázási csomagot kap ajándékul, melyet a Magyar Kormány Nemzetpolitikai Államtitkárság jóvoltából oszt ki a Nemzeti Tanács, valamint a Rákóczi Szövetség iskolatáskával örvendezteti meg a kis elsősöket. A gondosan összeállított, gazdag csomagok minden kis elsőshöz eljutottak a napokban.

A továbbiakban a szülők még számíthatnak egyszeri ösztöndíjra, melyet a Rákóczi Szövetség biztosít a magyar iskolát választott diákok számára.

Az MNT abban is közreműködik, hogy a diákok biztonságosan közlekedjenek az iskola és otthonuk között, így iskolabuszokat vesz igénybe.

Szabadkán annak érdekében, hogy a peremvárosból eljussanak a kisdiákok abba az iskolába, ahol magyar tannyelvű osztályok vannak, 3 útvonalon szállítja mindennap az iskoláig és vissza a tanulókat az iskolabusz, melyeken a diákkísérők ügyelnek a kisdiákok biztonságos utazására. De nemcsak Szabadkán, hanem Topolyán, Apatinban, Zomborban, Kúlán, Verbászon, Újvidéken, Maradékon, Nagykikindán, Nagybecskereken, Törökbecsén, Törökkanizsán, Pancsován is iskolabuszok szállítják a diákokat az iskolába. Mintegy 200 diák veszi igénybe ezt az utazási lehetőséget, hogy közelebbi vagy távolabbi településről biztonságosan eljusson a választott intézménybe. A tanulók és családjuk számára ez a lehetőség nem csak anyagi vonatkozásban számottevő, eszmei értéke is felbecsülhetetlen: minden gyermek eljut a magyar iskolába, így meg tudjuk őrizni a magyar nyelvet, identitásunkat. Nagy köszönet jár ezért is a magyar kormánynak – szögezte le De Negri Ibolya.

ÚJ TANKÖNYVEK

A tankönyvellátás terén mi a helyzet? Mely kiadványok jelentek meg, mi várható még? – tudakoltuk Petkovics Mártától.

– Ebben az évben is a tervek szerint folyt a munka, és az augusztus végén megjelent kisebbségi tankönyvkatalógusba bekerültek mindazok a tankönyvek, amelyeket az elmúlt egy év során megírtak, illetve lefordítottak. A munka során kisebb-nagyobb gondok felmerültek, de végül is a legtöbb problémát megoldottuk. Sikerült bővítenünk az általános iskolások részére a tankönyvkínálatot, illetve elkészült a még hiányzó Gyakorló nyelvtan könyv a nyolcadik osztályos tanulók számára. A nyolcadik osztály számára informatika, valamint a technika és technológia tankönyv második, bővített és javított kiadása is bekerült a katalógusba. Az általános iskolásoknak most már minden tantárgyból van tankönyvük. Ugyanakkor szélesítettük is a skálát, ami leginkább a felsős tagozatok tankönyvválasztékára mondható el. Biológia szakos tanárok kérésére a már meglévő tankönyvek mellé munkafüzetet és digitális tankönyvet fordíttatunk le, de matematikából is megjelent újabb tankönyv az ötödik osztály számára. A jövőre nézve célunk az, hogy tovább bővítsük a tankönyvek számát, hiszen még mindig van olyan tantárgy, mint pl. a történelem és a földrajz, amiből a gyakorlatban csupán egy tankönyv van, ugyanakkor szerb nyelven akár hét jóváhagyott tankönyv közül választhatnak a kollégák és a tanulók. Ők lépéselőnyben vannak, ezt a számot nem tudjuk és nem is kívánjuk elérni, de azt mindenképpen meg kell tennünk, hogy legalább két tankönyv legyen tantárgyanként, és adott legyen a választás lehetősége.

Petkovics Márta

A középiskolás tankönyvek fordítása lassan halad, mivel ezek a tankönyvek rendkívül terjedelmesek. A terjedelmen túl azt is elmondhatjuk, hogy az eredeti szerb nyelvű tankönyvek gyakran tartalmaznak tárgyi hibát, amit csupán a szerző jóváhagyásával tudunk korrigálni. Egyes tankönyvek olyan magas szinten íródtak, hogy az meghaladja a gimnáziumi színvonalat, gyakran az egyetemi szint alsó határát súrolják, ezért a lehető legigényesebben kell a fordítást elvégezni. A tankönyvfordítók és lektorok munka mellett vállalták ezt a nagyon fontos feladatot, sok lemondás árán és igen kevés juttatásért. Ezért mindenképpen türelmesnek kell lennünk, hiszen az elmúlt húsz-harminc évben alig került kiadásra magyar nyelven középiskolai tankönyv, az elmúlt két évben pedig már közel harminc tankönyv került a középiskolások elé. Az idén is sikerült 11 tankönyvet lefordíttatnunk, amelyek legtöbbje a gimnáziumok harmadik osztályos tankönyvei. A gimnáziumok harmadik osztályára elkészült a földrajz, kémia, informatika, zenekultúra, filozófia, fizika tankönyv. Ugyanerre az évfolyamra hamarosan jóváhagyásra kerül a biológia és a képzőművészet, illetve a fizika és a történelem tankönyv a negyedikesek számára. A gimnáziumokban és szakközépiskolákban használatos szociológia tankönyv is bekerült a katalógusba. A gimnáziumi tankönyvek fordítása tovább folytatódik a negyedik osztályos tanulók számára megjelent tankönyvekkel.  Ezek a tankönyvek két magánkiadó kiadásában jelentek meg. A magyar nyelv és irodalom tankönyvei, amelyeket az állami tankönyvkiadó fog kiadni, még készülőben vannak. Elsőként a másodikos irodalom tankönyv kézirata érkezett meg a kiadóhoz, amely gondozás alatt áll, szintúgy, mint az elsős irodalom, valamint az elsős és másodikos nyelvtankönyv. A szerzői tankönyvek kiadása sokkal szerteágazóbb, komplexebb munkát követel és ebből kifolyólag időigényesebb is. Ugyanakkor az is elmondható, hogy a gigantikus méretű állami tankönyvkiadóban már évek óta problémák tapasztalhatók, ami a kisebbségi, esetünkben a magyar nyelvű tankönyvek, kiadásában is megmutatkozik. A kiadó újvidéki részlegében egy magyar szerkesztő dolgozik, így illuzórikus arra gondolni, hogy esetleg a jövőben az általuk kiadott középiskolai tankönyveket is lefordíttatjuk. Mindenképpen arra törekszünk, hogy a következő tanév elejére az összes, szerb nyelven jóváhagyott középiskolai tankönyv magyar nyelven is megjelenjen.

A Magyar Nemzeti Tanács koordinálja A felrepülés évei új iskoláskor előtti program szerb nyelven megjelent kézikönyveinek fordítását is, amely az óvodavezetők és -pedagógusok segítségére lesz, és már szeptember elején kézhez kapják elektronikus formában. A nemzeti történelmünkre vonatkozó történelemkiegészítő a hatodik, hetedik és nyolcadik osztály számára is készülőben van, amelyet az állami tankönyvkiadó fog megjelentetni.

Tankönyvpótló kiadványok is megjelentek, amelyek vajdasági magyar pedagógusok tollából származnak, és a Magyar Nemzeti Tanács vállalta fel a kiadásukat. Ilyenek pl. az első osztály számára Kézügyesség-fejlesztő kisgyermekeknek, illetve a középiskolások számára készült Vállalkozóvilág és a gimnáziumok harmadik osztályos tanulói számára készült Fizika kézikönyv is.

PÁLYÁZATOK EGYETEMISTÁKNAK

A felsőoktatás terén az idei pályázatokról mit lehet tudni, milyen lehetőségek vannak a magyar ajkú egyetemistáinknak, szakfőiskolásainknak? – kérdeztük Jerasz Anikótól.

– A 2022–2023-as tanévre vonatkozó pályázatok közül elérkeztünk a második pályázat lezárásához. Közzétettük már a jogászösztöndíj pályázat nyerteseinek névsorát, és hamarosan sort fogunk keríteni az ünnepélyes szerződések aláírására is. Ezen pályázatunkra 15-en jelentkeztek. Szeptember 1-jén zárult az Európa Kollégium férőhelyeire vonatkozó pályázat első köre, melyről jelenleg azt tudjuk elmondani, hogy 128 fő töltötte ki elektronikus formában a pályázati űrlapot. Pontos adataink akkor lesznek, amikor a CMH irodáktól is megkapjuk a pályázati dokumentumokat. Mivel a hallgatók szeptember végén már beköltöznek a kollégiumba, ezért az eredményeket szeptember közepére már meg is hirdetjük.

Szeptember 15-én további két pályázatot fogunk lezárni, ez pedig a felsőoktatási ösztöndíjpályázat első köre lesz, valamint a demonstrátori pályázat. Reméljük mind a kettőre nagy lesz az érdeklődés, de erről is majd csak a pályázat lezárta után tudunk részletesebben nyilatkozni.

Azt viszont már elmondhatjuk, hogy akik most bármelyik pályázatról lemaradtak, azoknak elérhetővé fogjuk tenni a második körös pályázatokat, melyeket már október első hetén közzéteszünk.

Ami a pályázati feltételeket illeti, ezeken nem változtattunk. Továbbra is a legfontosabb feltétel az, hogy a pályázónak magyar nyelven kellett befejeznie az általános- vagy a középiskolát. Ez alól 19 önkormányzat esetében kivételt teszünk továbbra is, hiszen ezeken a településeken nem valósítható meg a magyar nyelvű oktatás. Az Európa Kollégium és a felsőoktatási ösztöndíjpályázat esetében is éltek ezzel a lehetőséggel Alibunár, Mitrovica és Verbász önkormányzatok területéről származó elsőéves hallgatók. A pályázóknak természetesen továbbra is eleget kell tenniük annak a feltételnek, hogy a választott szakfőiskola vagy egyetem Szerbia területén legyen akkreditálva, és ezt egy beiratkozási bizonylattal igazolják.

Október első napjaiban tehát a következő pályázatok lesznek elérhetőek: felsőoktatási ösztöndíjpályázat második köre, Európa Kollégium férőhelyeire vonatkozó pályázat második köre, Várady kiválósági ösztöndíjpályázat a mesterhallgatók részére, valamint a Várady kiválósági ösztöndíj-hitel a doktori képzésen tanuló hallgatók részére.

Még egy pályázatot fontos kiemelnünk, mely szinte egész évben nyitva van. A diplomahonosítási költségek visszatérítésére vonatkozó pályázatot idén március 18-án tettük közzé, és december 16-áig tudnak jelentkezni az érdekeltek. Mindazon személyek, akik külföldön szerezték meg középiskolai vagy felsőfokú okleveleiket, azoknak a belgrádi ENIC/NARIC Központban kell honosítaniuk okleveleiket. A fordítási és a honosítási illeték költségeit a Magyar Nemzeti Tanács visszatéríti a pályázóknak.

Összességében elmondhatjuk, hogy az elsős és a felsőéves, valamint a már oklevéllel rendelkező személyek továbbra is számíthatnak a Magyar Nemzeti Tanács támogatására, pályázataira, melyekről a hivatalos honlapon (www.mnt.org.rs), illetve a Facebook közösségi oldalon is tájékoztatást nyújtunk – hangsúlyozta az MNT VB elnöke.

 

Szerző: M. K.

Forrás: Magyar Szó, 2022. szeptember 3-4.