Sajtótájékoztató a Magyar Nemzeti Tanács elektronikus szavazás útján lebonyolított huszonhetedik üléséről | Magyar Nemzeti Tanács Hivatalos Honlapja Ugrás a tartalomra

Jelenlegi hely

Sajtótájékoztató a Magyar Nemzeti Tanács elektronikus szavazás útján lebonyolított huszonhetedik üléséről

A Magyar Nemzeti Tanács elnökének javaslata alapján – a testület alapszabályával összhangban – huszonhetedik ülését elektronikus szavazás útján bonyolította le. A 35 tanácstag közül az online szavazáson 34 tanácstag vett részt, és 49 napirendi pontról hozott döntést. A 2021. december 10-én, 15 óráig beérkezett szavazatok alapján a testület minden napirendi pont elfogadásakor határozatképes volt, 8 napirendi pontot egyhangúlag, 41-et pedig minősített szavazattöbbséggel fogadott el.

A Magyar Nemzeti Tanács huszonhetedik elektronikus ülésén elfogadta az előző ülés jegyzőkönyvi kivonatát, majd Snejder-Sára Ildikót, az újvidéki székhelyű Európa Kollégium eddigi igazgatóját javasolta az intézmény vezetőjének újbóli kinevezésére, a zentai székhelyű Vajdasági Magyar Művelődési Intézet belső szervezéséről és munkahelyeinek besorolásáról szóló szabályzat módosítását véleményezte, továbbá jóváhagyta a Magyar Szó és a Hét Nap lapkiadók 2022. évi munka- és pénzügyi tervét. A Magyar Szó jövő évi tervei között szerepel a nyomda két üzemrészlegének egyesítése, továbbá a nyomda első részlegének helyén a kiköltöztetés után iskoláskor előtti intézmény, konferenciaterem, valamint sajtó- és nyomdamúzeum létrehozása. Jövőre a tervek szerint a Hét Nap népszerűségének a növelését szolgálja majd a lap tartalmának és akcióinak ismertetése a rádió- és tévéműsorokban, az időnkénti kisebb ajándékok az olvasóknak, valamint a lehetőségek függvényében az élőújságok hagyományának a felújítása.

A tanácstagok úgyszintén jóváhagyták a Végrehajtó Bizottságnak a Forum Könyvkiadó Intézet 2021. évi pénzügyi terve módosításával és az Európa Kollégium 2021. évi pénzügyi terve módosításával és kiegészítésével, valamint a Titel községi általános iskolák hálózatáról szóló határozat módosításával és kiegészítésével kapcsolatos véleményezését is.

A testület támogatta a Végrehajtó Bizottság igazgatóválasztási eljárások kapcsán hozott döntéseit, hogy a jelöltek közül: Marija Miskin zombori lakos, testnevelés szakos tanár és okleveles gyógytornász a bajmoki Vuk Karadžić; Molnár Attila nagybecskereki lakos, biológia-kémia szakos tanár a nagybecskereki Szervó Mihály; Đorđe Mirkov beodra-karlovai lakos, okleveles festő és képzőművészet szakos tanár a beodra-karlovai Dr. Đorđe Joanović; Salamon Géza székelykevei lakos, földrajz szakos tanár a székelykevei Žarko Zrenjanin általános iskola; míg Dušan Pavlović szabadkai lakos, történelem szakos tanár a szabadkai Svetozar Marković Gimnázium; Zsíros Jankelić Anikó zentai lakos, testnevelés szakos tanár a Zentai Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola; Nikola Lančuški zombori lakos, okleveles közgazdász a zombori, Nenad Kozomora szabadkai lakos, okleveles jogász pedig a szabadkai középiskolai diákotthon igazgatója legyen.

Jóváhagyásra kerültek a Végrehajtó Bizottságnak a hódsági Madárfióka és az óbecsei Labud Pejović iskoláskor előtti intzémények, az újvidéki Sonja Marinković, a szenttamási Jovan Jovanović Zmaj és a törökkanizsai Jovan Jovanović Zmaj általános iskolák, továbbá az újvidéki Április 7-e Egészségügyi Iskola, az Újvidéki Középiskolai Diákotthon és az Újvidéki Egyetemista Kultúrközpont igazgatóbizottsági, illetve iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán hozott döntései is.

A Végrehajtó Bizottság határozatai alapján előzetes jóváhagyásra került: a belgrádi Tankönyvkiadó Intézet nyolcadik osztályos magyar nyelv és irodalom tankönyve és egyéb taneszköze, valamint a belgrádi Novi Logos Kiadó Kft. második osztályos Digitális világ című, továbbá gimnáziumi második osztályos zenekultúra és történelem tankönyve.

A Magyar Nemzeti Tanács jóváhagyta a Végrehajtó Bizottságnak a Topolyai Mezőgazdasági Iskola és Diákotthon átképzésre és pótképzésre, a nagybecskereki Nikola Tesla Elektrotechnikai és Építészeti Iskola pótképzésre és az újvidéki Április 7-e Egészségügyi Iskola specializációra vonatkozó beiratkozási tervének véleményezése kapcsán hozott határozatát is.

A Magyar Nemzeti Tanács elfogadta a Végrehajtó Bizottságnak: a nagykikindai Nikola Vojvodić Középiskolai Diákotthon, a Verseci Középiskolai Diákotthon és az Újvidéki Egyetemista Központ egy-egy, továbbá a Szabadkai Egyetemista Központ két előzetes kollégiumi ranglistájának véleményezése kapcsán hozott döntését is.

A tanácstagok támogatták a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyását a zombori Bielitzky Károly Városi Könyvtár igazgatóbizottsági tagcséréjének, az Óbecsei Városi Múzeum igazgatóválasztási, a zentai Thurzó Lajos Művelődési–Oktatási Központ megbízott igazgatójának és a szabadkai Lifka Sándor Art Mozi igazgatóbizottsági tagcseréjének eljárása, továbbá a magyarkanizsai Cnesa Oktatási és Művelődési Intézmény igazgatójának kinevezésére vonatkozó nyílt pályázat kiírása kapcsán.

A testület támogatta a Versec városi, a Zenta községi és a Mitrovica városi kulturális, valamint a Nagybecskerek városi tájékoztatási pályázat kapcsán hozott végzéseket is.

A Szabadka, Újvidék és Nagybecskerek városi utcák elnevezése kapcsán hozott végrehajtó bizottsági döntéseket is jóváhagyta a testület.

A tanács huszonhetedik, elektronikus ülésén végül támogatta a Végrehajtó Bizottságnak a Zichyfalva Községi Nemzetek Közötti Viszonyügyi Tanácsba kinevezendő tagok javaslatával kapcsolatban hozott végzését is.

Szabadka, 2021. december 10.