Pályázati felhívás a Magyar Nemzeti Tanács Várady kiválósági ösztöndíjának 2021. évi odaítélésére doktoranduszok részére - jelentkezési határidő lejárt | Magyar Nemzeti Tanács Hivatalos Honlapja Skip to main content

facebookinstagram

You are here

Pályázati felhívás a Magyar Nemzeti Tanács Várady kiválósági ösztöndíjának 2021. évi odaítélésére doktoranduszok részére - jelentkezési határidő lejárt

 

A Magyar Nemzeti Tanács Várady kiválósági ösztöndíjprogramról szóló határozata (meghozva 2013. július 1-jén a H/8/2013. iratszám alatt és módosítva 2013. szeptember 11-én a H/12/2013., 2015. szeptember 28-án a H/19/2015., 2016. július 7-én a M/H/10/2016. és 2019. július 15-én M/H/7/2019. és 2021. július 9-én az M/H/6/2021 iratszám alatt) és a Tanács elnökének A Várady kiválósági ösztöndíj 2021. évi odaítélésére vonatkozó pályázati felhívás kiírásáról szóló határozata (meghozva 2021. szeptember 29-én E/H/18/2021. iratszám alatt) rendelkezései alapján, Magyarország Miniszterelnöksége Nemzetpolitikai Államtitkárságának jóvoltából, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával a Magyar Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) elnöke meghirdeti a következő

PÁLYÁZATI FELHÍVÁST
A MAGYAR NEMZETI TANÁCS VÁRADY KIVÁLÓSÁGI ÖSZTÖNDÍJÁNAK
2021. ÉVI ODAÍTÉLÉSÉRE DOKTORANDUSZOK RÉSZÉRE

I. A pályázat feltételei

A Tanácsnak a Várady kiválósági ösztöndíjprogramjáról szóló határozata alapján az a személy pályázhat a Tanács doktoranduszok részére kiírt, 2021–2022. évi ösztöndíjára, aki az alábbi feltételek mindegyikének eleget tesz:

  • első ízben nyert felvételt a Szerb Köztársaság területén megvalósuló akkreditált posztgraduális akadémiai doktori képzés bármely évfolyamára,
  • magyar nyelven végezte általános és/vagy középiskolai tanulmányait, illetve a Tanács elnökének külön erre a célra kinevezett bizottsága mentesített ezen alapfeltétel alól. [1]

A pályázat beadási határideje: 2021. szeptember 29. – november 15-e 14 óra.

II. A kiosztásra kerülő ösztöndíjak száma és nagysága

A pályázati kiírás alapján kiosztásra kerülő ösztöndíj száma: 25.

Az ösztöndíjak havi összege nettó 160 euró dinárellenértéke (a Szerb Nemzeti Bank által az odaítélés napján meghatározott hivatalos középárfolyam szerint), amely részben vagy egészben visszafizetendő a Tanács Várady kiválósági ösztöndíjprogramról szóló határozatával összhangban.

Az ösztöndíjra jogosult hallgató és a Tanács az ösztöndíjszerződésben szabályozzák az ösztöndíj dinárösszegének módosítását jelentősebb devizaárfolyam-módosulás esetén.

III. A pályázás módja

A pályázatot kizárólag a Magyar Nemzeti Tanács által közzétett formanyomtatványokon lehet beadni. A pályázati kérelmet két eredeti példányban, a nyilatkozatokat pedig egy-egy eredeti példányban kell benyújtani zárt borítékban.

A pályázati kérelmet elektronikus formában kell kitölteni és rögzíteni.

A teljes pályázati dokumentáció (a formanyomtatványokkal együtt) 2021. szeptember 29-étől letölthető a Magyar Nemzeti Tanács (www.mnt.org.rs) Hivatalos Honlapjáról.

A pályázati formanyomtatványokhoz (kérelem és kettő nyilatkozat) a pályázónak a következő iratokat (és iratmásolatokat) kell csatolnia:

  • a születési anyakönyvi kivonat fénymásolatát;
  • a magyar nyelvű általános és/vagy középiskolai tanulmány befejezéséről szóló igazolás fénymásolatát, vagy a Tanács bizottsága által kiadott bizonylatot a megfelelő magyar anyanyelvtudásról;
  • az eddigi felsőfokú tanulmányok során elért tanulmányi átlagról szóló igazolást vagy annak hitelesített másolatát egy eredeti példányban;
  • a posztgraduális akadémia doktori képzésre való felvételről szóló igazolást vagy annak hitelesített másolatát.

Az iratok hitelesítése az eredeti bemutatása mellett a CMH információs irodáiban díjmentesen elvégezhető.

A pályázatokat magyar nyelven kell benyújtani.

A pályázatok átadásának határideje: 2021. november 15-e 14 óra.

A pályázatok zárt borítékban, személyesen adhatók le a CMH információs irodáiban:

SZABADKAI INFORMÁCIÓS IRODA, 24000 Szabadka, Ptuj utca 1.

Tel.: 024/552-976, cmh.szabadka@gmail.com

ZENTAI INFORMÁCIÓS IRODA, 24400 Zenta, Boško Jugović utca 20/A

Tel.: 024/811-727, cmhzenta@vmmi.org

ZOMBORI INFORMÁCIÓS IRODA, 25000 Zombor, Petar Bojović körút 13.

Tel.: 025/442-910, cmhzombor@open.telekom.rs

NAGYBECSKEREKI INFORMÁCIÓS IRODA, 23000 Nagybecskerek, Petőfi utca 1.

Tel.: 023/510-251, cmhnagybecskerek@gmail.com

TEMERINI INFORMÁCIÓS IRODA, 21235 Temerin, Újvidék utca 344.

Tel.: 021/842-373, cmhtem@gmail.com

ÚJVIDÉKI INFORMÁCIÓS IRODA, 21000 Újvidék, Svetozar Miletić utca 4.

Tel.: 021/420-107, cmhujvidek@gmail.com

A borítékon a pályázó nevén és címén kívül a következő cím és szöveg szerepeljen:

MAGYAR NEMZETI TANÁCS

24000 Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9.

Várady kiválósági DOKTORI ösztöndíjpályázat – Ne nyisd fel!

 

IV. A pályázatok elbírálása

A határidőn belül beadott pályázatok A Magyar Nemzeti Tanács Várady kiválósági ösztöndíjprogramról szóló határozata alapján kerülnek elbírálásra és rangsorolásra. A határozat szövege letölthető a Magyar Nemzeti Tanács honlapjáról. (www.mnt.org.rs).

A pályázatok elbírálásával kapcsolatos eljárást a Tanács elnökének végzésével létrehozott Bírálóbizottság tekinti át és értékeli, amelynek tagjai dr. Várady Tibor akadémikus, továbbá a Tanács Végrehajtó Bizottságának és az egyéb adományozók javaslatára megválasztott tagok.

A határidőben beadott pályázatokat a Bírálóbizottság értékeli kategóriánként. A pályázati eredményként meghirdetésre kerülő jogosultsági rangsorról a Bírálóbizottság külön határozattal dönt.

A pályázati rangsor megállapításánál előnyt jelent:

- az előző tanulmányok során elért tanulmányi átlag,

- a megjelentetett tudományos publikációk száma és minősítése,

- a tudományos szakmai konferenciákon való részvétel,

- oktatói státus megléte felsőoktatási intézményben,

- ha a pályázó korábban a Tanács ösztöndíjasa volt,

- ha a hallgató olyan területeken tanul, amelyeken aránytalanul kevés a magyar nemzetiségű szakember, vagy amelyeken nagy a túljelentkezés a beiratkozásnál,

- a világnyelvek magas szintű ismerete,

- ha a hallgató a költségvetés terhére tanul.

A Bírálóbizottság a pályázatok elbírálása során diszkréciós mérlegelési joggal rendelkezik, de döntését köteles megindokolni.

A Bírálóbizottság döntése ellen fellebbezésnek nincs helye, de a kihirdetett döntés ellen a pályázók három napon belül kifogást emelhetnek a Tanács elnökénél, ha a rangsor ténybeli tévedésen alapul. A benyújtott kifogásokról a Tanács elnöke nyolc napon belül dönt.

A jogosultsági rangsorról a pályázók hivatalos írásos értesítést kapnak, de az a Tanács Hivatalos Honlapján is kihirdetésre kerül.

A késve érkezett, hiányos vagy szabálytalanul kitöltött, nem a pályázó személy által aláírt, valamint a pályázat tárgyától eltérő kérelmeket a Tanács Hivatala érdemi elbírálás nélkül elutasítja.

A Magyar Nemzeti Tanács Hivatala, illetve a Bírálóbizottság a jelentkezőktől szükség szerint kiegészítő dokumentumokat és információt, illetve hiánypótlást kérhet a pályázati határidőn belül.

A jelentkezési űrlapot és a mellékelt dokumentumokat a Tanács nem küldi vissza.

V. Az ösztöndíjak folyósítása

Az elbírálást követően a sikeres pályázók a Tanáccsal szerződést kötnek, amely meghatározza az ösztöndíjak nagyságát, havi folyósításának idejét, a folyósítási hónapok számát éves szinten, a jogosultsági feltételek megszűnését, az ösztöndíj visszafizetési kötelezettségének eseteit és a szerződő feleket érintő egyéb jogokat és kötelezettségeket a Magyar Nemzeti Tanács által elfogadott határozat rendelkezéseinek értelmében.

A hallgató a szerződés aláírásával szerez jogot az ösztöndíj folyósítására.

                                                                    

                                                                                                            Mgr. Hajnal Jenő,

                                                                                     a Magyar Nemzeti Tanács elnöke s. k.

 

 

[1] A Tanács a Várady kiválósági ösztöndíjprogramjáról szóló határozata 3. szakaszának 2. bekezdése alapján „Azt a hallgatót, aki nem magyar nyelven végezte sem általános, sem pedig középiskolai tanulmányait, de megfelel a jelen szakasz 1. bekezdésében megszabott összes többi követelménynek, a Tanács elnökének külön erre a célra kinevezett bizottsága mentesítheti ezen alapfeltétel alól egy interjúbeszélgetés után kiadott bizonylattal, amely tanúsítja a hallgató megfelelő szintű magyar anyanyelvismeretét. A magyar anyanyelvi tudás felmérésére az a hallgató jogosult, akinek állandó lakhelye Alibunár, Bács, Belcsény, Fehértemplom, Inđija, Karlóca, Mitrovica, Ópáva, Ópázova, Palánka, Pecsince, Petrőc, Ruma, Šid, Titel, Ürög, Verbász, Versec és Zsablya önkormányzatok területén van, és akit a Tanácsnak a Szabadkai Egyházmegye, a Nagybecskereki Egyházmegye, a Szerbiai Református Keresztyén Egyház, a Szerbiai Ágostai Hitvallású Evangélikus Keresztyén Egyház és az adott önkormányzat területén működő, a magyar kultúrát ápoló civilegyesületek egyike írásban javasol erre a meghallgatásra”.