Usvojen je izveštaj o radu i finansijski izveštaj MNS-a | Magyar Nemzeti Tanács Hivatalos Honlapja Skip to main content

facebookinstagram

You are here

Usvojen je izveštaj o radu i finansijski izveštaj MNS-a

Na četvrtoj redovnoj sednici Mađarskog nacionalnog saveta, Arpad Fremond, predsednik tog tela, predstavio je godišnji izveštaj, finansijski plan i završni račun za proteklu godinu. Budžet MNS-a za 2022. godinu iznosio je 1.423.774.346 dinara, što je 96 odsto od planiranog iznosa.

Arpad Fremond, predsednik Mađarskog nacionalnog saveta: „Ostvarenje rashodovne strane od 542.948.510 dinara predstavlja samo 39 odsto od planiranog iznosa. To je pre svega zbog toga što se podrška saveta iz matične zemlje vrši u okviru višegodišnjih programa. Sa jedne strane, uplate tih iznosa su već izvršene, ali će se sredstva koristiti tek u narednim godinama.”

Na dnevnom redu su usvojeni i godišnji izveštaji o radu i finansijski izveštaji više ustanova čiji je osnivač ili suosnivač MNS. U godišnjem izveštaju Fondacije „Laslo Sekereš” za 2022. godinu navedeno je da je prošle godine organizovano 529 programa, koje je posetilo blizu 20 hiljada ljudi. Posebno je apostrofiran rad „VM4K - Centra za obrazovanje, istraživanje i kulturu vojvođanskih Mađara”.

Takođe je usvojen i izveštaj o radu i finansijski izveštaj D.o.o. za novinsko-izdavačku delatnost „Mađar So” za 2022. godinu. Vršilac dužnosti direktora Edvina Erdedi rekla je tom prilikom da je „Mađar So” jedini dnevni list u zemlji koji izlazi na mađarskom jeziku.

„I dalje smo se držali toga da naše čitaoce moramo informisati ne samo na mađarskom jeziku, već i u mađarskom duhu, što za nas, pored kvantitativnih aspekata, znači da se u tekstovima, na neki način, pojavljuju i one kulturno-istorijske i nacionalne karakteristike, koje su akumulirane tokom vekova i možemo ih pronaći u skoro svakoj mađarskoj zajednici. Uvereni smo da smo uspeli da ispunimo i naš osnovni princip, a to je da ne informišemo naše čitaoce podležući aktuelnim trendovima, često ekstremnoj, veštačkoj i izmišljenoj ideologiji, već stavljajući u centar trajne vrednosti.”

Kada se radi o izveštaju o radu i finansijskom izveštaju D.o.o. za novinsko-izdavačku delatnost „Het Nap” za 2022. godinu, direktorka Edit Laslo je detaljno govorila o sredstvima nabavljenim prošle godine. Objavili su knjige „Magyar utak” Karolja Dudaša i „Villanások” Zoltana Mesaroša, koja se bavi postojanjem „Het Nap”-a od 1985. do danas, a objavljena je i gastro knjiga pod nazivom „Egy falat Vajdaság”.

Edit Laslo, direktorica, D.o.o. za novinsko-izdavačku delatnost „Het Nap”: „Globalna svetska kriza, koja pogađa sve, a jedna od njenih posledica je i cena papira na svetskom tržištu, koja se skoro udvostručila i naterala nas na to da preduzmemo nepopularan korak, i da posle 17 godina povećamo cenu našeg nedeljnika sa 50 dinara na 70 dinara. Kao rezultat svih negativnih efekata koji su uticali na potrošačko društvo, prodaja štampe je bila nešto slabija nego prethodne godine. Sa druge strane, parametri koji se odnose na naš sajt i prisustvo na društvenim mrežama, što po današnjim standardima znači prisustvo i postojanje u javnoj svesti, pokazuju oko 21,5 hiljadu lajkova naše stranice u pogledu pregleda i čitanja, sa tandencijom rasta.”

2022.godina je bila teška godina za Fondaciju „Panonija”. Upravitelj fondacije Ištvan Bodžoni rekao je da je godina završena uz dodatnu podršku Vlade Mađarske, uz posredovanje MNS-a.

„Pokušali smo da racionalizujemo naše aktivnosti, u skladu sa finansijskim okvirima. Kao rezultat toga, smanjili smo broj ljudi sa 145, početkom prošle godine, na 134-135 ljudi. To je otprilike onaj broj, onaj minimum, ispod kojeg bi strukturno funkcionisanje televizije i radija trebalo značajno da se promeni.”

Članovi MNS-a su doneli odluku i o nekoliko kadrovskih pitanja. Razmotrena su imenovanja direktora i vršilaca dužnosti direktora. Zoltan Devai je postao direktor Senćanskog mađarskog kamernog pozorišta, dok će Gabor Mesaroš biti direktor Pozorišta „Kostolanji Deže” u Subotici, a za njegovo imenovanje je potrebna samo saglasnost Skupštine grada Subotice.

Izvor: Pannon RTV, 24. februar 2023.