Ponovo je raspisan konkurs za dodelu stipendija studentima prava | Magyar Nemzeti Tanács Hivatalos Honlapja Skip to main content

facebookinstagram

You are here

Ponovo je raspisan konkurs za dodelu stipendija studentima prava

Nacionalni savet mađarske nacionalne manjine je po treći put raspisao konkurs Programa stipendiranja studenata prava u Vojvodini. O detaljima konkursa su govorili Arpad Fremond, predsednik nacionalnog saveta, i dr Balint Pastor, vanredni profesor i šef poslaničke frakcije Saveza vojvođanskih Mađara u narodnoj skupštini na jučerašnjoj konferenciji za novinare. Kako se ispostavilo, dostupna su sredstva neophodna za dodelu stipendija za 20 studenata. Mesečni iznos najavljene stipendije je neto protivvrednost od 100.000 HUF.

Obraćajući se novinarima, Arpad Fremond je istakao, da je u prve dve godine ministarstvo pravde Mađarske obezbeđivao sredstva za program stipendiranja studenata prava, dok će se od ove godine program realizovati uz podršku državnog sekretarijata za nacionalnu politiku kabineta premijera Mađarske, u saradnji sa Fondacijom „Betlen Gabor”.

Arpad Fremond (Foto: Edvard Molnar)

Arpad Fremond (Foto: Edvard Molnar)

– Ova podrška ima dva važna elementa. S jedne strane, zainteresovanima možemo obezbediti stipendiju, kao i mogućnost učenja jezika. Stipendija za studente prava ne isključuje učešće u drugim programima stipendiranja nacionalnog saveta, studenti se mogu prijaviti na više konkursa. Drugi važan element programa je izgradnja zajednice, jer se za studente, odnosno buduće diplomirane pravnike organizuju i stručna predavanja, a učešćem u njima se između njih formira odnos koji promoviše učenje i njihovo kasnije profesionalno samoostvarivanje. U prve dve godine programa stipendiranja, studije su započela ukupno 32 studenta prava, od kojih 28 i dalje nastavlja da studira. Oni koji su prekinuli studije vratili su stipendije koje su im do tada isplaćene, objasnio je Arpad Fremond.

Stipendija za studente prava je izuzetno važan program, pa svakako želimo da se nastavi, jer je cilj da pravna struka povrati nekadašnju atraktivnost i prestiž, a da vojvođanski Mađari imaju što više pravnika kojima je mađarski jezik maternji, naglasio je Arpad Fremond. On je dodao da je, između ostalog, ovo drugo važno i sa stanovišta zapošljavanja po ključu, a to je odlučujuće za opstanak zajednice.

ISTAKNUTO SREDSTVO NACIONALNE POLITIKE

Zahvaljujući programu stipendiranja, bilo je moguće višestruko povećati broj vojvođanskih Mađara koji su se opredelili za pravnu struku, istakao je Balint Pastor. On je dodao da je profesija poslednjih decenija izgubila na privlačnosti, pre svega zbog teškog pronalaska posla, ali i zbog toga što je spor sa državnim Pravnim fakultetom u Novom Sadu oko prijemnog ispita iz mađarskog obeshrabrio Mađare.

Dr Balint Pastor (Foto: Edvard Molnar)

Dr Balint Pastor (Foto: Edvard Molnar)

– Zbog toga se rodila ideja da podsticajnim mogućnostima pokušamo ponovo da učinimo pravnu profesiju atraktivnom. Ovo je važno sa stanovišta zajednice, jer uzalud obezbeđujemo različite elemente principa zapošljavanja po ključu u pravnom sistemu, ako nema mađarskih pravnika koji bi mogli da popune ova radna mesta, bilo u državnoj upravi, u ekonomskoj sferi, ili u pravosuđu. Nedavno je izmenjen i Ustav Srbije, usvojeni su i novi pravosudni zakoni, a frakcija SVM-a sada pokušava da doprinese povećanju zastupljenosti Mađara među državnim tužiocima i sudijama. U narednim godinama će neki od sadašnjih sudija i državnih tužilaca otići u penziju, pa je sada važno obezbediti da za 5-10 godina i dalje bude sudija i tužilaca, odnosno pravnika mađarske nacionalne pripadnosti. Posle dve godine može se reći da je Program stipendiranja studenata prava u Vojvodini jedan od istaknutih sredstava nacionalne politike. Možda je to i zbog činjenice da program više ne podržava ministarstvo pravde Mađarske, već državni sekretarijat za nacionalnu politiku kabineta premijera Mađarske. Želeli bismo da program poveća konkurentnost vojvođanskih Mađara, mislim da su protekle dve godine već dokazale da je program efikasan sa ove tačke gledišta. Sadašnji studenti, odnosno stipendisti, nastavljaju studije na jednom od 5 pravnih fakulteta akreditovanih u Srbiji, a to su Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe novosadske Privredne akademije, istureno odeljenje Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe novosadske Privredne akademije u Subotici i Fakultet za pravne i poslovne studije Dr Lazar Vrkatić Univerziteta Union. Želeo bih da ohrabrim sve da izaberu jedan od navedenih pravnih fakulteta i ciljaju na pravnu profesiju, između ostalog, kako bismo napredovali iz perspektive zajednice, rekao je Balint Pastor.

Odgovarajući na pitanje našeg lista na koji način mogu pomoći mladim studentima prava, a kasnije i mladim diplomcima, u učenju mađarske pravne terminologije, budući da studenti na fakultetima studiraju na srpskom jeziku, Balint Pastor je podsetio, da u početku, kada se i srpski jezik može pokazati kao izazov za mnoge, između ostalog, intenzivna kurs iz srpskog jezika u organizaciji nacionalnog saveta može biti koristan.

– Pored toga, praksa je da se većina stipendista vrlo brzo učlani u Udruženje pravnika vojvođanskih Mađara. Poslednjih godina, takođe smo stavili veliki akcenat na to da im omogućimo da učestvuju u visokokvalitetnim stručnim predavanjima tokom studija. Do sada su dr Tibor Varadi akademik, dr Lajoš Vekaš akademik i dr Laslo Tročanji profesor prava, održali predavanje studentima prava i drugim zainteresovanim licima. Inače, među navedenim fakultetima, ima i na kojima se prijemni ispit organizuje i na mađarskom jeziku, ali ima i, kao što je na primer istureno odeljenje Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe novosadske Privredne akademije, koji se nalazi u Subotici, gde se odvija i izučavanje mađarske terminologije, ali ima i gde možete polagati ispite na mađarskom jeziku iz predmeta koje predaju profesori koji su mađarske nacionalne pripadnosti ili govore mađarski. Važno je da učenici nauče stručnu terminologiju na oba jezika, objasnio je Balint Pastor.

PRIJAVE SU DO 30. JUNA

Za dodelu stipendija u Programu stipendiranja za studente prava u Vojvodini za 2023–2024. godinu može se prijaviti lice koje ispunjava sve sledeće uslove: da nema visoko obrazovanje i prvi put se prijavljuje u prvu godinu akreditovanih studija prava na teritoriji Republike Srbije (bez obzira da li se studije prava odvijaju na državnom ili privatnom fakultetu); završio osnovnu i/ili srednju školu na mađarskom nastavnom jeziku; obavezuje se da će pravnu struku u Srbiji obavljati najmanje tri godine u narednih pet godina nakon diplomiranja.

Primaoci stipendije dobijaju neto stipendiju od 100.000 HUF za 10 meseci po akademskoj godini. Prijave se mogu predati do 30. juna do 14 časova. Zainteresovani mogu saznati više o detaljima na linku https://www.mnt.org.rs/palyazati-felhivas-vajdasagi-jogaszosztondij-prog...

Izvor: Mađar So, 29. maj 2023.