Krónika | Magyar Nemzeti Tanács Hivatalos Honlapja Ugrás a tartalomra

Jelenlegi hely

Krónika

Ma, 2020.10.20, Tue

Format: 2020. 10. 20.
Format: 2020. 10. 20.
2019. november 22., péntek
A Magyar Nemzeti Tanács, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség és a Vajdasági Pedagógiai Intézet kétnapos akkreditált szakmai továbbképzést szervezett Szabadkán, a Majsai Úti Általános Iskolában osztálytanítók részére magyar nyelven. A továbbképzést Balatoni Katalin, az Így tedd rá! képzés programgazdája tartotta. Ezeken a műhelyfoglalkozásokon a játék, a tánc és az ünnep mint közösségi élmény került előtérbe.
2019. november 22., péntek
A Köztársasági Képviselőház Oktatási Bizottsága – dr. Muamer Zukorlić elnökletével – meghallgatást tartott, amelyen a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak képviselői elmondhatták a kisebbségi anyanyelvű oktatás időszerű gondjait és sikereit. A rendezvényen részt vett a Magyar Nemzeti Tanács elnöke, a Végrehajtó Bizottság elnöke és a testület tankönyvkérdésekkel megbízott tagja.
2019. november 21., csütörtök
„Tündérlak Magyarhonban” – A Határtalanul! program külhoni szemmel címmel tartott előadást a Magyar Nemzeti Tanács elnöke a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának Határtalanul! programjához kapcsolódó Határtalanul! – Több mint turizmus című szakmai eszmecseréjén Budapesten a külhoni magyar diákok közötti kapcsolatok megteremtése és erősítése, valamint Bácska, Bánság és Szerémség kulturális örökségének népszerűsítése érdekében. A projekt célja: a külhoni magyar tanítási nyelvű oktatásban részt vevő, 7–12. évfolyamon tanuló diákok szervezett, csoportos külhoni utazásának támogatása a Magyarországgal szomszédos országba, ahol más külhoni magyar fiatalokkal ismerkedhetnek, és személyes kapcsolatokat teremthetnek – hozzájárulva ezáltal az összetartozás-tudat és nemzeti öntudat erősítéséhez.
2019. november 20., szerda
A budapesti székhelyű Rákóczi Szövetség a Magyar Nemzeti Tanács közreműködésével 10 000 forint értékű iskolakezdési ösztöndíjat adományozott a vajdasági magyar első osztályos tanulóknak. Míg az előző években ezt az ösztöndíjat csak a szórványban élő kisdiákok kapták meg, a 2019–2020-as tanévben immáron az egész vajdaság területén élő magyar osztályos elsős tanulók részesültek benne. Ennek jegyében az eseménysorozat központi rendezvényére is a tömbben, a szabadkai Majsai Úti Általános Iskolában került sor, ahol a gyerekeket és szüleiket Petrovay László, a Rákóczi Szövetség magyar iskolaválasztási programokért felelős igazgatója, valamint a Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottság elnöke köszöntötte.
2019. november 19., kedd
Anthony Godfrey, az Amerikai Egyesült Államok újonnan kinevezett belgrádi nagykövete szabadkai látogatása során látogatást tett a Magyar Nemzeti Tanács Hivatalában. A diplomata a többnemzetiségű régiók kihatásáról érdeklődött az ország stabilitására, és példaértékűnek nevezte a vajdasági magyar közösség szerepét a magyar–szerb kapcsolatok alakításában.
2019. november 15., péntek
A Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség, a Magyar Nemzeti Tanács és a magyarcsernyei Ady Endre Magyar Művelődési Egyesület szervezésében tartották meg a magyar szórvány napjának vajdasági, központi ünnepségét Magyarcsernyén. Felléptek a környező települések hagyományápolói és a Petőfi Sándor Program ösztöndíjasai. A rendezvény vendégei között volt Csallóközi Eszter, Magyarország Szabadkai főkonzulja és a Magyar Nemzeti Tanács tagjai.
2019. november 15., péntek
Pancsován ülésezett a Szerbia Népképviselőházának Emberi, Kisebbségjogi, és Nemek Közti Egyenjogúsági Bizottsága. Az értekezlet központi témája a nemzeti kisebbségek nyelvi jogainak megvalósítása és ezek parlamenti kontrollja volt, de szó esett az önkormányzati nemzetek közötti viszonyügyi tanácsokról is mint az együttműködés egy újabb, még alig kiaknázott fórumáról. Az ülésen a Magyar Nemzeti Tanács Hivatalának vezetője vett részt, aki kitért a normakontroll fontosságára, mely által az év elején sikerült megóvni a magyar nyelv hivatalos használatának jogát a pancsovai Hertelendyfalván.
2019. november 14., csütörtök
Branko Ružić, államigazgatási és helyi önkormányzati miniszter találkozott a szerbiai nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak elnökeivel. A megbeszélés témája a választások óta eltelt egy év értékelése volt. A Magyar Nemzeti Tanács elnöke pozitívan értékelte a minisztérium és a tanácsok együttműködését, például a magyar nyelvű anyakönyvek kiállításával vagy a helyi szintű anyanyelvhasználattal kapcsolatban, valamint felhívta a figyelmet azokra a kérdésekre is, amelyek megoldása prioritást kell, élvezzen a következő időszakban.
2019. november 14., csütörtök
Megtartotta évi második rendes ülését a Nemzeti Tanácsok Koordinációs Testülete. Közel fél évnyi kihagyás után, melyet a nemzeti tanácsok saját belső státusuk rendezésére használtak fel. Sorra kerültek olyan közös kérdések is, mint amilyenek a nemzeti tanácsok finanszírozása vagy a készülőfélben levő médiastratégia.
2019. november 13., szerda
A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága támogatásának köszönve a Magyar Nemzeti Tanács egynapos szakmai továbbképzést szervezett védőnők, nővérek, ápolók és várandós kismamák részére magyar nyelven. A képzés központi témája a várandós gondozás aktualitásai, párválasztás, családalapítás és gyermekvállalás volt. A Kárpát-medencei gyermekegészségügyi prevenciós munkatársak képzése a Magyar Védőnők Egyesülete közreműködésével valósult meg.

Oldalak