A Magyar Nemzeti Tanács nem kulturális tevékenységet folytató civil szervezetekre vonatkozó 2020. évi pályázata | Magyar Nemzeti Tanács Hivatalos Honlapja Skip to main content
 • Трг жртава фашизма 9, 24000 Суботица
 • office@mnt.org.rs
 • +381 (24) 524 534

You are here

A Magyar Nemzeti Tanács nem kulturális tevékenységet folytató civil szervezetekre vonatkozó 2020. évi pályázata

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (meghozva 2018. december 10-én az M/H/7/2018. iratszám alatt) 31. szakasza 1. bekezdésének h) pontja, 41. szakaszának 1. bekezdése és A Magyar Nemzeti Tanács támogatásainak eljárási rendjéről szóló határozat (meghozva 2016. január 29-én a H/1/2016. iratszám alatt) 11. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) Végrehajtó Bizottsága 2020. március 13-án közzéteszi felhívását

A MAGYAR NEMZETI TANÁCS
NEM KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ CIVIL SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ 2020. ÉVI PÁLYÁZATÁRÓL

 1. A pályázat célja a vajdasági magyarság szülőföldjén való boldogulásának előmozdítása, nemzeti önazonosságtudatának megerősítése, valamint konkrét szellemi és tárgyi eredményt felmutató, célokat tükröző igényes programok támogatása.
 2. A pályázat tárgya a magyar közösség civil szerveződésének fejlesztését segítő szervezetek és egyesületek támogatása.
 3. A pályázatot benyújthatják szerbiai székhelyű:
 • nem kulturális tevékenységet folytató civil szervezetek.
 1. A támogatást igényelhetik:
 • eszközbeszerzésre,
 • működési költségek finanszírozására és
 • programok szervezésére.
 1. A kiosztásra kerülő támogatás: 2 250 000 (azaz kétmillió-kettőszázötvenezer) dinár.
 2. A szervezetenként igényelhető támogatás összege: 30 000–80 000 dinár.
 3. A pályázat formája nyílt és vissza nem térítendő, elő- és utófinanszírozásra egyaránt felhasználható.
 4. Benyújtási határidő: 2020. április 15., 14.00 óra.
 5. A pályázat megvalósulási paraméterei:
 • megvalósítási időszak: 2020. január 1. – december 15.
 • elszámolási határidő: a támogatott program/projekt megvalósítását követő 30 nap, de legkésőbb 2020. december 31-éig.
 1. A pályázaton nem vehetnek részt azok a szervezetek, amelyek:
 • a jelen pályázati felhívás 3., 4., 11., 12., 13. és 14. pontjának nem tesznek eleget,
 • a pályázati határidőket figyelmen kívül hagyják,
 • elmaradott, határidőre el nem számolt pályázati elszámolásukat nem pótolták.
 1. A szervezetek egy pályázatot nyújthatnak be.
 2. Pályázni a Magyar Nemzeti Tanács hivatalos honlapjának online rendszerén keresztül kizárólag magyar nyelven lehet. Ha a pályázó még nem került a rendszer nyilvántartásába, akkor regisztrálnia kell a http://www.mnt.org.rs/regisztracio címen.
 3. Az online rendszerben kitöltött pályázati űrlapot ki kell nyomtatni, majd postai úton elküldeni a Magyar Nemzeti Tanács címére (24000 Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9.).
 4. A borítékon kötelező feltüntetni a következőt:

PÁLYÁZAT NEM KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ
CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE

 1. Az érdemi elbírálás előtt a Tanács Hivatala a beérkezett pályázatokat – a formai hiányosságok kiszűrése végett – átvizsgálja A Magyar Nemzeti Tanács támogatásainak eljárási rendjéről szóló határozatban megszabott elvek alapján. A formailag elégtelen pályázatot benyújtó pályázót írásban értesítik pályázata elvetéséről. Az elvetés ellen a pályázónak nincs joga fellebbezni.
 2. A pályázatokat a beadási határidőt követően legkésőbb 30 napon belül elbírálja a Tanács pályázatait elbíráló bizottsága A Magyar Nemzeti Tanács támogatásainak eljárási rendjéről szóló határozat és e kiírás alapján. A bizottság javaslatát 5 munkanapon belül köteles továbbítani a Tanács elnökének döntéshozatal céljából. A Tanács elnökének döntése alapján a pályázati eredmények a döntéshozatalt követően 5 munkanapon belül kerülnek közzétételre a Tanács honlapján, de az eredményekről a pályázók elektronikus formában is értesülnek.
 3. A döntés ellen fellebbezésnek nincs helye. A döntés ellen a pályázók nem emelhetnek kifogást.
 4. Az elbírált pályázaton odaítélt támogatásra a nyertes pályázó kizárólag a Tanács elnökével megkötött egyedi támogatási szerződés alapján szerez jogokat és vállal kötelezettségeket.
 5. Ha bizonyítást nyer, hogy a pályázó nem valós adatokat szolgáltatott, elveszíti jogosultságát a támogatásra, és a Tanácsnak jogában áll az addig folyósított összeg visszafizetésére kötelezni.

A pályázati felhívás a Tanács honlapján, továbbá a Magyar Szó című napilapban és honlapján, valamint a Hét Nap című hetilapban és honlapján kerül meghirdetésre.