A Magyar Nemzeti Tanács 11. ülése | Magyar Nemzeti Tanács Hivatalos Honlapja Skip to main content

facebookinstagram

You are here

A Magyar Nemzeti Tanács 11. ülése

Február 23-án tartotta 11. rendes ülését a Magyar Nemzeti Tanács. Az ülésen 52 napirendi pont került megvitatásra, melyek között olyan fontos döntések is születtek, mint amilyen az oktatási és a kulturális stratégia elfogadása.

Az ülés 10 órakor vette kezdetét és a jelenlévő tanácstagok elé kerülő első jelentős napirendi pont a Magyar Nemzeti Tanács tavalyi évi beszámolója volt. A 2023-as évben elvégzett munkáról, a teljesített feladatokról, a sikeresen lefolytatott projektumokról Fremond Árpád, az MNT elnöke számolt be.

A beszámoló kiterjedt a tájékoztatási, az oktatási és a kulturális stratégia összeállítása során végzett munkára, de az oktatás és felsőoktatás területén folytatott immár hagyományossá vált programokra is, mint az ösztöndíjprogram, a beiskolázási csomagok kézbesítése, iskolai kirándulások, nyelvi felkészítő programok, iskolabusz-program, pedagógus továbbképzések, Edu-Expo kiállítás. Az elmúlt évben a Suli-Expo kiállítás is megszervezésre került az elérhető középiskolai kínálat bemutatása céljából. Bővült az óvodafejlesztési program, melynek keretében említésre méltó a szabadkai Vackor óvoda noszai kihelyezett tagozatának megnyitása, valamint az is, hogy megteremtődtek a feltételek a Magyar Szó újvidéki székházában megvalósuló óvodai kihelyezett tagozathoz is.

Az MNT elnöke a kulturális területen elvégzett feladatok közül kiemelte a Tanyaszínház alapítvány létrehozását, a művelődési házak, köztük a kishegyesi Petőfi Sándor Magyar Közösségi és Művelődési Központ felújítását. Örömének adott hangot, hogy tavaly befejeződtek a munkálatok a zsablyai Havas Boldogasszony római katolikus templom felújításán – a liturgikus és többfunkciós térrel rendelkező új épület átadása idén október végén várható. De megemlítette az MNT program-támogatásait is, köztük a Gróf Hadik András Emléknapot, mely a térségben élő nemzetek együttélésének záloga, és a teljes tavalyi évet átfogó, a bélyegkiadást is magában foglaló Petőfi 200 programsorozatot.

A tájékoztatás kapcsán Fremond Árpád kiemelte, hogy a médiatörvény rendelkezései a Magyar Nemzeti Tanács hatékony fellépésnek köszönhetően nem csorbítják a tanács eddigi hatáskörét, és az is 2023. sikere, hogy megszületett a tájékoztatási stratégia. Felhívta a figyelmet a médiaházak és a kistérségi média támogatására, amely tavaly is jelentős segítség volt a vajdasági magyar tájékoztatás számára.

Az írás- és nyelvhasználat terén az MNT elnöke megemlítette a Vajdasági Magyar Nyelvi Iroda működését, valamint azt az informatikai fejlesztést is, a Zsebtükör applikációt, amely a jogsérelmek orvoslásában lesz hatékony eszközünk a jövőben, de a tanács szervezésében megvalósult fordítói konferenciát is.

Sárközi István, a Végrehajtó Bizottság elnöke ismertette a Magyar Nemzeti Tanács elmúlt évi pénzügyi jelentését, melyben kiemelte, hogy a tanács 2023-ban mintegy másfél milliárd dinár bevételt valósított meg, mely a köztársasági, tartományi és önkormányzati forrásokból származó eszközök mellett a csaknem félmilliárd dinárt kitevő külső támogatásokat is tartalmazza. A kiadási oldalon 630 millió dinár szerepel. A nem naptári évhez köthető megvalósulásból adódóan az eszközök egy része 2024-ben kerül majd felhasználásra.

A 2024-es évi költségvetés módosítása is napirenden szerepelt az ülésen, melynek legfőbb oka az ezévi támogatási pályázatok megnövelt keretösszege. Az erre a célra szánt 2023-as 15 millió dináros költségvetési keret helyett idén összesen körülbelül 20 millió dinár kerül majd odaítélésre – hat különböző pályázat kapcsán.

Elkészült a Magyar Nemzeti Tanács 2024-2029-es időszakra vonatkozó Köz- és felsőoktatás-fejlesztési stratégiája, mely dokumentumot a Fremond Árpád elnök terjesztette az ülés résztvevői elé. Mindenki figyelmét felhívta a tanács azon törekvésére, hogy szorosra fűzze és közvetlenné tegye a kapcsolatot a vajdasági magyar gyermekekkel és a szülőkkel, mely programok, akciók célja a közösség tagjainak szülőföldön tartása és ezt a stratégia is megerősíti. Megemlítette a kollégiumfejlesztés és a felsőoktatás támogatásának jelentőségét is, megszólalását pedig azzal zárta, hogy a stratégia megvalósítása kapcsán bízik a köztársasági, tartományi és Anyaországi eddig is kiváló együttműködés folytatásában.

Mások mellett hozzászólásában Varjú Potrebity Tatjana, a Végrehajtó Bizottság oktatással megbízott tagja beszámolt a stratégia meghozatalának módjáról és annak legfőbb céljairól, előlátott programjairól.

Ahogy az oktatási stratégiát, úgy a 2024-2029 közötti időszakra vonatkozó Vajdasági Magyar Kulturális Stratégiát is elfogadta a tanács. A tanács elnöke elmondta, hogy ez utóbbi stratégiai dokumentumra érkezett be a legtöbb megjegyzés, javaslat, melyek nagy része beépítésre is került. A kulturális stratégia kiemelt értéke a részletes helyzetelemzés, amelyet tartalmaz. Fremond Árpád a közösség számára jelentős startégiai célok közül megemlítette a kiemelt rendezvények és a könyvtárak támogatását.

Az elnöki előterjesztést követően mások mellett Hugyik Richárd, a Végrehajtó Bizottság művelődéssel megbízott tagja személyes hangvételű hozzászólásában a stratégia lényegét emelte ki és hozzátette, hogy fontosnak tartja a folyamatos együttműködést a művelődési élet szereplőivel, a rendezvények támogatását és megújítását, a valós hálózatépítést, valamint a helyi értékek újra felfedezését is.

Az ülésen a tanács tagjai megvitatták és jóváhagyták a kiemelt intézmények 2023-as évi munkajelentését és pénzügyi beszámolóját (Szekeres László Alapítvány, Forum Könyvkiadó Intézet, Pannónia Alapítvány, Magyar Szó Lapkiadó Kft., Vackor Magyar Iskoláskor Előtti Nevelő és Gyakorlóintézmény, Európai Kollégium, Kosztolányi Dezső Színház, Regionális Kreatív Műhely, Szarvas Gábor Könyvtár), valamint döntöttek 2024-es évi munka- és pénzügyi tervekről is (Szarvas Gábor Könyvtár, Zentai Történelmi Levéltár, Vajdasági Birkózóakadémia Alapítvány, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet)

Az MNT ülésén a tanács tagjai mindezek mellett személyi kinevezésekről is döntöttek a társalapított intézmények élén, ill. testületeikben.

A Magyar Nemzeti Tanács sajtószolgálata