A MAGYAR NEMZETI TANÁCS 2017. ÉVI, KISTÉRSÉGI MÉDIUMOKRA VONATKOZÓ MEGHÍVÁSOS TÁJÉKOZTATÁSI PÁLYÁZATA JOGOSULTSÁGI RANGSORÁRÓL 2017 | Magyar Nemzeti Tanács Hivatalos Honlapja Skip to main content

facebookinstagram

You are here

A MAGYAR NEMZETI TANÁCS 2017. ÉVI, KISTÉRSÉGI MÉDIUMOKRA VONATKOZÓ MEGHÍVÁSOS TÁJÉKOZTATÁSI PÁLYÁZATA JOGOSULTSÁGI RANGSORÁRÓL 2017

A Magyar Nemzeti Tanács támogatásainak eljárási rendjéről szóló határozat (elfogadva 2016. január 29-én a H/1/2016. iratszám alatt) 16. szakaszának 1. bekezdése és A Magyar Nemzeti Tanács Tájékoztatási Bizottsága 2017. évi kistérségi médiumokra vonatkozó meghívásos tájékoztatási pályázata jogosultsági rangsorának javaslatáról szóló záradék (meghozva 2017. november 22-én az MNT-001496/K/2017 - T/363/1. iratszám alatt) a Magyar Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) elnöke 2017. november 23‑án meghozta a következő

ZÁRADÉKOT
A MAGYAR NEMZETI TANÁCS 2017. ÉVI, KISTÉRSÉGI MÉDIUMOKRA VONATKOZÓ MEGHÍVÁSOS

TÁJÉKOZTATÁSI PÁLYÁZATA JOGOSULTSÁGI RANGSORÁRÓL

1. szakasz

A Magyar Nemzeti Tanács támogatásainak eljárási rendjéről szóló határozat rendelkezései alapján 2017. november 8-án a Tanács Végrehajtó Bizottsága pályázati felhívást tett közzé a 2017. évi kistérségi médiumokra vonatkozó meghívásos tájékoztatási pályázatára a magyar nyelvű nyomtatott sajtót, a magyar nyelvű műsorokat is sugárzó rádiót, a magyar nyelvű műsorokat is sugárzó kábeltelevíziót, vagy magyar nyelvű elektronikus portált működtető szervezetek részére.

A pályázati kiírás alapján kiosztásra kerülő támogatás: 650 000 (azaz: hatszázötvenezer) dinár.

A pályázat 2017. november 8-ától november 15-éig állt nyitva a pályázók részére.

A beérkezett, formailag elégséges pályázatok rangsorának javaslatát a Tanács Tájékoztatási Bizottsága mint bírálóbizottság állította össze. A Tanács Tájékoztatási Bizottságának javaslatát A Magyar Nemzeti Tanács 2017. évi kistérségi médiumokra vonatkozó meghívásos tájékoztatási pályázata jogosultsági rangsorának javaslatáról szóló záradékában eljuttatta a Tanács elnökéhez döntéshozatalra.

2. szakasz

Figyelembe véve a pályázati kiírásban meghatározott időszakban beérkezett formailag elégséges kérelmeket, A Magyar Nemzeti Tanács támogatásainak eljárási rendjéről szóló határozat rendelkezései szerinti elbírálási mércéket és a Tanács Tájékoztatási Bizottsága által meghozott Záradékot a Magyar Nemzeti Tanács 2017. évi kistérségi médiumokra vonatkozó meghívásos tájékoztatási pályázata jogosultsági rangsorának javaslatáról, a Tanács elnöke a támogatások odaítélésével kapcsolatban a következő döntést hozza:

SORSZÁM

PÁLYÁZÓ ELNEVEZÉSE

SZÉKHELY

PÁLYÁZAT TÁRGYA

ODAÍTÉLT ÖSSZEG (dinár)

1.

Csernyeiek Klubja

Magyarcsernye

Ügyviteli és számítástechnikai eszközök, szoftverek vásárlása a Csernyei Újság részére

50,000.00

2.

Dunatáj Egyesülés Nyugat-Bácska Régiófejlesztéséért

Doroszló

A Nyugat-Bácska Info Portál fejlesztése

75,000.00

3.

Euro Media

Magyarkanizsa

A Panda Rádió műsorainak szerkesztése Magyarkanizsa község lakosai részére

50,000.00

4.

Gion Nándor Kulturális Központ

Szenttamás

Az újságíró bérének a résztámogatása – Szenttamas.rs

75,000.00

5.

Körkép – Panorama

Ada

A Körkép–Panorama folyamatos megjelenésének biztosítása

75,000.00

6.

Szó-Beszéd Egyesület

Kishegyes

A Szó-Beszéd folyóirat megjelenésének költségei

75,000.00

7.

Tordaiak Klubja

Torda

A Tordai Újság kiadása

50,000.00

8.

Torontál Magyar Oktatási Művelődési és Ifjúsági Központ

Kisorosz

A Kisoroszi Hírmondó 21. számának a kiadása

50,000.00

9.

Törökkanizsa és Vidéke Egyesület

Törökkanizsa

A Törökkanizsai Hírmondó tartalmi költségeinek támogatása honorárium formájában

50,000.00

10.

Varga Dujmovics Judit vállalkozó – lapkiadás – Temerini Újság

Temerin

Hozzájárulás a Temerini Újság nyomdai nyersanyagának költségeihez

50,000.00

11.

Zöld Dombok Környezet és Közösségfejlesztési Szervezet

Bácsfeketehegy

A Fecske havilap ünnepi számának nyomdaköltsége

50,000.00

 

   

Összesen:

650,000.00

 

3. szakasz

A döntés ellen fellebbezésnek nincs helye. A döntés ellen a pályázók nem emelhetnek kifogást.

A 2. bekezdésben meghatározott döntésről a pályázók hivatalos értesítést kapnak.

4. szakasz

Jelen záradék az elfogadásának napján lép hatályba.

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.

 

Magyar Nemzeti Tanács

Elnök

Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9.

Iratszám: MNT-001497/K/2017 - T/363/2

Keltezés: 2017. november 23-án

 

                                                                                                                       

                                                                                                        Mgr. Hajnal Jenő,

                                                                                            a Magyar Nemzeti Tanács elnöke