Potapi: Nacionalna politika se uglavnom može graditi na mladima | Magyar Nemzeti Tanács Hivatalos Honlapja Skip to main content

You are here

Potapi: Nacionalna politika se uglavnom može graditi na mladima

Vlada Mađarske čini sve kako bi ojačala veze između pojedinih delova nacije, a nacionalna politika se pre svega može graditi na mladima, rekao je Arpad Janoš Potapi.

Oko 320 domaćih i prekograničnih stručnjaka iz oblasti turizma, edukatora i pružaoca turističkih usluga učestvovalo je na konferenciji Bez granica! – Više od turizma u Budimpešti, koju je organizovao Državni sekretarijat za nacionalnu politiku. Pored predavanja i radionica održanih u dvorcu Vajdahunjad, na konferenciji je predstavljena knjiga Stopama Rakocija – Karpatski basen.

U okviru programa Bez granica!, u 2019/2020-oj školskoj godini, bezmalo 101 hiljada đaka će imati priliku da upozna Karpatski basen. Oni će provesti 450 hiljada noćenja u prekograničnim područjima, rekao je na otvaranju konferencije Arpad Janoš Potapi. Državni sekretar za nacionalnu politiku je naglasio da će program u značajnoj meri pomoći, pre svega u oblasti turizma,  opstanak i rast mađarskih prekograničnih privreda: „Učinit ćemo sve kako bi se ojačale veze između pojedinih delova nacije, a nacionalnu politiku u prvom redu možemo da gradimo na deci i mladima."

Arpad Janoš Potapi je u okviru programa Bez granica! Ove godine stigao rekordan broj prijava – 2200, 30 odsto više nego prethodne godine. Trajanje ekskurzija je povećana sa 3,5 na 4,5 dana. S obzirom na veliki broj prijavljenih, Vlada je dopunila okvir konkursa sa 590 miliona forinti, tako da sve grupe učenika sedmih razreda, koje predale važeći konkurs, mogu da putuju.

Rudolf Zalan Erdelji, generalni direktor društva za upravljanje fondom Betlen Gabor je predstavio prisutnima strukturu i rad društva, odnosno upoznao ih je sa konkursima i mogućnostima podrške: „Ovo je na neki način novi program za srednjoškolce, ali je veoma važno da ta svest, koja nastaje u srednjoj školi u takozvanoj generaciji reformei revoluciije, da tamo nacionalna svest ojača."

Laslo Kenjid, zamenik generalnog direktora za strategiju turizma Mađarske turističke agencije, rekao je između ostalog da je program veoma važan za mađarski turizam, ali u slučaju programa to je sredstvo za jačanje nacionalnog jedinstva: "Naravno, ne mojmo zaboraviti da mi Mađari u matičnoj zemlji, imamo ogromnu odgovornost da podržimo svoje sunarodnike koji žive izvan naših granica u održavanju njihove  kulture. I tu dolazi činjenica da je turizam u tome veoma korisno i važno sredstvo."

Na konferenciji je predavanje održao i Jene Hajnal. Predsednik Mađarskog nacionalnog Saveta je govorio  o raznolikosti Vojvodine, odnosno o tome kako se đaci iz Mađarske mogu privući u Vojvodinu: „Sa jedne strane to je jezik koji nas povezuje, sa druge strane ljudi koji su stvorili taj svet, a sa treće strane sve ono što je duhovno nasleđe ili je ostalo kao kamen, kao prizor, uglavnom je to interesantno za turizam."

U okviru programa Bez granica! danas više ne putuju samo da đaci iz Mađarske u delove susednih zemalja gde žive Mađari, nego i mađarski đaci iz susednih zemalja u druge susedne zemlje gde mogu da se upoznaju sa drugom mađarskom omladinom.

Izvor: Pannon RTV