MNS raspravljao o mađarskim kulturnim manifestacijama i nagradama od istaknutog značaja | Magyar Nemzeti Tanács Hivatalos Honlapja Skip to main content

facebookinstagram

You are here

MNS raspravljao o mađarskim kulturnim manifestacijama i nagradama od istaknutog značaja

Na početku sastanka Arpad Fremond se zahvalio Odboru za kulturu na opsežnom radu, tokom kojeg je raspravio i preporučio za usvajanje listu nacionalnih i regionalnih mađarskih kulturnih manifestacija i nagrada od istaknutog značaja. Profesionalnost, kvaliteta i prihvaćenost od strane zajednice su obeležja ovih odabranih manifestacija, rekao je predsednik Mađarskog nacionalnog saveta.

„Mađarske nacionalne, strukovne i amaterske manifestacije od posebnog značaja u Vojvodini su jednim delom manifestacije koje su imale odlučujući značaj u mađarskom kulturnom i umetničkom životu Vojvodine poslednjih decenija. S druge strane, postoje događaji koji iza sebe nemaju decenijsku tradiciju, ali su jednako dobro prihvaćeni od zajednice i stručne publike kao i sami događaji sa dugom i kvalitetnom tradicijom."

Mađarski nacionalni savet ne samo da vodi računa o manifestacijama, već im daje moralnu i stručnu podršku, a aktivno se brine i da dobiju dovoljno državnih sredstava. Ukupno 24 državne i 30 regionalnih manifestacija je predstavljeno članovima saveta na usvajanje od strane Odbora za kulturu. Između ostalog, to su manifestacije u zapadnoj Bačkoj: dugogodišnja serija manifestacija vezana za „Četvoropreg“, odnosno „Petopreg“, kao i kulturna manifestacija „Dunavski dijalozi“ čini će deo mađarske kulturne strategije u Vojvodini.

Timea Lenert, članica Odbora za informisanje: „U Mađarsku građansku kasinu u Somboru svako tromesečje se pozivaju značajne i zanimljive ličnosti iz javne sfere, naučne, kulturne ili političke oblasti koji pričaju o značajnim temama za mađarsku zajednicu koja živi u zapadnoj Bačkoj. U okviru manifestacije Podunavski dani Janoša Hercega struka i čitalačka publika mogu se susresti sa književnošću. Uostalom, kako bi se negovala uspomena na akademskog pisca i prevodioca, u saradnji sa Gradskom bibliotekom „Karlo Bijelicki“ u Somboru svake godine se u svečanom ambijentu dodeljuje Književna nagrada „Herceg Janoš."

Prema rečima Ildike Lovaš, predsednice Odbora za kulturu MNS-a, važno je da zajednica ima važne kulturne događaje. Lista kulturnih manifestacija je završena nakon višemesečnog kontinuiranog rada.

“Mislim da je važno reći, sa stanovišta formiranja konačnog redosleda, odnosno ne redosleda, nego sa aspekta formiranja konačne liste, da su se uvek sukobljavala dva pogleda. Jedno je ono šta je najvažnije: uzimanje u obzir kvalitetnih manifestacija ili onoga što je važno za zajednicu, za određenu manju zajednicu, jer mi ne živimo proporcionalno, u svim delovima Bačke, Banata, Srema, južne Bačke, zapadne Bačke, postavlja se pitanje kako to rešiti? Koji aspekt je važan? Iz tog razloga smo radili i dijagrame, svako je imao zadatak da opiše četiri-pet događaja, ali ne iz svog naselja, to smo smatrali jako bitnim, da pazimo na ono drugo.”

Usvojena je lista vojvođanskih mađarskih kulturnih i umetničkih nagrada koje podržava Mađarski nacionalni savet. To su: Književna nagrada Most, Nagrada Foruma za likovnu umetnost, Vojvođanska mađarska nagrada za umetnost, Mađarska nagrada „Drvo života“, Nagrada „Patakijev prsten“, Nagrada za prevođenje „Bosiljak“ i Nagrada za negovanje jezika „Gabor Sarvaš“. Na sastanku je bilo reči i o godišnjim izveštajima o radu triju institucija za 2022. godinu.

Izvor: Pannon RTV, 12. maj 2023.