Sajtótájékoztató a Magyar Nemzeti Tanács elektronikus szavazás útján lebonyolított huszonötödik üléséről | Magyar Nemzeti Tanács Hivatalos Honlapja Ugrás a tartalomra

facebookinstagram

Jelenlegi hely

Sajtótájékoztató a Magyar Nemzeti Tanács elektronikus szavazás útján lebonyolított huszonötödik üléséről

A Magyar Nemzeti Tanács elnökének legutóbbi ülésén tett javaslata alapján – a testület alapszabályával összhangban – huszonötödik ülését elektronikus szavazás útján bonyolította le. A 34 tanácstag közül az online szavazáson 29 tanácstag vett részt, és 84 napirendi pontról hozott döntést. A 2021. szeptember 10-én, 15 óráig beérkezett szavazatok alapján a testület minden napirendi pont elfogadásakor határozatképes volt, mind a 84 napirendi pontot egyhangúlag fogadta el.

A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény rendelkezéseivel összhangban – a napirendi pontokról történő döntéshozatalt megelőzően – megállapításra került Kalmár Zsuzsanna magyar nemzeti tanácsi mandátumának megszűnése, aki a legutóbbi ülés óta visszavonhatatlanul lemondott tanácstagi mandátumáról, amelyre a „Magyar Mozgalom – Zsoldos Ferenc” listán való részvétellel került. Erről a Magyar Nemzeti Tanács elnöke a Köztársasági Választási Bizottságot és az illetékes minisztériumot köteles értesíteni.

A Magyar Nemzeti Tanács huszonötödik elektronikus ülésén elfogadta az előző ülés jegyzőkönyvi kivonatát, valamint jóváhagyta a magyarkanizsai Cnesa Oktatási és Művelődési Intézmény 2022. évi munka- és pénzügyi tervét, továbbá a zentai Thurzó Lajos Művelődési–Oktatási Központ, a Zentai Magyar Kamaraszínház és a Zentai Történelmi Levéltár 2022. évi munkatervét is.

A tanácstagok jóváhagyták a Végrehajtó Bizottságnak a szabadkai Svetozar Marković Gimnázium iskolaprogramjának véleményezése kapcsán hozott döntését is, de támogatták a testületnek a magyarkanizsai Gyöngyszemeink és a szécsányi Madárfióka iskoláskor előtti intézmények, továbbá az újvidéki Vasa Stajić, a péterváradi Jovan Dučić, a törökkanizsai Jovan Jovanović Zmaj és a maradéki Branko Radičević általános iskolák igazgatóválasztási eljárása kapcsán hozott végzéseit is.

Jóváhagyásra kerültek a Végrehajtó Bizottság döntései a szenttamási Öröm és az antalfalvai Kolibri iskoláskor előtti intézmények igazgatóbizottsági, valamint a nagybecskereki Nikola Tesla Elektrotechnikai és Építészeti Iskola iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán.

A Magyar Nemzeti Tanács jóváhagyta a Végrehajtó Bizottságnak a szabadkai Bosa Milićević Közgazdasági Középiskola, az Óbecsei Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola és a Zombori Közgazdasági Középiskola átképzésre, pótképzésre és specializációra vonatkozó beiratkozási tervének véleményezése kapcsán hozott határozatát.

A testület támogatta a Végrehajtó Bizottságnak azokat a döntéseit is, amelyeket a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztályok megnyitása kapcsán hozott az alábbi iskolákban: a szilágyi Kis Ferenc, a nagybecskereki Sonja Marinković (központi és szentmihályi kihelyezett tagozat), a tornyosi Tömörkény István (kevi kihelyezett tagozat), az adai Cseh Károly (központi és törökfalui, völgyparti kihelyezett tagozat), a szabadkai Széchenyi István (kelebiai és Edvard Kardelj úti, Szabács utcai kihelyezett tagozat), a magyarkanizsai Jovan Jovanović Zmaj (magyarkanizsai és adorjáni kihelyezett tagozat), a szabadkai Kizur István, a horgosi Kárász Karolina (kispiaci kihelyezett tagozat), a kúlai Petőfi Brigád, az óbecsei Samu Mihály (pecesori kihelyezett tagozat), a zentagunarasi Október 18-a, a szabadkai Đuro Salaj, a beodra-karlovai Dr. Đorđe Joanović és az újvidéki Sonja Marinković általános iskolákban, továbbá a nagybecskereki Jovan Trajković Közgazdasági és Kereskedelmi Iskolában, a Szabadkai Vegyészeti-technológiai Iskolában, a Nagybecskereki Gimnáziumban, a magyarkanizsai Beszédes József Mezőgazdasági és Műszaki Iskolaközpontban, a Zombori Közgazdasági Középiskolában, a zombori Veljko Petrović Gimnáziumban és Dr. Ripp Rózsa Egészségügyi Középiskolában, a Zentai Gimnáziumban, a Szabadkai Politechnikai Iskolában, a Topolyai Mezőgazdasági Iskola és Diákotthonban, a topolyai Dositej Obradović Gimnázium és Közgazdasági Iskolában, az újvidéki Április 7-e Egészségügyi Iskolában, Bogdan Šuput Iparművészeti Iskolában és Svetozar Marković Gimnáziumban, az Adai Műszaki Iskolában, a temerini Lukijan Mušicki Középiskolában, az Óbecsei Közgazdasági és Kereskedelmi Iskolában és az Óbecsei Műszaki Iskolában, a Futaki Mezőgazdasági Iskola és Diákotthonban és a Csókai Vegyészeti-élelmiszeripari Középiskolában.

A Végrehajtó Bizottság döntései alapján előzetes jóváhagyásra került: a belgrádi Klett Kiadó Kft. nyolcadik osztályos matematika tankönyve és egyéb taneszközei, nyolcadik osztályos számítástechnika és informatika tankönyve, gimnáziumi első és második osztályos számítástechnika és informatika tankönyve, a gimnáziumi második osztályos biológia tankönyve, a belgrádi Novi Logos Kiadó Kft. második osztályos környezetünk tankönyve és egyéb taneszköze, második osztályos matematika tankönyvei és egyéb taneszköze, nyolcadik osztályos földrajz tankönyve, a belgrádi Tankönyvkiadó Intézet negyedik osztályos magyar nyelv és irodalom tankönyve és egyéb taneszközei, nyolcadik osztályos zenekultúra tankönyve, továbbá a belgrádi Varázsfuvola Kiadó Kft. A kis zenész című egyéb taneszköze.

A Magyar Nemzeti Tanács elfogadta a Végrehajtó Bizottságnak: a Zombori Középiskolai Diákotthon, a zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium, a nagykikindai Nikola Vojvodić Középiskolai Diákotthon, a Verseci Középiskolai Diákotthon, az Újvidéki Középiskolai Diákotthon, a nagybecskereki Angelina Kojić Gina Középiskolai Diákotthon, a Szabadkai Középiskolai Diákotthon és az újvidéki Brankovo Kolo Középiskolai Diákotthon előzetes kollégiumi ranglistájának véleményezése kapcsán hozott döntéseit is.

A testület jóváhagyta a Fehértemplomi Történelmi Levéltár igazgatóválasztási eljárása kapcsán hozott végrehajtó bizottsági döntést is, de támogatta a Magyarkanizsa községi kulturális, illetve a Szenttamás községi és a Kishegyes községi tájékoztatási pályázat kapcsán hozott végzéseket is.

Az Újvidék városi, Ada községi és Zombor városi utcák elnevezése kapcsán hozott végrehajtó bizottsági döntéseket is jóváhagyta a testület.

A tanács huszonötödik elektronikus ülésén végül jóváhagyta a Végrehajtó Bizottságnak a Törökkanizsa Községi Nemzetek Közötti Viszonyügyi Tanácsba kinevezendő tagok javaslatával kapcsolatban hozott végzését is.

Szabadka, 2021. szeptember 10.