Nostrifikacija diploma uz podršku Mađarskog nacionalnog saveta | Magyar Nemzeti Tanács Hivatalos Honlapja Skip to main content

facebookinstagram

You are here

Nostrifikacija diploma uz podršku Mađarskog nacionalnog saveta

Konkurs je objavljen u martu prošle godine i bio je otvoren do 16. decembra. Oni koji su uspešno konkurisali danas su potpisali ugovore, a uskoro će biti isplaćena i sredstva namenjena za podršku u procesu nostrifikacije.

Dobitnike sredstva putem konkursa primio je Arpad Fremond, predsednik Mađarskog nacionalnog saveta, koji im se tom prilikom zahvalio na tome što su učestvovali na konkursu. Predsednik je istakao da će i ove godine biti raspisan konkurs za nostrifikaciju diploma.

„U 2022. godini smo imali više od 100, dakle 101-og kandidata. Oni su prošle godine, od februara do decembra, mogli da se prijave da žele da nostrifikuju svoju diplomu, a Mađarski nacionalni savet subvencioniše naknadu za ENIC/NARIC centar, koja iznosi 7,5 hiljada dinara, odnosno subvencioniše i prevod, koji po podnosiocu prijave, u zavisnosti od toga koliko se dokumenata nostrifikuje, iznosi od 10 do 30 hiljada dinara. Sam program je veoma važan. Veoma je važno da što veći broj ljudi nostrifikuje svoje diplome, jer u praksi to znači da neko nostrifikuje svoju diplomu radi zaposlenja. Praktično se radi o nostrifikaciji diploma stečenih u inostranstvu ili na nekom drugom univerzitetu, negde u svetu. Od kada ENIC/NARIC centar radi, od tada je proces i sistem nostrifikacije diploma olakšan.”

Izvor: Pannon RTV, 26. januar 2023.