Krónika | Magyar Nemzeti Tanács Hivatalos Honlapja Ugrás a tartalomra

Jelenlegi hely

Krónika

Ma, 2021.09.27, Mon

Format: 2021. 09. 27.
Format: 2021. 09. 27.
2021. január 11., hétfő
2021. január 10., vasárnap

A Magyar Nemzeti Tanács vezetősége megbeszélést folytatott Kern Imre szabadkai alpolgármesterrel és munkatársaival időszerű oktatási és kulturális fejlesztésekről Szabadkán a Majsai-úti és a Széchenyi István általános iskolában, valamint a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karon, illetve Noszán a helyi Művelődési Ház befejezésével kapcsolatban

2021. január 05., kedd
2021. január 04., hétfő

Csókán a Magyar Nemzeti Tanács elnöke Kormányos László tartományi segédtitkárral egyeztetett a csókai Szentháromság-templom kovácsoltvas kerítésének felújításáról és a hódegyházi építészetileg kristálytisztán neogótikus Szent Mihály főangyal-templom vizesedési gondjainak megoldásáról és a szükséges javítások elvégzéséről.

2021. január 05., kedd
2021. január 04., hétfő

Történelmi egyházaink közösségünkért vállalt nemes küldetésének, a hátrányos helyzetű fiatalokkal való törődésnek, az egyház közoktatási szerepvállalásának és az ehhez kapcsolódó nevelési-oktatási és kollégi-umi fejlesztéseknek az időszerű kérdéseiről tárgyalt a Magyar Nemzeti Tanács elnöke Tóthfaluban ft. Utasi Jenő plébánossal, Zentán pedig Msgr. Nagy József esperes-plébánossal.

2020. június 10., szerda
2020. június 10., szerda

A Magyar Nemzeti Tanács elnöke részt vett a Magyarittabéi Kultúrotthon felújítási munkálatai második szakaszának átadási ünnepségén. Az épületben a bútorok és a fűtés korszerűsítését részben anyaországi forrásból a Magyar Nemzeti Tanács közvetítésével végezték el.

2020. június 10., szerda
2020. június 10., szerda

A Magyar Nemzeti Tanács elnöke részt vett a Magyarittabéi Kultúrotthon felújítási munkálatai második szakaszának átadási ünnepségén. Az épületben a bútorok és a fűtés korszerűsítését részben anyaországi forrásból a Magyar Nemzeti Tanács közvetítésével végezték el.

2020. június 05., péntek
2020. június 05., péntek

Az Oktatási, Tudományos és Technológiai Fejlesztési Minisztérium szervezésében szakmai konzultációra került sor a középiskolai oktatási stratégia kidolgozásával kapcsolatban. Az újvidéki tanácskozáson felszólalt az oktatási, tudományos és technológiai fejlesztési miniszter is. A konzultáción jelen volt a Magyar Nemzeti Tanács és a Végrehajtó Bizottság elnöke.

2020. június 04., csütörtök
2020. június 04., csütörtök

Kilencedik alkalommal emlékezett meg a vajdasági magyarság a nemzeti összetartozás napjáról a Nemzeti Összetartozás Évében a királyhalmi Jézus Szentséges Szíve plébániatemplom kertjében álló almafa tövében. A nyolc éve ültetett almafa a magyarság közös múltját, továbbá a megújulást és a termékenységet jelképezi. Az ünnepségen a Magyar Nemzeti Tanács tisztségviselői és tagjai is megjelentek. A nemzeti összetartozás napja és a trianoni békediktátum századik évfordulója alkalmából a Magyar Nemzeti Tanács honlapjára alkalmi szövegek és műsorösszeállítások kerültek. A honlapon egyebek között az alábbi szöveg volt olvasható: „A Magyar Nemzeti Tanács – a Magyar Országgyűlés döntése alapján – 2011. szeptember 16-án a nemzeti összetartozás napját, június 4-ét a vajdasági magyarság jeles napjává nyilvánította. A trianoni békediktátum ugyanis a magyar történelem talán legnagyobb tragédiája volt, hiszen egy évszázad után is nekünk, külhoni magyaroknak nemcsak Trianon emlékével kell megküzdenünk, hanem a hétköznapok sok-sok olyan kisebb-nagyobb megpróbáltatásával, apró bosszúságával is, amelyek naponta körülvesznek bennünket, velünk élnek nemcsak a múltban, hanem a jelenben is. Nemcsak a múltban, hanem a lelkekben is. És mégis úgy gondoljuk, hogy száz év után a múltat – József Attilával szólva – be kell vallanunk: magyaroknak és nem magyaroknak egyaránt. Trianon ugyanis olyan történelmi tény, amely akár tetszik ez nekünk, akár nem, ma is alapvetően meghatározza gondolkodásunkat nemzeti múltunkról és jelenünkről. Meghatározza magyarságunkat, ami viszont nemcsak személyes döntés, elkötelezettség, hanem tartalom, tudás, ismeret; történelmi tapasztalat, hagyomány, megszokás, beidegződés, közös emlékezet – de legfőképp anyanyelvünk megőrzésének tanúságtétele. Ugyanakkor hitvallásunk is a magyarság összetartozása, a határokon átívelő kulturális örökség, a közös nyelv és nemzeti érzés egysége mellett. Az Országgyűlés 2010. évi XLV. törvénye ugyanis kimondja: »a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, amelynek államhatárok feletti összetartozása valóság, és a magyarok önazonosságának meghatározó eleme.« E gondolatok jegyében ajánljuk megtisztelő figyelmükbe Bicskei Zoltán magyarkanizsai filmrendező Hozzád sóhajtunk című filmetűdjét és az óbecsei Fokos zenekar A mi határunk című verses-zenés filmvallomását.”

A Rákóczi Szövetség annak emlékére, hogy száz évvel a trianoni döntés után megmaradtunk, és hogy Trianon centenáriuma számunkra ma is egyszerre gyász és öröm, létrehozott egy virtuális időkapszulát Magyar vagyok 2020 elnevezéssel, amelybe a Magyar Nemzeti Tanács és a Végrehajtó Bizottság elnöke is elhelyezte „Magyar vagyok…” kezdetű jövőnek szóló szöveges üzenetét. A virtuális időkapszula 2020. június 4-én bezárult, és legközelebb csak húsz év múlva, 2040. június 4-én nyílik ki újra.

2020. május 19., kedd
2020. május 28., csütörtök

A Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának elnöke és a tanács tankönyvekkel megbízott tagja egyeztető megbeszélésen vett részt Belgrádban a Tankönyvkiadó Intézet igazgatójával, az újvidéki részleg vezetőjével, valamint magyar ajkú szerkesztőjével. A megbeszélés fő témája a készülőben lévő szerzői tankönyvek voltak. A küldöttség sürgette a tankönyvek mielőbbi megjelenését.

2020. május 19., kedd
2020. május 19., kedd

A Magyar Nemzeti Tanács vezetősége megbeszélést tartott a tankönyvkiadás időszerű kérdéseiről a Belgrádi Tankönyvkiadó Intézet igazgatójával és munkatársával.

2020. április 03., péntek
2020. április 03., péntek

A Magyar Nemzeti Tanács a koronavírus-járvány miatt kihirdetett rendkívüli állapot következtében – alapszabályával összhangban – tizenharmadik ülését elektronikus szavazás útján bonyolította le. A 35 tanácstag közül az online szavazáson 35 tanácstag vett részt, és 45 napirendi pontról hozott döntést. A 2020. április 3-án, 13.30 óráig beérkezett szavazatok alapján a testület minden napirendi pont elfogadásakor határozatképes volt, 14 napirendi pontot egyhangúlag, 31-et pedig minősített szavazattöbbséggel fogadott el. A tanácstagok napirenden kívül, írásban tájékozódhattak a Magyar Nemzeti Tanács törekvéseiről is a koronavírus-járvány okozta rendkívüli helyzetben.

Oldalak