Elnöki döntés kulturális pályázatról a nemzeti önazonosságot őrző hagyományos rendezvények megszervezésére | Magyar Nemzeti Tanács Hivatalos Honlapja Skip to main content

facebookinstagram

You are here

Elnöki döntés kulturális pályázatról a nemzeti önazonosságot őrző hagyományos rendezvények megszervezésére

A Magyar Nemzeti Tanács támogatásainak eljárási rendjéről szóló határozat (elfogadva 2016. január 29-én a H/1/2016. iratszám alatt) 16. szakaszának 1. bekezdése és A Magyar Nemzeti Tanács 2016. évi nemzeti önazonosságot őrző hagyományos rendezvények szervezésére vonatkozó első kulturális pályázata jogosultsági rangsorának javaslatáról szóló záradék (meghozva 2016. március 10-én MNT-000252/K/2016-K/840/1 iratszám alatt) a Magyar Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) elnöke 2016. március 17-én meghozza a következő

ZÁRADÉKOT
A MAGYAR NEMZETI TANÁCS 2016. ÉVI NEMZETI ÖNAZONOSSÁGOT ŐRZŐ HAGYOMÁNYOS RENDEZVÉNYEK SZERVEZÉSÉRE

VONATKOZÓ ELSŐ KULTURÁLIS PÁLYÁZATÁNAK JOGOSULTSÁGI RANGSORÁRÓL

1. szakasz

A Magyar Nemzeti Tanács támogatásainak eljárási rendjéről szóló határozat rendelkezései alapján 2016. február 5-én a Tanács Végrehajtó Bizottsága pályázati felhívást tett közzé 2016. évi nemzeti önazonosságot őrző hagyományos rendezvények szervezésére vonatkozó első kulturális pályázatára.

A pályázati kiírás alapján kiosztásra kerülő támogatás: 1.000.000,00 (azaz egymillió) dinár.

A pályázat 2016. február 5-étől 26-áig állt nyitva a pályázók részére.

A beérkezett formailag elégséges pályázatok rangsorának javaslatát a Tanács Kulturális Bizottsága mint bírálóbizottság állította össze. A Tanács Kulturális Bizottsága javaslatát A Magyar Nemzeti Tanács 2016. évi nemzeti önazonosságot őrző hagyományos rendezvények  szervezésére vonatkozó első kulturális pályázata jogosultsági rangsorának javaslatáról szóló záradékában eljuttatta a Tanács elnökéhez döntéshozatalra. A javaslatban a Bizottság a rendelkezésre álló 1.000.000,00 (egymillió) dinár pályázati keretösszeg helyett 1.400.000,00 (egymillió-négyszázezer) dinár támogatás folyósítását javasolta.

Tekintettel arra, hogy a Bizottság javaslata a nagyszámú, támogatásra érdemes pályázat száma miatt indokolt, szükségessé vált a pályázati kiírás 5. pontjában kiosztásra szánt teljes támogatási összeg nagyságának módosítása 1.000.000,00 dinárról 1.400.000,00 dinárra, azaz A Magyar Nemzeti Tanács 2016. évi költségvetéséről szóló határozatában (elfogadva 2015. december 29-én a H/25/2015. iratszám alatt és módosítva 2016. február 26-án a H/6/2016. iratszám alatt) erre a célra előirányozott összegnek (2.000.000,00 dinár) így nagyobb arányú felhasználására kerül sor az első pályázati körben, ami viszont semmiféleképp sem képezhet precedenst a jövőbeli pályázati keretek meghatározott arányának vonatkozásában.

Mindezekre való tekintettel a Tanács Végrehajtó Bizottsága 2016. március 17-ei, 44. rendes ülésén konstatálta, hogy A Magyar Nemzeti Tanács 2016. évi első kulturális pályázatának a nemzeti önazonosságot őrző hagyományos rendezvények megszervezésére közzétett felhívásának 5. pontjában a kiosztásra kerülő támogatás összeg 1.000.000,00 dinárról 1.400.000,00 dinárra növekszik.

2. szakasz

Figyelembe véve a pályázati kiírásban meghatározott időszakban beérkezett formailag elégséges kérelmeket, A Magyar Nemzeti Tanács támogatásainak eljárási rendjéről szóló határozat rendelkezései alapján meghatározott elbírálási mércéket és a Tanács Kulturális Bizottsága által meghozott Záradékot A Magyar Nemzeti Tanács 2016. évi nemzeti önazonosságot őrző hagyományos rendezvények szervezésére vonatkozó első kulturális pályázata jogosultsági rangsorának javaslatáról, a Tanács elnöke a támogatások odaítélésével kapcsolatban a következő döntést hozza:

  PÁLYÁZÓ ELNEVEZÉSE SZÉKHELY KÉRELEM CÉLJA ODAÍTÉLT ÖSSZEG (dinár)
1 Ablak Színház Egyesület Törökkanizsa A 4. mesélj rólam vers- és prózamondó verseny megszervezése. 0
2 Adai Első Helyi Közösség Hagyományápoló Csoportja Ada Az egyesület 45 éves jubileumának megünneplése. 0
3 Ady Endre Művelődési Egyesület Tornyos Akiktől még van esély örökölni… Nemzetközi Népzenei Találkozó támogatása. 30 000,00
4 Ady Endre Művelődési Egyesület Magyarcsernye Perdül a szoknya népzene és néptánc est megrendezése. 30 000,00
5 Ady Endre Művelődési Egyesület Szaján Szent István-napi ünnepség megszervezése. 30 000,00
6 Amatőr Szakácsok és Hagyományápolók Egyesülete Muzslya 11. vőfély és koszorúslány találkozó megszervezése. 0
7 Aracs Hagyományápoló Társaság Torda 18. aracsi emlékünnepség elő- és utómunkálatainak támogatása. 40 000,00
8 Arany János Magyar Művelődési Egyesület Szenttamás Szent István-napi ünnepély megszervezése. 0
9 Aranykapu Művelődési Egyesület Ada A Szentiványi tűzugrálás megrendezése. 0
10 Búzavirág Magyar Művelődési Egyesület Vajszka A György-napi búcsú bál megszervezése. 30 000,00
11 Délibáb Hagyományápoló és Természetbarát Kör Szaján A 24. húsvéti népi játékok megszervezése. 0
12 Dr. Kiss Imre Művelődési Kör Péterréve A Dr. Kiss Imre Művelődési Kör hagyományápoló csoportjainak támogatása. 0
13 Észak-bácskai Magyar Cserkészek Egyesülete Szabadka Hagyományéltető gyermek- és ifjúsági táborok költségeinek finanszírozása. 50 000,00
14 Fehér Ferenc Magyar Művelődési Egyesület Piros A pirosi magyarság letelepedése évfordulójának megünneplése. 30 000,00
15 Feketics Művelődési Egyesület Bácsfeketehegy Az 5. tambura fesztivál megrendezése. 0
16 Film-Múzeum Civil Szervezet Topolya Az 5. Egri József Filmfesztiválon és a 4. Origo Open Festen levetített filmek jogdíjainak megtérítése. 0
17 Gaál Ferenc Magyar Művelődési Egyesület Kelebia A húsvéti hagyományos tojásfestés és lovaskocsis népi locsolkodás megrendezése. 40 000,00
18 Gion Nándor Kulturális Központ Szenttamás A 21. Aranycitera résztámogatása. 0
19 Helyi Művelődési Közösség Bezdán A bezdáni hagyományos megemlékezések megszervezése. 0
20 Herőce Polgárok Egyesülete Tornyos A tradicionális 3. Herőce Fesztivál megszervezése. 0
21 Interkulturális Központ Újvidék Összefogásban az erő: kulturális programok támogatása. 0
22 Jókai Mór Magyar Művelődési Egyesület Törökbecse Szent György-napi vigadalom, hagyományőrző rendezvény megrendezése. 30 000,00
23 Jókai Mór Művelődési Egyesület Kispiac Vásári sokadalom megszervezése. 0
24 József Attila Művelődési Egyesület Szentmihály Hagyományos táncház megszervezése. 0
25 József Attila Művelődési Egyesület Szilágyi Négyesfogat záróünnepségének megszervezése. 30 000,00
26 Katlan Civil Szervezet Ada A 2. vajdasági lovasíjász verseny megszervezése. 30 000,00
27 Kiss Lajos Néprajzi Társaság Kishegyes 300 éves a Tekiai búcsú – Nemzetközi Néprajzi Konferencia megszervezése Szabadkán. 0
28 Kodály Zoltán Magyar Művelődési Egyesület Hódegyháza Falunap megszervezése Hódegyházán. 0
29 Kodály Zoltán Magyar Művelődési Központ Topolya Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékére szervezett műsor megrendezésére. 0
30 Kökénd Polgári Egyesület Nagykikinda A nagykikindai és kisoroszi nyolcadik osztályos diákok ballagása, évzáró ünnepség támogatása. 0
31 Községi Művelődési Ház Topolya Gyermekek részére szervezett nyári kézműves tábor a topolyai tájházban. 30 000,00
32 Lifka Sándor Művelődési Egyesület Hajdújárás Népviselet beszerzése az egyesület néptáncosainak. 0
33 Líra Egyesület Csóka A 3. versmaraton megszervezése a könyvtárban a magyar költészet napján. 0
34 Ludas Matyi Művelődési Egyesület Ludas A 3. ludasi néptánctalálkozó és testvértelepülési kultúrtalálkozó megszervezése. 0
35 Magyar Polgári Kaszinó Zombor A Kaszinó szavalóversenyének szervezése általános és középiskolás tanulók részére. 30 000,00
36 Mária Rádiónkért Egyesület Szabadka A csíksomlyói zarándoklat megszervezése. 0
37 Martonosi Testvériség Művelődési Társulat Martonos A 2. nemzetközi néptáncfesztivál, kölyök klub és örökítő tábor megtartása Martonoson. 0
38 Melódia Kamarazenekar Topolya A komolyzenei kultúra népszerűsítése térségünkben, igényes zenei programok nyújtása. 30 000,00
39 Mendicus Művészeti Központ Csantavér A falu kenyerének elkészítése. 0
40 Móra Ferenc Magyar Művelődési Egyesület Csóka A 18. Gyermek Néptánctábor megszervezése Kanizsamonostoron. 40 000,00
41 Móra István Művelődési Egyesület Kevi A Míg élünk, hiszünk és remélünk című ünnepi műsor megszervezése az 1848/49-es szabadságharc emlékére. 0
42 Muzslai Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület Nagybecskerek A 12. Szilasi Nap megszervezése. 0
43 Németh László Magyar Művelődési Egyesület Nemesmilitics Iskolabusz működésének támogatása. 60 000,00
44 Népkönyvtár Óbecse A magyar kultúra napjának megünneplése Óbecsén és Péterrévén. 0
45 Népkör Magyar Művelődési Központ Szabadka A táncoló tavasz és a Népkör MMK néptánc szakosztálya 70 éves évfordulójának megszervezése. 0
46 Nezsény Magyar Kultúrkör Nezsény Húsvéti ünnepkör megünneplése a hagyományok felelevenítésével és színesebbé tételével. 30 000,00
47 Oromhegyesi Faluház Alap Oromhegyes Hagyományos rendezvényeink megünneplése és költségeinek finanszírozása. 0
48 Ozoray Árpád Magyar Művelődési Egyesület Magyarkanizsa Ozoray Ünnepi Napok rendezvénysorozat megvalósítása. 30 000,00
49 Palics Magyar Művelődési Egyesület Palics Palicsi táncház – hagyományápoló rendezvénysorozat megvalósítása. 0
50 Pásztor Vera Bánsági Pedagógus Egyesület Nagykikinda 10. jubileumi vidám szívvel énekeljünk kórustábor megszervezése, mely felpezsdíti a szórvány zenei életét. 30 000,00
51 Petőfi Magyar Művelődési Egyesület Nagybecskerek Hagyományos húsvéti készülődés gyermekkel és felnőttekkel. 0
52 Petőfi Sándor Magyar Kultúregyesület Versec A magyar konyha napja című program megvalósítása. 50 000,00
53 Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör Óbecse A 25 éves az óbecsei Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör című ünnepség megvalósítása. 30 000,00
54 Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület Bácsgyulafalva Falunapi kulturális programok megszervezése. 0
55 Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központ Újvidék A Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központ nyári táborának megvalósítása. 50 000,00
56 Petőfi Sándor Művelődési Egyesület Tóba Tóbaiak 5. találkozójának anyagi támogatása. 0
57 Petőfi Sándor Művelődési Egyesület Tiszakálmánfalva Falunap és a művelődési egyesület 15 éves jubileumának megszervezése. 30 000,00
58 Petőfi Sándor Művelődési Egyesület Királyhalom A Parlando Nőikar 20 éves fennállásának megünneplése, kórusok fogadása, 70 személy megvendégelése. 30 000,00
59 Petőfi Sándor Művelődési Egyesület Kanizsamonostor Hagyomámyos húsvéti tojásfestés, hímestojás-készítés gyerekeknek 5-15 éves korig. 0
60 Petőfi Sándor Művelődési Egyesület Kishegyes A Karnyóné című színdarab költségeinek finanszírozása. 0
61 Petőfi Sándor Művelődési Egyesület Oromhegyes Oromhegyes A 28. Gazdag Ág Hagyományőrző Vetélkedő résztámogatása. 30 000,00
62 Piros Masni Vajdasági Hagyományőrzők Egyesülete Szabadka Az első Vajdasági Kürtőskalács Fesztivál megrendezése. 0
63 Pro Musica kamarakórus Palics Márton Áron emlékhangverseny megszervezése. 30 000,00
64 Százszorszép Művelődési Egyesület Törökfalu Kenyérszentelési ünnepség megszervezése a falu hagyományának, magyarságunk megmaradásának érdekében. 0
65 Széchenyi István Magyar Művelődési Egyesület Tamásfalva Tamásfalva Nemzeti önazonosságot őrző hagyományos rendezvény megszervezése, három ország magyarságának bemutatkozása. 30 000,00
66 Székelykevei Művelődési Egyesületek és Civil Szervezetek Szövetsége Székelykeve Székelykevei Nyári Estek 2016 című rendezvénysorozat támogatása. 30 000,00
67 Szirmai Károly Magyar Művelődési Egyesület Temerin Táncszínház – Falu végén kurta kocsma megszervezése. 0
68 Szőke Tisza Művelődési Egyesület Adorján A 11. Fodrozik a Tisza vize Nemzetközi Népzenei Találkozó résztámogatása. 30 000,00
69 Szűcs Imre Udvarnoki Magyar Oktatást és Művelődést Fejlesztő Társulás Udvarnok Húsvéti és pünkösdi ünnepek megszervezése Udvarnokon. 0
70 Takáts Rafael Magyar Kultúrkör Padé Az egyesület húsz éves fennállásának megünneplése. 0
71 TAKT – Temerini Alkotóműhely és Képzőművészeti Tábor Temerin TAKT mobil fotópályázat megrendezése. 30 000,00
72 Talentum – Tehetséggondozó Művészeti Egyesület Szabadka Magyar Sokadalom Palicson 0
73 Temerini Kertbarátkör Temerin Illés-napi kulturális, hagyományőrző rendezvények megvalósítása. 30 000,00
74 Testvériség Művelődési Egyesület Bajsa Borús Sándor Magyar Népzenei Találkozó megvalósítása. 0
75 Than Fivérek Értelmiségi Kör Óbecse Múzeumok éjszakájának megszervezése a Than Emlékházban. 30 000,00
76 Tisza Mente Közművelődési és Népművészeti Egyesület Péterréve A 10. Nemzetközi Gyermeknéptánc- és Népművészeti Fesztivál megvalósítása. 0
77 Tiszagyöngye Művelődési Egyesület Törökkanizsa Szent István-napi ünnepség megrendezése. 0
78 Tiszaszentmiklós Magyar Kultúrkör Tiszaszentmiklós 22. kézműves tábor Tiszaszentmiklóson és az első népzenei és néptánc tábor megszervezése. 0
79 Topolya Község Múzeuma Topolya Munk Artúrról szóló irodalmi kiállítás múzeumpedagógiai hasznosítása. 30 000,00
80 Torda Jövőjéért Egyesület Torda Falunapi hagyományápoló rendezvények megvalósítása. 30 000,00
81 Traditio – Polgári Egyesület Palics Koreográfia 024 nemzetközi koreográfus verseny megszervezése. 0
82 Ulmus Egyesület Oromhegyes A 6. nemzetközi fafaragótábor megszervezése. 0
83 Vadvirág Hagyományápoló Kör Ada A 14. Tavaszi Vadvirág Fesztivál megrendezése. 30 000,00
84 Vadvirágok Művelődési Egyesület Rábé A Majdányiak-Rábéiak Találkozójának megrendezése. 0
85 Vajdasági Magyar Drámapedagógiai Társaság Bácsfeketehegy A 9. Gyermekszínjátszó Műhelytalálkozó megszervezése. 30 000,00
86 Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség Szabadka A 9. MAdT tábor megvalósítása. 50 000,00
87 Vajdasági Magyar Óvodapedagógusok Egyesülete Kishegyes A 21. Vajdasági Magyar Óvodás Színjátszó Találkozó megszervezése. 30 000,00
88 Vajdasági Magyar Versmondók Egyesülete Bácsfeketehegy A 28. Szép Szó Tábor megszervezése. 50 000,00
89 Vajdasági Népek és Nemzetiségek Hagyományápoló Klubja Szenttamás A 20. jubileumi szenttamási hagyományos aratás megszervezése. 0
90 Vajdasági Színházmúzeum Újvidék Megemlékezés Pataki László színművész, rendező születésének 100. évfordulójáról. 30 000,00
91 Vecsera Sándor Magyar Művelődési Egyesület Palánka A Szent Antal-napi ünnep megvalósítása. 0
92 Wemsical Szerbia Ifjúsági és Kulturális Egyesület Magyarkanizsa Nyomdaköltségek és promóció-szervezés finanszírozása a 2016-os malomfesztiválhoz. 40 000,00
      Összesen: 1.400.000,00 dinár

3. szakasz

A döntés ellen fellebbezésnek nincs helye. A döntés ellen a pályázók nem emelhetnek kifogást.

A 2. bekezdésben meghatározott döntésről a pályázók hivatalos értesítést kapnak.

4. szakasz

Jelen határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Jelen határozat a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.

Csatolmány: