Határozat a szerb nyelven anyakönyvezett neveknek a magyar nyelv szabályai szerinti változtatásával járó költségek résztámogatására | Magyar Nemzeti Tanács Hivatalos Honlapja Skip to main content

facebookinstagram

You are here

Határozat a szerb nyelven anyakönyvezett neveknek a magyar nyelv szabályai szerinti változtatásával járó költségek résztámogatására

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének g) pontja és 41. szakaszának 1. bekezdése, alapján a Magyar Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) elnöke 2016. március 11-én meghozza a következő

HATÁROZATOT
PÁLYÁZAT KIÍRÁSÁRÓL A SZERB NYELVEN ANYAKÖNYVEZETT
CSALÁDI ÉS/VAGY UTÓNEVEKNEK A MAGYAR NYELV SZABÁLYAI SZERINTI
VÁLTOZTATÁSÁVAL JÁRÓ KÖLTSÉGEK RÉSZTÁMOGATÁSÁRA

1. szakasz

A Tanács alapszabályával összhangban a Tanács elnöke 2016. március 15-ével pályázatot ír ki a szerb nyelven anyakönyvezett családi és/vagy utóneveknek a magyar nyelv szabályai szerinti változtatásával járó költségek résztámogatására, amely a pályázók részére 2016. március 15-étől a Tanács költségvetésében erre a célra előirányzott összeg teljes felhasználásáig, de legkésőbb 2016. december 31-éig áll nyitva.

2. szakasz

A pályázatok elbírálása során a rendelkezésre álló pénzkeret és a beérkezett támogatási igények aránya határozza meg a kiosztásra kerülő pénzösszegeket.

3. szakasz

A pályázati felhívás a pályázók számára valószínűsíthetően hozzáférhető tömegtájékoztatási eszközökben, valamint a Tanács hivatalos honlapján és hirdetőtábláján kerül közzétételre.

4. szakasz

A pályázati felhívás szövegének előkészítéséről, illetve annak e határozat szerinti megjelentetéséről a Tanács Hivatala gondoskodik.

5. szakasz

Jelen határozat az elfogadását követő napon lép hatályba.

Jelen határozat a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.