Arpad Fremond: Kanjiža može da prikaže rezultat za primer | Magyar Nemzeti Tanács Hivatalos Honlapja Skip to main content

facebookinstagram

You are here

Arpad Fremond: Kanjiža može da prikaže rezultat za primer

Postoji kontinuirana saradnja između lokalne samouprave Kanjiža i Mađarskog nacionalnog saveta. Na sastanku se razgovaralo o budućim planovima.

Robert Fejstamer, predsednik opštine Kanjiža: "U narednom periodu lokalna vlast će pripremiti i pokušati da izradi planove do čije će realizacije možda doći tokom 2024. godine. Ti planovi će uključivati ​​proširenje dečijih jaslica u Kanjiži, a s druge strane, izgradnju srednjoškolskog učeničkog doma."

U narednom periodu, razvoj u oblasti prosvete će imati istaknutu ulogu u opštini Kanjiža. Mađarski nacionalni savet podržava ove investicije.

Arpad Fremond, predsednik, MNS: „Sigurno ćemo puno pažnje posvetiti izgradnji Srednjoškolskog doma za učenike i proširenje postojećih smeštajnih kapaciteta. Zadatak Mađarskog nacionalnog saveta u predstojećem periodu, odnosno u ovom mandatu, bio bi da pomogne lokalnoj samoupravi Kanjiža da proširi smeštajni kapacitet za učenike u domovima i da pokušamo zajednički da obezbedimo sredstva za to."

Predsednik Mađarskog nacionalnog saveta je dodao da lokalna samouprava Kanjiža takođe može da prikaže rezultat za primer na području obrazovanja, kulture, razvoja informisanja, kao i službene upotrebe jezika i pisma.

Izvor: Panon RTV, 22. jun 2023.