Demonstrátori ösztöndíjpályázat 2019 – jelentkezési határidő lejárt | Magyar Nemzeti Tanács Hivatalos Honlapja Skip to main content

facebookinstagram

You are here

Demonstrátori ösztöndíjpályázat 2019 – jelentkezési határidő lejárt

A Magyar Nemzeti Tanács demonstrátori ösztöndíjrendszeréről szóló határozat (meghozva 2015. június 30-án a H/15/2015. iratszám alatt, módosítva 2016. július 7-én az M/H/9/2016., 2017. június 23-án az M/H/7/2017. iratszám és 2019. július 5-én az M/H/6/2019. iratszámok alatt) és a Tanács elnökének A Magyar Nemzeti Tanács 2019–2020. évi demonstrátori ösztöndíjpályázatának kiírásáról szóló határozata (meghozva 2019. július 11-én az E/H/12/2019. iratszám alatt) rendelkezései alapján, a Magyarország Miniszterelnöksége Nemzetpolitikai Államtitkárságának jóvoltából, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával a Magyar Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) elnöke meghirdeti a következő

PÁLYÁZATI FELHÍVÁST
A MAGYAR NEMZETI TANÁCS 2019–2020. ÉVI DEMONSTRÁTORI
ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATÁRA

I. A PÁLYÁZAT FELTÉTELEI

A Tanács demonstrátori ösztöndíjrendszeréről szóló határozata alapján az a személy pályázhat a Tanács 2019–2020. évi demonstrátori pályázati felhívására, aki az alábbi feltételek mindegyikének eleget tesz:

 • a Szerb Köztársaságban akkreditált szakfőiskolai, illetve akadémiai alapképzés hallgatója;
 • a pályázati felhívás idejére eső akadémiai évben a pályázat benyújtásakor legalább 37 kreditpontot ért el;
 • magyar nyelven végezte általános és/vagy középiskolai tanulmányait;
 • nyilatkozik arról, hogy diplomázása után legalább 3 (három) évig Szerbiában fog dolgozni lehetőség szerint a tanulmányai során szerzett képesítésnek megfelelő munkakörben;
 • aki az adott intézmény egyik szakoktatójának ajánlásával rendelkezik;
 • aki kimagasló teljesítményt ért el tanulmányi, kutatói, közösségépítő vagy demonstrátori tevékenységében;
 • aki szándéknyilatkozatban vállalja, hogy e határozat rendelkezéseivel összhangban segíti az elsőéves hallgatók tanulmányait, illetve beilleszkedését.

A pályázat beadási határideje: 2019. július 15. – szeptember 15.

II. A KIOSZTÁSRA KERÜLŐ ÖSZTÖNDÍJAK SZÁMA ÉS NAGYSÁGA

E pályázati kiírás alapján kiosztásra kerülő ösztöndíjak száma: 65.

A demonstrátori ösztöndíjak száma karonként, illetve szakonként:

Felsőoktatási intézmény

Kar megnevezése

Demonstrátori ösztöndíjak száma

Újvidéki Egyetem

Mezőgazdasági Kar, Újvidék

4

Újvidéki Egyetem

Bölcsészettudományi Kar, Újvidék

8 (ebből legalább 3 a Magyar Nyelv és Irodalom Tanszakon és 2 az egyéb nyelvek tanszakán)

Újvidéki Egyetem

Közgazdasági Kar, Szabadka

4 (ebből legalább 1 az újvidéki tagozaton

Újvidéki Egyetem

Építőmérnöki Kar, Szabadka

1

Újvidéki Egyetem

Műszaki Tudományok Kara, Újvidék

8

Újvidéki Egyetem

Természettudományi-matematikai Kar, Újvidék

4

Újvidéki Egyetem

Orvostudományi Kar, Újvidék

7

Újvidéki Egyetem

Technológiai Kar, Újvidék

1

Újvidéki Egyetem

Jogtudományi Kar, Újvidék

1

Újvidéki Egyetem

Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka

4

Újvidéki Egyetem

Sport- és Testnevelési Kar, Újvidék

1

Újvidéki Egyetem

Művészeti Akadémia, Újvidék

3

Újvidéki Egyetem

Mihajlo Pupin Műszaki Tudo-mányok Kara, Nagybecskerek

1

Belgrádi Egyetem

 

1

Műszaki Szakfőiskola, Szabadka

 

9

Óvó- és Edzőképző Szakfőiskola, Szabadka

 

1

Üzleti Szakfőiskola, Újvidék

 

1

Óvóképző Szakfőiskola, Újvidék

 

1

Műszaki Szakfőiskola, Újvidék

 

1

Magánegyetem

 

2

Egyéb

 

2

Összesen:

 

65

 

Az elbírálás során, figyelembe véve a demonstrátori pályázatra jelentkezők és az elsős ösztöndíjas hallgatók létszámát, a karonként meghatározott demonstrátori ösztöndíjasok száma módosítható.

Az ösztöndíjak havi összege nettó 70, illetve 140 EUR dinárellenértéke (a Szerb Nemzeti Bank által az odaítélés napján meghatározott hivatalos középárfolyam szerint), amelyeknek pontosítására a Tanáccsal megkötendő szerződésben kerül sor a Tanács által elfogadott határozat rendelkezései szerint.

A Tanáccsal megkötött szerződés meghatározza az ösztöndíjak nagyságát, havi folyósításának idejét, a folyósítási hónapok számát éves szinten, a jogosultsági feltételek megszűnését, az ösztöndíj visszafizetési kötelezettségének eseteit és a szerződő feleket érintő egyéb jogokat és kötelezettségeket A Magyar Nemzeti Tanács demonstrátori ösztöndíjrendszeréről szóló határozat rendelkezéseinek értelmében.

III. A PÁLYÁZÁS MÓDJA

A pályázatot kizárólag a Magyar Nemzeti Tanács által közzétett formanyomtatványokon lehet beadni. A pályázati kérelmet két eredeti példányban, a három nyilatkozatot pedig egy-egy eredeti példányban kell benyújtani zárt borítékban.

A pályázati kérelmet elektronikus formában kell kitölteni és rögzíteni.

A teljes pályázati dokumentáció (a formanyomtatványokkal együtt) 2019. július 15‑étől letölthető a Magyar Nemzeti Tanács (www.mnt.org.rs) Hivatalos Honlapjáról.

A pályázati formanyomtatványokhoz (kérelem és nyilatkozat) a pályázónak a következő iratokat (és iratmásolatokat) kell csatolnia:

 • a születési anyakönyvi kivonat fénymásolatát;
 • igazolást, illetve annak hitelesített másolatát a felsőfokú oktatási intézménytől a hallgató státusáról annak megjelölésével, hogy melyik évfolyam hallgatója;
 • igazolást a folyó évi tanulmányokon megvalósított átlageredményről és a letett vizsgákról;
 • igazolást az elért kreditpontokról, illetve annak hitelesített másolatát;
 • szakoktatói ajánlást (eredeti);
 • a pályázó szándéknyilatkozatát a Tanács Hivatala által kiadott formanyomtatványon, hogy vállalja az elsőéves hallgatók tanulmányainak és beilleszkedésének a segítését a határozat rendelkezéseivel összhangban;
 • saját kezűleg aláírt, hitelesített nyilatkozatot a Tanács Hivatala által biztosított formanyomtatványon arról, hogy diplomázása után legalább 3 évig Szerbiában fog dolgozni tanulmányai során szerzett képesítésének megfelelő munkakörben;
 • az általános és/vagy a középiskola magyar nyelven történő befejezéséről szóló igazolást, bizonyítványt, illetve az oklevél fénymásolatát;
 • a kimagasló tanulmányi vagy kutatói teljesítményről szóló igazolás (ha van ilyen);
 • ifjúsági, civil vagy művelődési szervezet személyre szabott igazolása az ottani aktivitásokról és a magyar közösségi élet szervezésében és fejlesztésében szerzett tapasztalatokról (ha van ilyen).

Az iratok hitelesítése az eredeti bemutatása mellett a CMH információs irodáiban díjmentesen elvégezhető.

A pályázatokat magyar nyelven kell benyújtani.

A pályázatok átadásának végső határideje: 2019. szeptember 15.

A pályázatok zárt borítékban, személyesen adhatók le a CMH információs irodáiban:

SZABADKAI INFORMÁCIÓS IRODA, 24000 Szabadka, Ptuj utca 1.
Tel.: 024/552-976, 024/670-031, cmh.szabadka@gmail.com
ZENTAI INFORMÁCIÓS IRODA, 24400 Zenta, Boško Jugović utca 20/A
Tel.: 024/811-727, cmhzenta@vmmi.org
ZOMBORI INFORMÁCIÓS IRODA, 25000 Zombor, Petar Bojović körút 13.
Tel.: 025/442-910, cmhzombor@open.telekom.rs
NAGYBECSKEREKI INFORMÁCIÓS IRODA, 23000 Nagybecskerek, Petőfi utca 1.
Tel.: 023/510-251, cmhnagybecskerek@gmail.com
TEMERINI INFORMÁCIÓS IRODA, 21235 Temerin, Újvidék utca 344.
Tel.: 021/842-373, cmhtem@gmail.com
ÚJVIDÉKI INFORMÁCIÓS IRODA, 21000 Újvidék, Svetozar Miletić utca 4.
Tel.: 021/420-107, cmhujvidek@gmail.com

A borítékon a pályázó nevén és címén kívül a következő cím és szöveg szerepeljen:

MAGYAR NEMZETI TANÁCS
24000 Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9.
Demonstrátori ösztöndíjpályázat – Ne nyisd fel!

IV. A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA

A határidőn belül beadott pályázatok A Magyar Nemzeti Tanács demonstrátori ösztöndíjrendszeréről szóló határozat alapján kerülnek elbírálásra és rangsorolásra. A határozat szövege letölthető a Magyar Nemzeti Tanács Hivatalos Honlapjáról. (www.mnt.org.rs).

A pályázatok elbírálásával kapcsolatos eljárást a Tanács Hivatala folytatja le.

A pályázati eredményként meghirdetésre kerülő jogosultsági rangsorról a Tanács elnöke külön határozattal dönt.

A Tanács elnökének döntése ellen fellebbezésnek nincs helye, de a kihirdetett döntés ellen a pályázók három napon belül kifogást emelhetnek a Tanács Végrehajtó Bizottságának elnökénél, ha a rangsor ténybeli tévedésen alapul. A benyújtott kifogásokról a Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának elnöke nyolc napon belül dönt.

A jogosultsági rangsorról a pályázók hivatalos írásos értesítést kapnak, de az a Tanács Hivatalos Honlapján is kihirdetésre kerül.

A késve érkezett, hiányos vagy szabálytalanul kitöltött, nem a pályázó személy által aláírt, valamint a pályázat tárgyától eltérő kérelmeket a Tanács Hivatala érdemi elbírálás nélkül elutasítja.

A Tanács Hivatala, illetve az elbírálási eljárással megbízott szakmai szervezet a jelentkezőktől szükség szerint kiegészítő dokumentumokat és információt, illetve hiánypótlást kérhet a pályázati határidőn belül.

A jelentkezési űrlapot és a mellékelt dokumentumokat a Tanács nem küldi vissza.

V. AZ ÖSZTÖNDÍJAK FOLYÓSÍTÁSA

Az elbírálást követően a sikeres pályázók a Tanáccsal szerződést kötnek, amely meghatározza az ösztöndíjak nagyságát, havi folyósításának idejét, a folyósítási hónapok számát éves szinten, a jogosultsági feltételek megszűnését, az ösztöndíj visszafizetési kötelezettségének eseteit és a szerződő feleket érintő egyéb jogokat és kötelezettségeket a Magyar Nemzeti Tanács által elfogadott határozat rendelkezéseinek értelmében.

A hallgató a szerződés aláírásával szerez jogot az ösztöndíj folyósítására.