Bizottsági ülésen az oktatási stratégia | Magyar Nemzeti Tanács Hivatalos Honlapja Skip to main content

facebookinstagram

You are here

Bizottsági ülésen az oktatási stratégia

A Magyar Nemzeti Tanács Oktatási Bizottsága február 20-án megtartotta huszonötödik rendkívüli ülését. Az ülés legjelentősebb napirendi pontja a Köz- és felsőoktatási fejlesztési stratégia (2024-2029) tervezetének megvitatása volt a lebonyolított közvitát követően.

2023-ban elkészült a Magyar Nemzeti Tanács 2024-2029-es időszakra vonatkozó Köz- és felsőoktatás-fejlesztési stratégia tervezete, ami a minőségi magyar tannyelvű oktatás két fontos tényezőjére épül: az anyanyelven folyó oktatást helyezi előtérbe, ugyanakkor szorgalmazza az országnyelv megfelelő szintű elsajátítását is, ez ugyanis a szülőföldön való boldogulás, az itthon maradás egyik előfeltétele. A stratégia célja a fiatalok elvándorlásának megakadályozása, munkaerőképességük fejlesztése, a szülőföldön való boldogulás segítése, a humánerőforrás képzettségének növelése, a pedagógiai innováció és a korszerű digitális technológiákban rejlő lehetőségek kihasználása.

A stratégia tervezetének élő közvitái 2023 novemberében 4 helyszínen zajlottak: Magyarkanizsán, Szabadkán, Torontálvásárhelyen és Újvidéken. A közvitákon összesen 330-an vettek részt, 41-en szóltak hozzá, 14-en ezt írásban is eljuttatták a Tanács Hivatalába.

Az Oktatási Bizottság tagjai a február 20-ai ülésen megvitatták az online formában a hivatalhoz eljuttatott, ill. a közvita helyszínein elhangzott megjegyzéseket, módosítási javaslatokat és véglegesítették a stratégia szövegét.

A magyar nyelvű minőségi oktatás irányvonalait kijelölő oktatásfejlesztési és oktatáspolitikai dokumentumot a bizottság tagjai továbbküldték a Tanácsnak elfogadásra.

A Magyar Nemzeti Tanács sajtószolgálata