Demonstrátori ösztöndíjpályázat 2016 – jelentkezési határidő lejárt | Magyar Nemzeti Tanács Hivatalos Honlapja Ugrás a tartalomra

facebookinstagram

Jelenlegi hely

Demonstrátori ösztöndíjpályázat 2016 – jelentkezési határidő lejárt

A Magyar Nemzeti Tanács demonstrátori ösztöndíjrendszeréről szóló határozat (elfogadva 2015. június 30-án a H/15/2015. iratszám alatt és módosítva 2016. július 7-én az M/H/9/2016. iratszám alatt) és a Tanács elnökének A Magyar Nemzeti Tanács 2016–2017. évi demonstrátori ösztöndíjpályázatának kiírásáról szóló határozata (meghozva 2016. augusztus 30-án az MNT-001029/K/2016 - O/36/4. iratszám alatt) rendelkezései alapján, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával a Magyar Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) elnöke meghirdeti a következő

PÁLYÁZATI FELHÍVÁST
A MAGYAR NEMZETI TANÁCS 2016–2017. ÉVI DEMONSTRÁTORI
ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATÁRA

I. A PÁLYÁZAT FELTÉTELEI

A Tanács demonstrátori ösztöndíjrendszeréről szóló határozata alapján az a személy pályázhat a Tanács 2016–2017. évi demonstrátori pályázati felhívására, aki az alábbi feltételek mindegyikének eleget tesz:

 • a Szerb Köztársaságban akkreditált szakfőiskolai, illetve akadémiai alapképzés hallgatója;
 • a pályázati felhívás idejére eső akadémiai évben a pályázat benyújtásakor legalább 8,00-as átlageredményt és legalább 48 kreditpontot ért el;
 • magyar nyelven végezte általános és/vagy középiskolai tanulmányait;
 • nyilatkozik arról, hogy diplomázása után legalább 3 (három) évig Szerbiában fog dolgozni lehetőség szerint a tanulmányai során szerzett képesítésnek megfelelő munkakörben;
 • aki az adott intézmény egyik szakoktatójának ajánlásával rendelkezik;
 • aki szándéknyilatkozatban vállalja, hogy e határozat rendelkezéseivel összhangban segíti az elsőéves hallgatók tanulmányait, illetve beilleszkedését.

A pályázat beadási határideje: 2016. szeptember 1–20.

II. A KIOSZTÁSRA KERÜLŐ ÖSZTÖNDÍJAK SZÁMA ÉS NAGYSÁGA

E pályázati kiírás alapján kiosztásra kerülő ösztöndíjak száma: 60.

A demonstrátori ösztöndíjak száma karonként, illetve szakonként:

Felsőoktatási intézmény

Kar megnevezése

Demonstrátori ösztöndíjak száma

Újvidéki Egyetem

Mezőgazdasági Kar, Újvidék

3

Bölcsészettudományi Kar, Újvidék

5

(ebből legalább 1 a Magyar Nyelv és Irodalom Tanszakon, 3 az egyéb nyelvek tanszakán és 1 az egyéb tanszakokon)

Közgazdasági Kar, Szabadka

 

6

(ebből legalább 1 az újvidéki tagozaton)

Újvidéki Egyetem

Építőmérnöki Kar, Szabadka

1

Műszaki Tudományok Kara, Újvidék

7

Természettudományi-matematikai Kar, Újvidék

10

Orvostudományi Kar, Újvidék

5

Technológiai Kar, Újvidék

2

Jogtudományi Kar, Újvidék

1

Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka

3

Sport- és Testnevelési Kar, Újvidék

1

Művészeti Akadémia, Újvidék

2

Mihajlo Pupin Műszaki Tudományok Kara, Nagybecskerek

1

Műszaki Szakfőiskola, Szabadka

 

7

Belgrádi Egyetem

 

1

Óvó- és Edzőképző Szakfőiskola, Szabadka

 

1

Magánegyetem

 

1

Egyéb

 

3

Összesen:

 

60

 

Az ösztöndíjak havi összege nettó 30, illetve 140 EUR dinárellenértéke (a Szerb Nemzeti Bank által az odaítélés napján meghatározott hivatalos középárfolyam szerint), amelyeknek pontosítására a Tanáccsal megkötendő szerződésben kerül sor a Tanács által elfogadott határozat rendelkezései szerint.

A Tanáccsal megkötött szerződés meghatározza az ösztöndíjak nagyságát, havi folyósításának idejét, a folyósítási hónapok számát éves szinten, a jogosultsági feltételek megszűnését, az ösztöndíj visszafizetési kötelezettségének eseteit és a szerződő feleket érintő egyéb jogokat és kötelezettségeket A Magyar Nemzeti Tanács demonstrátori ösztöndíjrendszeréről szóló határozat rendelkezéseinek értelmében.

III. A PÁLYÁZÁS MÓDJA

A pályázatot kizárólag a Magyar Nemzeti Tanács által közzétett formanyomtatványokon lehet beadni. A pályázati kérelmet két eredeti példányban, a három nyilatkozatot pedig egy-egy eredeti példányban kell benyújtani zárt borítékban.

A pályázati kérelmet elektronikus formában kell kitölteni és rögzíteni.

A teljes pályázati dokumentáció (a formanyomtatványokkal együtt) 2016. szeptember 1‑jétől vehető át a CMH információs irodáiban, illetve letölthető a Magyar Nemzeti Tanács (www.mnt.org.rs) hivatalos honlapjáról.

A pályázati formanyomtatványokhoz (kérelem és nyilatkozat) a pályázónak a következő iratokat (és iratmásolatokat) kell csatolnia:

 • a születési anyakönyvi kivonat fénymásolatát;
 • igazolást, illetve annak hitelesített másolatát a felsőfokú oktatási intézménytől a hallgató státusáról annak megjelölésével, hogy melyik évfolyam hallgatója;
 • igazolást a folyó évi tanulmányokon megvalósított átlageredményről és a letett vizsgákról;
 • igazolást az elért kreditpontokról, illetve annak hitelesített másolatát;
 • szakoktatói ajánlást (eredeti);
 • a pályázó szándéknyilatkozatát a Tanács Hivatala által kiadott formanyomtatványon, hogy vállalja az elsőéves hallgatók tanulmányainak és beilleszkedésének a segítését a határozat rendelkezéseivel összhangban;
 • saját kezűleg aláírt, hitelesített nyilatkozatot a Tanács Hivatala által biztosított formanyomtatványon arról, hogy diplomázása után legalább 3 évig Szerbiában fog dolgozni tanulmányai során szerzett képesítésének megfelelő munkakörben;
 • az általános és/vagy a középiskola magyar nyelven történő befejezéséről szóló igazolást, bizonyítványt, illetve az oklevél fénymásolatát.

Az iratok hitelesítése az eredeti bemutatása mellett a CMH információs irodáiban díjmentesen elvégezhető.

A pályázatokat magyar nyelven kell benyújtani.

A pályázatok átadásának végső határideje: 2016. szeptember 20.

A pályázatok zárt borítékban, személyesen adhatók le a CMH információs irodáiban:

SZABADKAI INFORMÁCIÓS IRODA, 24000 Szabadka, Ptuji u. 1.

Tel.: 024/552-976, cmh.szabadka@gmail.com

ZENTAI INFORMÁCIÓS IRODA, 24400 Zenta, Boško Jugović u. 20/A

Tel.: 024/811-727, cmhzenta@vmmi.org

ZOMBORI INFORMÁCIÓS IRODA, 25000 Zombor, Petar Bojović körút 13.

Tel.: 025/442-910, cmhzombor@open.telekom.rs

NAGYBECSKEREKI INFORMÁCIÓS IRODA, 23000 Nagybecskerek, Petőfi u. 1.

Tel.: 023/510-251, cmhnagybecskerek@gmail.com

TEMERINI INFORMÁCIÓS IRODA, 21235 Temerin, Újvidéki u. 344.

Tel.: 021/842-373, cmhtem@gmail.com

ÚJVIDÉKI INFORMÁCIÓS IRODA, 21000 Újvidék, Svetozar Miletić u. 4.

Tel.: 021/420-107, cmhujvidek@gmail.com

A borítékon a pályázó nevén és címén kívül a következő cím és szöveg szerepeljen:

MAGYAR NEMZETI TANÁCS

24000 Szabadka, Ago Mamužić u. 11/II.

Demonstrátori ösztöndíjpályázat – Ne nyisd fel!

IV. A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA

A határidőn belül beadott pályázatok A Magyar Nemzeti Tanács demonstrátori ösztöndíjrendszeréről szóló határozat alapján kerülnek elbírálásra és rangsorolásra. A határozat szövege letölthető a Magyar Nemzeti Tanács honlapjáról. (www.mnt.org.rs).

A pályázatok elbírálásával kapcsolatos eljárást a Tanács Hivatala folytatja le.

A pályázati eredményként meghirdetésre kerülő jogosultsági rangsorról a Tanács elnöke külön határozattal dönt.

A Tanács elnökének döntése ellen fellebbezésnek nincs helye, de a kihirdetett döntés ellen a pályázók három napon belül kifogást emelhetnek a Tanács Végrehajtó Bizottságának elnökénél, ha a rangsor ténybeli tévedésen alapul. A benyújtott kifogásokról a Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának elnöke nyolc napon belül dönt.

A jogosultsági rangsorról a pályázók hivatalos írásos értesítést kapnak, de az a Tanács hivatalos honlapján is kihirdetésre kerül.

A késve érkezett, hiányos vagy szabálytalanul kitöltött, nem a pályázó személy által aláírt, valamint a pályázat tárgyától eltérő kérelmeket a Tanács Hivatala érdemi elbírálás nélkül elutasítja.

A Tanács Hivatala, illetve az elbírálási eljárással megbízott szakmai szervezet a jelentkezőktől szükség szerint kiegészítő dokumentumokat és információt, illetve hiánypótlást kérhet a pályázati határidőn belül.

A jelentkezési űrlapot és a mellékelt dokumentumokat a Tanács nem küldi vissza.

V. AZ ÖSZTÖNDÍJAK FOLYÓSÍTÁSA

Az elbírálást követően a sikeres pályázók a Tanáccsal szerződést kötnek, amely meghatározza az ösztöndíjak nagyságát, havi folyósításának idejét, a folyósítási hónapok számát éves szinten, a jogosultsági feltételek megszűnését, az ösztöndíj visszafizetési kötelezettségének eseteit és a szerződő feleket érintő egyéb jogokat és kötelezettségeket a Magyar Nemzeti Tanács által elfogadott határozat rendelkezéseinek értelmében.

A hallgató a szerződés aláírásával szerez jogot az ösztöndíj folyósítására.

Regisztrációs útmutató

A pályázat igényléséhez regisztrálni kell a Magyar Nemzeti Tanács Breki diákportálján.

A regisztráció menete:

 • Keresse fel a http://breki.mnt.org.rs honlapot.
 • Válassza az új fiók létrehozása lehetőséget.
 • Adja meg a kért adatokat, majd a regisztráció célja kérdésnél válassza a Pályázatok lehetőséget.
 • Ezek után máris kitöltheti az űrlapot, melyet kitöltés után nyomtatni tud.

Amennyiben már regisztrált diákportálunkon, akkor lépjen be az előzőekben már megadott e-mail címével és jelszavával, válassza a felső menüsávban a Pályázatok lehetőséget, majd máris kitöltheti a megfelelő pályázati űrlapot.