Sajtótájékoztató a Magyar Nemzeti Tanács elektronikus szavazás útján lebonyolított tizenötödik üléséről | Magyar Nemzeti Tanács Hivatalos Honlapja Ugrás a tartalomra

Jelenlegi hely

Sajtótájékoztató a Magyar Nemzeti Tanács elektronikus szavazás útján lebonyolított tizenötödik üléséről

A Magyar Nemzeti Tanács a koronavírus-járvány okozta helyzet miatt – alapszabályával összhangban – tizenötödik ülését elektronikus szavazás útján bonyolította le. A 35 tanácstag közül az online szavazáson 35 tanácstag vett részt, és 75 napirendi pontról hozott döntést. A 2020. augusztus 14-én, 13.35 óráig beérkezett szavazatok alapján a testület minden napirendi pont elfogadásakor határozatképes volt, 64 napirendi pontot egyhangúlag, 11-et pedig minősített szavazattöbbséggel fogadott el.

A Magyar Nemzeti Tanács 15. elektronikus ülésén elfogadta az előző ülés jegyzőkönyvi kivonatát. A Magyar Szó és a Hét Nap lapkiadók Taggyűlési Jogokat Gyakorló Testületeinek javaslatára a tanács módosította az alapításában működő két média alapítói okiratát, figyelembe véve az elmúlt évek tapasztalatait és igényeit. A módosításokkal elsősorban a lapkiadók belső szervezése és irányítása válhat hatékonyabbá és átláthatóbbá, de a dokumentumokba belekerültek olyan törvényes rendelkezések is, amelyek médiumaink független és szabad működését hivatottak még inkább erősíteni.

A testület jóváhagyta a zentai Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási Központ és a Zentai Magyar Kamaraszínház 2021. évi munka- és pénzügyi tervét, valamint a Zentai Történelmi Levéltár jövő évi munkatervét, továbbá a Topolyai Mezőgazdasági Iskola és Diákotthon kollektív szerződésének a meghosszabbítását.

A tanács támogatta a Végrehajtó Bizottságnak a Zentai Gimnázium és a magyarkanizsai Beszédes József Mezőgazdasági és Műszaki Iskolaközpont iskolaprogramjának véleményezése kapcsán hozott döntéseit.

Két napirendi pont oktatási intézmények igazgatóválasztásával volt kapcsolatos. Mindkét intézmény: a temerini Petar Kočić Általános Iskola és a Törökkanizsai Alapfokú Zeneiskola esetében is az eddigi igazgatóknak: Aleksandra Mišković okleveles pedagógusnak, illetve Aleksandra Neckov osztálytanítónak a kinevezését támogatta a testület.

A Magyar Nemzeti Tanács támogatta a Végrehajtó Bizottságnak azokat a döntéseit is, amelyek jóváhagyták a Szabadkai Egészségügyi Középiskola, az Óbecsei Műszaki Iskola, a szabadkai Bosa Milićević Közgazdasági Középiskola és az Óbecsei Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola képzésre, átképzésre, pótképzésre és specializációra vonatkozó beiratkozási terveit.

A tanács elfogadta a Végrehajtó Bizottságnak a 15 főnél kisebb létszámú magyar tannyelvű osztályok megnyitása kapcsán hozott döntéseit is, így támogatva összesen 57 kislétszámú osztály megnyitását: a szabadkai Október 10-e, a nagybecskereki Szervó Mihály, a csókai Jovan Popović, a szabadkai Ivan Goran Kovačić, a hajdújárási Petőfi Sándor, a tiszaszentmiklósi Dr. Tihomir Ostojić, a tornyosi Tömörkény István, a doroszlói Petőfi Sándor, a nemesmiliticsi Testvériség–egység, az adai Cseh Károly, a szabadkai Đuro Salaj, a törökkanizsai Jovan Jovanović Zmaj, a bajmoki Vuk Karadžić, a tiszakálmánfalvi Ivo Andrić, a szerbittabéi Miloš Crnjanski, a nagybecskereki Sonja Marinković, az oromhegyesi Arany János, a bajsai Testvériség–egység, a magyarkanizsai Jovan Jovanović Zmaj, a törökbecsei Miloje Čiplić, a torontálvásárhelyi Moša Pijade, a zentagunarasi Október 18-a, a magyarcsernyei Petőfi Sándor, a szabadkai Žarko Zrenjanin, az óbecsei Zdravko Gložanski, a szajáni Móra Károly, a gunarasi Dózsa György, a kúlai Petőfi Brigád, a pacséri Moša Pijade, a palicsi Miroslav Antić, az újvidéki Petőfi Sándor, az erzsébetlaki Testvériség–egység és a bezdáni Testvériség–egység általános iskolában, valamint a szabadkai Ivan Sarić Műszaki Iskolában, a Szabadkai Vegyészeti-technológiai Iskolában, a csókai Vegyészeti-élelmiszeripari Középiskolában, a törökkanizsai Dositej Obradović Gimnázium és Szakiskolában, a topolyai Sinkovics József Műszaki Középiskolában, az újvidéki Bogdan Šuput Iparművészeti Iskolában, a szabadkai Svetozar Marković Gimnáziumban, a nagybecskereki Jovan Trajković Közgazdasági és Kereskedelmi Iskolában, a zombori Dr. Ripp Rózsa Egészségügyi Középiskolában, a magyarkanizsai Beszédes József Mezőgazdasági és Műszaki Iskolaközpontban, az Adai Műszaki Iskolában és az újvidéki Mihajlo Pupin Elektrotechnikai Iskolában.

A Magyar Nemzeti Tanács jóváhagyta a Végrehajtó Bizottságnak hét középiskolai diákotthon előzetes kollégiumi ranglistája véleményezése kapcsán hozott döntéseit is, valamint a Magyarkanizsa községi kulturális pályázattal kapcsolatban hozott záradékát is, két esetben hozott hasonló döntést tájékoztatási pályázatokkal kapcsolatban is; ezek: Begaszentgyörgy és Szécsány önkormányzatainak tájékoztatási pályázatai voltak.

Szabadka, 2020. augusztus 14.