Pokrajinska podrška za nacionalne savete nacionalnih manjina | Magyar Nemzeti Tanács Hivatalos Honlapja Skip to main content

facebookinstagram

You are here

Pokrajinska podrška za nacionalne savete nacionalnih manjina

Ove godine pokrajinska vlada podržava rad nacionalnih saveta sa 61,6 miliona dinara.

Iznos je raspodeljen između 17 manjinskih lokalnih samouprava na teritoriji Vojvodine. Ugovori o dodeli sredstava potpisani su u Novom Sadu.

Mađarski nacionalni savet je dobio najviše sredstava. Deo od gotovo 24,5 miliona dinara utrošiće se na operativne troškove rada Mađarskog nacionalnog saveta, a voleli bi da podrže medije i manje regionalne organizacije u programskim aktivnostima, rekao je Jene Hajnal, predsednik Mađarskog nacionalnog saveta. „S jedne strane, za operativne troškove, a s druge strane, za pomoć programima, koji ovako zajedno gledano, mislim da život znače u ovom periodu, znače funkcionisanje i pomagaćemo da se organizuju programi u narednom periodu, posebno u sledećih šest meseci , koji dokazuju da živimo, da jesmo i da možemo organizovati zajednicu i kulturni život čak i u najtežim okolnostima."

Ove godine pokrajinska vlada podržava rad nacionalnih saveta sa 61,6 miliona dinara.

Iznos je raspodeljen između 17 manjinskih lokalnih samouprava na teritoriji Vojvodine. Ugovori o dodeli sredstava potpisani su u Novom Sadu.

Mađarski nacionalni savet je dobio najviše sredstava. Deo od gotovo 24,5 miliona dinara utrošiće se na operativne troškove rada Mađarskog nacionalnog saveta, a voleli bi da podrže medije i manje regionalne organizacije u programskim aktivnostima, rekao je Jene Hajnal, predsednik Mađarskog nacionalnog saveta. „S jedne strane, za operativne troškove, a s druge strane, za pomoć programima, koji ovako zajedno gledano, mislim da život znače u ovom periodu, znače funkcionisanje i pomagaćemo da se organizuju programi u narednom periodu, posebno u sledećih šest meseci , koji dokazuju da živimo, da jesmo i da možemo organizovati zajednicu i kulturni život čak i u najtežim okolnostima."

Nacionalni savet Roma i Nacionalni savet bunjevačke nacionalne manjine je dobio 3,7 miliona odnosno 2,5 miliona dinara, koji će biti utrošeni za finansiranje njihovih aktivnosti. Predstavnici nacionalnih saveta ističu ulogu pokrajinske vlade u pružanju podrške manjinskim institucijama na ovaj način.

„Pokrajinska vlada već nekoliko godina finansira rad nacionalnih saveta i vrlo sam zadovoljan što su nacionalni saveti prepoznati kao važni činioci u sprovođenju prava nacionalnih manjina u obrazovanju, kulturi, informisanju i na području službene upotrebe jezika." rekao je Dalibor Nakić, predsednik Nacionalnog saveta Roma.

„Pohvalila bih pokrajinu u smislu da su tokom prošle godine, kada je došlo do većih zastoja u finansijskoj podršci nacionalnim savetima, pokrajinska sredstva su stizala na vreme, a s druge strane, u vreme kada je sve bilo redukovano zbog koronavirusa, kako u finansijskom pogledu, tako i svakom drugom, ova sredstva koje daje pokrajina su ostala na istom nivou kao što su bila." rekla je dr Suzana Kujundžić Ostojić, predsednica Nacionalnog saveta Bunjevaca.

Žolt Sakalaš, pokrajinski sekretar za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice, izrazio je nadu da će pokrajinska vlada i nacionalni saveti zajedničkim snagama, solidarno i jedinstveno, uspeti da sprovedu sve ovogodišnje planove za unapređenje stanja nacionalnih zajednica. "Uvereni smo da će se prava nacionalnih manjina i nacionalnih zajednica ostvariti u budućnosti, i ove godine, barem na istom nivou kao i pre. Očekujemo i nadamo se da ćemo to u budućnosti moći podići na još viši nivo."

Sredstva će se tokom godine prenositi manjinskim lokalnim samoupravama u četiri  dela.

Izvor: Pannon RTV, 28.03.2021