Sajtótájékoztató a Magyar Nemzeti Tanács elektronikus szavazás útján lebonyolított tizenhetedik üléséről | Magyar Nemzeti Tanács Hivatalos Honlapja Ugrás a tartalomra

Jelenlegi hely

Sajtótájékoztató a Magyar Nemzeti Tanács elektronikus szavazás útján lebonyolított tizenhetedik üléséről

A Magyar Nemzeti Tanács a koronavírus-járvány okozta helyzet miatt – alapszabályával összhangban – tizenhetedik ülését elektronikus szavazás útján bonyolította le. A 35 tanácstag közül az online szavazáson 34 tanácstag vett részt, és 71 napirendi pontról hozott döntést. A 2020. november 13-án, 15 óráig beérkezett szavazatok alapján a testület minden napirendi pont elfogadásakor határozatképes volt, 10 napirendi pontot egyhangúlag, 61-et pedig minősített szavazattöbbséggel fogadott el.

A Magyar Nemzeti Tanács 17. elektronikus ülésén elfogadta az előző ülés jegyzőkönyvi kivonatát, jóváhagyta a Magyar Szó Lapkiadó Kft. 2021. évi munka-
és pénzügyi tervét és Topolya Község Múzeuma 2021. évi pénzügyi tervét, valamint véleményezte a Forum Könyvkiadó Intézet 2020. évi munka-, program- és pénzügyi tervének módosítását. De döntött arról is, hogy felmenti Barát Tóth Líviát a Hét Nap Lapkiadó Kft. Taggyűlési Jogokat Gyakorló Testületének tagsága alól, mivel a hetilap főszerkesztője lett, és helyébe Pekter Mess Csilla szabadkai lakost, kereskedelmi és szolgáltatási ügynököt mint a munkavállalók által javasolt tagot nevezte ki.

A tanács támogatta a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyását a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet belső szervezéséről és munkahelyeinek besorolásáról szóló szabályzat módosítása és bővítése, a Szabadka városi iskoláskor előtti intézmények hálózatának első és második véleményezése kapcsán, de a Zentai Gimnázium iskolaprogramjával kapcsolatban hozott döntését is elfogadta.

Harminckét napirendi pont oktatási intézmények igazgatóválasztási eljárásával, továbbá igazgatóbizottsági, illetve iskolaszéki tagcseréjével volt kapcsolatos.

A tanács elfogadta a Végrehajtó Bizottságnak azt a döntését is, amely támogatta a maradéki Branko Radičević Általános Iskola kislétszámú osztályának megnyitását.

A Magyar Nemzeti Tanács támogatta a Végrehajtó Bizottságnak azokat a döntéseit is, amelyek jóváhagyták a Adai Műszaki Iskola, a Szabadkai Politechnikai Iskola, a Topolyai Mezőgazdasági Iskola és Diákotthon, a törökkanizsai Dositej Obradović Gimnázium és Szakiskola, a zombori Dr. Ripp Rózsa Egészségügyi Középiskola, az újvidéki Április 7-e Egészségügyi Iskola és a nagybecskereki Nikola Tesla Elektrotechnikai és Építészeti Iskola képzésre, átképzésre, pótképzésre és specializációra vonatkozó beiratkozási terveit.

A Magyar Nemzeti Tanács jóváhagyta a Végrehajtó Bizottságnak nyolc középiskolai diákotthon előzetes kollégiumi ranglistája véleményezése kapcsán hozott döntéseit is, valamint az Oktatási, Tudományos és Technológiai Fejlesztési Minisztérium 2020. évi oktatási pályázatával és a belgrádi Novi Logos Kiadó Kft. első osztályos digitális világ című tantárgy egyéb taneszközének előzetes jóváhagyása kapcsán hozott döntését is.

A Magyar Nemzeti Tanács megerősítette a Végrehajtó Bizottság négy zombori kulturális intézmény: a Zombori Városi Múzeum, a Bielitzky Károly Városi Könyvtár, a Laza Kostić Kulturális Központ és a Zombori Történelmi Levéltár igazgató-
és/vagy felügyelőbizottsági tagcseréjének, valamint a Szabadkai Községközi Műemlékvédelmi Intézet igazgatóbizottsági tagcseréjének eljárása kapcsán hozott döntéseit.

A Magyar Nemzeti Tanács végül jóváhagyta a Végrehajtó Bizottságnak azokat a döntéseit is, amelyeket a Nagykikinda városi, valamint a Magyarkanizsa, Temerin, Petrőc és Csóka községi Nemzetek Közötti Viszonyügyi Tanácsba kinevezendő tagok javaslata kapcsán hozott.

 

Szabadka, 2020. november 13.