Izložba o kralju Matiji | Magyar Nemzeti Tanács Hivatalos Honlapja Skip to main content

You are here

Izložba o kralju Matiji

Putujuća izložba posvećena kralju Matiji koja se trenutno nalazi u Mađarskom gradu Kišdorogu otvorio je predsednik MNS Jene Hajnal.

Predsednik Mađarskog nacionalnog saveta Jene Hajnal otvorio je izložbu posvećenu kralju Matiji – "Maćaš kiralju". Hajnal je naglasio da je ličnost kralja Matije odlučujuća za nacionalnu svest Mađara. On je naglasio da Matija Hunjadi nije bio samo pravedan kralj Mađarske, već i omiljen junak brojnih srednjeevropskih naroda. Hajnal je dodao da je kralj Matija jako prisutan i u narodnoj svesti okolnih slovenskih naroda, kao i Nemaca te Rumuna. Na otvaranju izložbe nastupio je čantavirski tamburaški orkestar Mendikus.

Izvor: Pannon RTV