A diákok jogainak védelmében | Magyar Nemzeti Tanács Hivatalos Honlapja Skip to main content
  • Трг жртава фашизма 9, 24000 Суботица
  • office@mnt.org.rs
  • +381 (24) 524 534

You are here

A diákok jogainak védelmében

A Magyar Nemzeti Tanács kiemelt jelentőségű intézményekké nyilvánította a zentai általános iskolákat

A Magyar Nemzeti Tanács legutóbbi ülésén támogatta a közelmúltban megalapított négy Zenta község területén levő általános iskola kiemelt jelentőségű intézménnyé nyilvánítását. Arról, hogy mit jelent ez a státusz egy oktatási intézmény életében, milyen jogokkal jár és mekkora jelentősége van, mgr. Hajnal Jenő, az MNT elnöke nyilatkozott lapunknak.

 Hogyan lehet egy oktatási intézményt kiemelt jelentőségűvé nyilvánítani? Milyen jogokkal jár ez a státusz?

 – A Magyar Nemzeti Tanácsnak a kiemelt jelentőségű oktatási intézményekben különleges intézményigazgatási joga van, mely megegyezik azokban az iskolákban élvezett jogkörrel, melyekben a tanítás túlnyomórészt magyar nyelven folyik. Az MNT tehát véleményezi az igazgatói posztra jelentkező jelölteket, javasol három személyt az intézmény igazgatási szervébe: igazgatóbizottságába vagy iskolaszékébe, véleményezi az intézmény programját. A törvényes jogkörön kívül ezekkel az intézményekkel a Magyar Nemzeti Tanács különleges együttműködést valósít meg, külön pályázati lehetőségeket biztosít mind fejlődésükre, mind pedig fejlesztésükre.

Egyébként A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény 2018-tól hatályos rendelkezései szerint az oktatás szempontjából egy-egy nemzeti közösség számára kiemelt jelentőségű olyan oktatási és nevelési intézmény lehet, amelynek alapítója a köztársaság, a tartomány, a helyi önkormányzat vagy maga a nemzeti tanács, és amelyben anyanyelvükön tanulnak valamelyik nemzeti kisebbség diákjai. Az újonnan megfogalmazott definíción kívül 2018-ban még egy, a Szerb Alkotmánybíróság által megkérdőjelezett hiányosságot is sikerült pótolni. Mindez még inkább bebetonozta kiemelt jelentőségű intézményeinket a szerbiai jogrendbe, hiszen megfogalmazódtak azok a kritériumok is, amelyek révén egy-egy oktatási intézmény kiemelt jelentőségűvé válhat – kizárva bármilyen visszaélésnek a lehetőségét is.

Mi indokolta ezeknek az intézményeknek a kiemelt jelentőségűvé nyilvánítását?

– Esetünkben a 2018-ig kiemelt jelentőségű intézmények státusát nem érintve, minden önkormányzatban újonnan egy magyarul is oktató intézmény emelhető ki, míg ezen felül azok az általános iskolák, amelyek tanulóinak legalább egyharmada magyarul tanul. A középiskolák közül azok, amelyekben legalább 90 tanuló tanul magyar nyelven. Ezeken a fő kritériumokon kívül még vannak további kiegészítő, azaz korrektív jellegűek is.

Mindennek ismeretében válik egyértelművé, hogy miért volt számunka fontos az új általános iskolák kiemelt jelentőségévé nyilvánítása. Zenta község képviselő-testülete 2019. július 19-ei döntésével ugyanis megszüntette a zentai székhelyű és addig a számunkra kiemelt jelentőségű Stevan Sremac Általános Iskolát, és helyette négy új általános iskolát hozott létre: Zentán a Stevan Sremac, a Petőfi Sándor és a Thurzó Lajos, Tornyoson pedig a Tömörkény István Általános Iskolát. Ezeknek tehát – az új helyzetre való tekintettel és az eddig kiemelt jelentőségű intézményben tanuló diákok változatlan szintű jogvédelme érdekében – kiemelt jelentőségűvé nyilvánítása sürgőssé vált.

Egyébként a zentai székhelyű Petőfi Sándor Általános Iskolának Felsőhegyen a kihelyezett tagozata a Csokonai Vitéz Mihály nevet viseli, a tornyosi székhelyű Tömörkény István Általános Iskolának pedig Keviben és Bogarason van kihelyezett tagozata. Az újonnan létrejövő intézményekben kizárólag vagy többségükben a tanítás magyar nyelven folyik, ami természetesen kielégíti A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvényben meghatározott kritériumokat.

Forrás: Magyar Szó, 2019. augusztus 8. 7.