A nemzeti újrakezdés jegyében | Magyar Nemzeti Tanács Hivatalos Honlapja Skip to main content
  • Трг жртава фашизма 9, 24000 Суботица
  • office@mnt.org.rs
  • +381 (24) 524 534

You are here

A nemzeti újrakezdés jegyében

Potápi Árpád János a magyar kormány támogatásával megvalósuló fejlesztések helyszínén járt Topolyán és a község falvaiban

Pénteken Topolya községben tett látogatást Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának nemzetpolitikáért felelős államtitkára. Potápi a 2021 a nemzeti újrakezdés éve tematikus év vajdasági nyitóeseménysorára érkezett. A rangos anyaországi vendéget körútján végigkísérte Pirityiné Szabó Judit, a Nemzetpolitikai Államtitkárság főosztályvezetője, Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke, Fremond Árpád köztársasági parlamenti képviselő és Szatmári Adrián, Topolya község polgármestere.

Az államtitkár körútját Zentagunarason, a felújított művelődési ház és egy alkalmi műsor megtekintésével kezdte. A művelődési házat a közelmúltban vásárolta vissza a zentagunarasi közösség – mondta el Sípos Hajnalka, a helyi közösség végrehajtó bizottságának elnöke.

– A művelődési ház a privatizáció során eladásra került, és csak 2019-ben, az MNT közreműködésével, Pásztor István támogatásával sikerült visszavásárolni. Most a Zentagunarasi Fejlesztési Alap tulajdona, de ez a civil szervezet a zentagunarasi közösségé. A gazdátlanság időszaka miatt addigra az épület nagyon rossz állapotba került, ezért nagyon fontos volt, hogy valamit tegyünk vele. Topolya község önkormányzata hárommillió dinárt hagyott jóvá a felújításokra, a helyi közösség hárommillió-százezer dinárt, valamint az MNT közbenjárásával a Nemzetpolitikai Államtitkárság ötmillió forintot adott – számolt be Sípos.

A felújítások még nem fejeződtek be, több minden maradt még, amit meg kell oldaniuk, viszont az épület már most működőképes állapotban van, tudnak rendezvényeket szervezni. Sípos Hajnalka elmondta azt is, hogy szeretnék kistérségi kulturális központtá fejleszteni a művelődési házat.

Zentagunaras után Potápi Árpád János Székelytornyoson (Szvetityevó) megkoszorúzta a felújított székely haranglábat, melyet az 1942 és 1945 között ott élő bukovinai székelyek hagytak hátra. Vikor László, a pobedai helyi közösség tanácselnöke a harangláb felújítása kapcsán elmondta, hogy ahhoz az MNT-től kaptak segítséget.

– A székelyek távozását követően itt maradt a harangláb, és a szvetityevói lakosok megőrizték. A pobedai helyi közösség tanácsa hozott egy döntést, hogy felújítjuk, Pásztor István és Hajnal Jenő urak pedig ígéretet tettek, hogy mindent megtesznek ennek érdekében. Mi megcsináltuk a rekonstrukcióhoz szükséges dolgokat, a Magyar Nemzeti Tanács pedig biztosította a pénzügyi hátteret, és sikerült felújítani a haranglábat – mondta el a tanácselnök. A jövőben szeretnék, ha a falusi turizmus céljait is szolgálná, amellett, hogy mementót állít az egykoron itt élt székelyeknek.

Az államtitkár meglátogatta a gunarasi Dózsa György Általános Iskola felújított tornatermét is, ahol sportszercsomagot adott át. Csikós Hermina iskolaigazgató arról szólt, hogy nagyon rossz állapotban volt a terem fűtési rendszere.

– A tornaterem a 70-es években épült, és a fűtési rendszere azóta nem volt felújítva. Emiatt elég hideg volt a teremben, nehéz körülmények között zajlottak a tornaórák. Viszont az anyaországtól egymillió-háromszázhetvenkilencezer dinár segítséget kaptunk, amiből sikerült felújítani a fűtési rendszert. Új fűtőtesteket és csöveket vásároltunk, amiket rákötöttünk a meglévő gázfűtésünkre – számolt be az igazgató, majd azt is elmondta, hogy a tornaterem a közelmúltban esett át tetőcserén és felújításon is. Erre az MNT, a tartományi oktatási titkárság, Topolya község önkormányzata és a helyi közösség biztosította az eszközöket.

ÚJ KÖNYVTÁR BÁCSKOSSUTHFALVÁN, ÉPÍTKEZÉSEK TOPOLYÁN

A körút során Bácskossuthfalván a topolyai Juhász Erzsébet Könyvtár fiókkönyvtárának helyet adó épület felújított helyiségeit adták át rendeltetésüknek. Potápi Árpád János a közelgő március 15-ei ünnepséghez, illetve a nemzeti újrakezdés éve vajdasági eseménysorozatához kapcsolódóan fogalmazta meg gondolatmenetét, illetve fejezte ki örömét, hogy a munkálatokra szánt mintegy húsz és fél millió forintos támogatás jó helyre érkezett.

– Az elmúlt időszakban a magyar közösségek bizonyították, hogy azokban az országokban, ahol élnek, fontos politikai tényezők is, amellett, hogy őshonos nemzeti közösséget alkotnak. Az előttünk álló években, évtizedekben, évszázadokban is ezt szeretnénk megőrizni. Ennek fontos alapja, hogy erős intézményrendszerrel és politikai érdekképviselettel rendelkezzünk. Mint ahogy a magyar kormánynak fontos stratégiai partnere úgy a VMSZ, mint a Magyar Nemzeti Tanács, valamint az önkormányzatok, amelyek nagyszerű hidat alkotnak a két nemzet és a magyar és a szerb kormány között – mondta az államtitkár, aki kiemelte azt is, hogy az idén a nemzeti újrakezdés évében minden hónap egy-egy kiemelt tematika köré épül. A sport, a gyermekegészségügy után a március a közösségek hónapja, ehhez kapcsolódóan Kárpát-medence-szerte 1500 tanintézmény részesül az egészséges életmódot népszerűsítve valamilyen sportszerajándékban. A bácskossuthfalvi Id. Kovács Gyula Általános Iskola számára Potápi egy asztalitenisz-asztalt ajándékozott, a könyvtár számára pedig a Hazajárók elnevezésű televíziós műsor könyvbe szerkesztett formáját.

Pásztor István, a VMSZ elnöke a sajtónak tett nyilatkozatában méltatta a Topolya községben tett körutat.

– Csak az a közösség tud újrakezdeni, tervezni és építkezni, ahol megvan a felhajtóerő, és ahol olyan kis közösségi vezetők munkálkodnak, akik mozgósítani tudnak, hiszen csak az az egyetlen út létezik, amelyik előremutat – mondta Pásztor.

A közel 4000 könyvnek otthont adó, felújított könyvtárban a megjelenteket Fazekas Róbert, a helyi közösség tanácselnök-helyettese, a MNT tagja köszöntötte Papp Dániel bácskossuthfalvi születésű, 19. században élt író, publicista soraival, aki 1896-ban a szülőháza közelében talán tanúja lehetett a patinás épület építésének.

– Az épület 1999-re már szinte tönkrement, de akkor egy fiatalokból álló csapatnak, a Moravicai Értelmiségi Fórum köréhez tartozóknak Crnkovity Gábor elnökletével sikerült megmenteniük az enyészettől. Abban az időben sikerült áthelyezni a könyvtárat is ebbe az épületbe. Ezután már nem jutott erő a további fejlesztésekre, és a Juhász Erzsébet Könyvtárral egyeztetve, a Vajdasági Magyar Szövetség, a Magyar Nemzeti Tanács közreműködésével jutottunk el idáig, hogy ismét örömmel és méltó körülmények közé érkezhetnek az olvasók a könyvtárba.

Hajnal Jenő, Potápi Árpád János és Pásztor István felavatják Bácskossuthfalván az új könyvtártermet (Fotó: Ótos András)

Náray Éva, a topolyai könyvtár igazgatónője nemcsak Bácskossuthfalva számára nevezte jelentős eseménynek a könyvtár helyiségének az átadóját, hanem szavai szerint szélesebb közösségünk kultúrája és hagyományainak a megőrzése szempontjából is vízválasztó eseménynek számít.

– A bácskossuthfalvi könyvtár teljes egészében megújult, és a modern kor elvárásainak eleget téve korszerű környezetben tudja fogadni az olvasókat, a falubelieket. Ezért köszönettel tartozunk a magyar kormány Miniszterelnöksége Nemzetpolitikai Államtitkárságának, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek, az MNT-nek és különösen Hajnal Jenő elnök úrnak, aki kiemelt fontosságúnak tartja a könyvtárak támogatását. Hogy ilyen szép lett a végeredmény, abban nagy szerepe volt munkatársaimnak, a könyvtár dolgozóinak, a bácskossuthfalviak hozzáállásának és Tölgyesi Hédi tervezőnek, aki rendkívüli ráérzéssel álmodta meg a teret – mondta a könyvtár igazgatónője.

A küldöttség ezután megkoszorúzta Kossuth Lajos bácskossuthfalvi mellszobrát, majd Topolyára folytatták az útjukat, ahol megtekintették a TSC Labdarúgó-akadémia épülő stadionját. Az államtitkár Topolyán a sajtónak tett nyilatkozatában a sport közösségépítő, nemzetitudat-erősítő szerepét méltatta. Szatmári Adrián, Topolya község polgármestere pedig kiemelte, hogy a városban zajló fejlesztések, a fürdőmedence, a stadion építése vagy a kollégiummá, közigazgatási-művelődési tartalommal újraálmodott hotel átalakítása, újjáépítése elsősorban Magyarország kormánya, a Bethlen Gábor Alapkezelő, a Prosperitati Alapítvány támogatásának köszönhető.

Forrás: Magyar Szó, 2021. március 13–14.