Krónika | Magyar Nemzeti Tanács Hivatalos Honlapja Skip to main content
  • Трг жртава фашизма 9, 24000 Суботица
  • office@mnt.org.rs
  • +381 (24) 524 534

You are here

Krónika

Ma, 2022.01.28, Fri

Format: 2022. 01. 28.
Format: 2022. 01. 28.
2021. Април 30., Петак

Az épülő Vajdasági Birkózóakadémián folyó munkálatokat tekintette meg Pásztor István, a Tartományi Képviselőház és a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, valamint a Magyar Nemzeti Tanács és a Végrehajtó Bizottság elnöke. A tervezett ütemben épülő sport- és oktatási intézmény épületét bejárva a tanács elnöke így nyilatkozott a média képviselőinek: „Lenyűgöző, csodálatos épület, amely e tájban azt jelképezi, hogy ebből a termékeny talajból nem csak minden földre hulló mag kikelhet, hanem egy ilyen akadémia is, amely a fiatalokat próbálja majd összetartani, s egy olyan új szellemiséget igyekszik képviselni, amely arról tanúskodik, hogy mindenben, ami itt érték (kultúrában, oktatásban és sportban), ez a közösség, a vajdasági magyarság olyat tud felmutatni, hogy megérdemli itt, Magyarkanizsán ezt a birkózóakadémiát, de a számunkra kedves többi sportágban, a labdarúgásban, az asztaliteniszben, a kézilabdában, a vízilabdában, de más sportágakban is a hasonló sportakadémiákat. A sportolás szokása, a sporttal járó erények (küzdés, versenyszellem, összetartozás, kitartás, büszkeség stb.), az egészséges életmód mind-mind olyan elvárások, amelyek nélkül a XXI. században nehéz lenne fiatalokat nevelni, tanítani és szülőföldön való maradásra buzdítani.”

2021. Април 29., Четвртак

A Magyar Nemzeti Tanács a koronavírus-járvány okozta helyzet miatt – alapszabályával összhangban – huszonkettedik ülését elektronikus szavazás útján bonyolította le. A 35 tanácstag közül az online szavazáson 34 tanácstag vett részt, és 39 napirendi pontról hozott döntést. A 2021. április 29-én, 15 óráig beérkezett szavazatok alapján a testület minden napirendi pont elfogadásakor határozatképes volt, 12 napirendi pontot egyhangúlag, 27-et pedig minősített szavazattöbbséggel fogadott el. A Magyar Nemzeti Tanács huszonkettedik elektronikus ülésén elfogadta az előző ülés jegyzőkönyvi kivonatát, valamint a Végrehajtó Bizottság döntését a vajdasági autonóm tartományi középiskolák első osztályába beiratható tanulók létszámának véleményezéséről. A dokumentum szerint a 2021–2022-es tanévben a Vajdaság 35 középiskolájában (24 szakközépiskolájában, 9 gimnáziumában és 2 művészeti középiskolájában) a diákok 18 hároméves és 55 négyéves szak közül választhatnak. A leendő középiskolások számára a tervezet 2062 férőhelyet irányoz elő: 540-et hároméves, míg 1522-t négyéves szakon. A 3 speciális szakközépiskolában 14 szakon összesen 84 férőhely áll a tanulók rendelkezésére. A testület tagot javasolt a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet Igazgatóbizottságába a megüresedett helyre, valamint jóváhagyta a Végrehajtó Bizottságnak azokat a döntéseit is, amelyeket az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Karának dékánválasztási, a begaszentgyörgyi Desanka Maksimović Iskoláskor Előtti Intézmény és a Topolyai Mezőgazdasági Iskola és Diákotthon igazgatóválasztási, továbbá, a tiszaszentmiklósi Dr. Tihomir Ostojić, a szenttamási Jovan Jovanović Zmaj általános iskolák és a Csókai Vegyészeti-élelmiszeripari Középiskola, a szabadkai Svetozar Marković Gimnázium és az Újvidéki Középiskolai Diákotthon igazgatóbizottsági, illetve iskolaszéki tagcseréjének eljárása kapcsán hozott. Egyébként az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Karának dékánja prof. dr. Ivana Živančević-Sekeruš rendes egyetemi tanár, míg a Topolyai Mezőgazdasági Iskola és Diákotthon új igazgatója dr. Horváth Zsolt topolyai lakos, az ökológiai tudományok doktora lesz. A Magyar Nemzeti Tanács jóváhagyta a Végrehajtó Bizottságnak a Szabadkai Egészségügyi Középiskola átképzésre, pótképzésre, specializációra és képzésre vonatkozó terve kapcsán meghozott döntését, de a Végrehajtó Bizottság azon döntéseit is jóváhagyta, amelyeket a testület: a belgrádi Novi Logos Kiadó Kft. gimnáziumi első osztályos történelem tankönyvének, gimnáziumi második osztályos földrajz tankönyvének, gimnáziumi második osztályos fizika tankönyvének, a belgrádi Klett Kiadó Kft. gimnáziumi első osztályos biológia tankönyvének, gimnáziumi első osztályos matematika tankönyvének és egyéb taneszközének, gimnáziumi második osztályos matematika tankönyvének és egyéb taneszközének, a belgrádi Gerundium Kft. nyolcadik osztályos biológia tankönyvének, nyolcadik osztályos matematika tankönyvének, a kragujevaci Atos Kiadó második osztályos matematika egyéb taneszközének, harmadik osztályos matematika egyéb taneszközének, a belgrádi Kreatív Központ Kft. negyedik osztályos matematika tankönyvének és egyéb taneszközének előzetes jóváhagyása kapcsán hozott. A Magyar Nemzeti Tanács jóváhagyta a Végrehajtó Bizottságnak azokat a döntéseit is, amelyeket a testület az Oktatási, Tudományos és Technológiai Fejlesztési Minisztérium oktatási, továbbá a Művelődési és Tájékoztatási Minisztérium, a Tartományi Művelődési, Tájékoztatási és Vallási Közösségi Titkárság, a Vajdaság Autonóm Tartomány nemzeti kisebbségek támogatására kiírt, a Szabadka és Újvidék városi kulturális pályázatok, valamint а Művelődési és Tájékoztatási Minisztérium, а Tartományi Művelődési, Tájékoztatási és Vallási Közösségi Titkárság, а Pancsova, Zombor, Újvidék városi, a Temerin és Csóka községi tájékoztatási pályázatok kapcsán hozott. A tanács huszonkettedik ülésén végül jóváhagyta a Végrehajtó Bizottság még két döntését, amelyeket a Versec városi és a Palánka községi nemzetek közötti viszonyügyi tanácsokba kinevezendő tagok javaslatával kapcsolatban hozott.

2021. Април 29., Четвртак

A Magyar Nemzeti Tanács elnöke hivatalában fogadta Kudlik Zoltán tartományi művelődési, tájékoztatási és vallási közösségi segédtitkárt. A beszélgetés témája az év elején kezdeményezett együttműködés megvalósításának felgyorsítása volt, hiszen a tartományi titkárság, a tanács és a tanács alapításában, illetve társalapításában működő kulturális intézmények és médiaházak közötti kapcsolatok kiépítése minden érintett fél számára nagyon fontos.

2021. Април 25., Недеља

A zentai zsidó temetőben Mementó címmel emlékeztek meg a helyi zsidóság deportálásának 77. évfordulójáról. A Magyar Nemzeti Tanács nevében a testület elnöke helyezte el az emlékezés koszorúját a holokauszt zentai áldozatainak emlékművénél.

2021. Април 24., Субота

Kárpát-medencei búzaszentelő ünnepet tartottak Zentán a Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program keretében. A Lisieux-i Kis Szent Teréz-emléktemplomban tartott ünnepi szentmise után a város határában ökumenikus szertartáson szentelték és áldották meg a búzaföldet. A vajdasági magyar gazdák évek óta részt vesznek abban a jótékonysági akcióban, amely több tonna gabonát ajánl fel a Kárpát-medencében élő rászorulóknak. A rendezvényen beszédet mondott Potápi Árpád János, Magyarország nemzetpolitikáért felelős államtitkára is. A Magyar Nemzeti Tanácsot a testület alelnök asszonya képviselte.

2021. Април 24., Субота

250 éves jubileumát ünnepelte a kúlai Szent György római katolikus plébániatemplom. A jeles évforduló alkalmából az ünnepélyes hálaadó szentmisét Msgr. art. m. Miocs József kúlai születésű lelkipásztor, a szabadkai Paulinum rektora mutatta be a környező települések papjainak közreműködésével. Szentbeszédet dr. Horvát Endre sziváci plébános mondott, aki prédikációjában kiemelte, hogy nemcsak a 250 éves templomfalak fennállása a fontos, hanem emellett a jövőben továbbra is szükség van a hívő közösség imájára, áldozatvállalására, a közösség erejére. A szentmise elején leleplezték és megáldották azt a monumentális festményt, amelyet Leonardo da Vinci Utolsó vacsorája ihletett meg, és amely az első olyan kép, amely csoportosan ábrázolja azt a 17 bácskai vértanú papot és 2 szerzetest, akiket a második világháború végén magyar és német híveik iránt tanúsított hűségükért megkínoztak és kivégeztek. A templom és környezete felújítása csaknem egy évtizeden át tartott, amelybe közreműködőként a Magyar Nemzeti Tanács is bekapcsolódott. A szentmisén a Magyar Nemzeti Tanácsot annak elnöke és a hivatal pénzügyi vezetője képviselte.

2021. Април 24., Субота

A Magyar Nemzeti Tanács együttműködve az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karával és a szabadkai e-Régió Civil Szervezettel akkreditált, online továbbképzést szervezett a magyar mint környezetnyelv, illetve a magyar nyelv a nemzeti kultúra elemeivel tantárgyakat oktató tanárok részére Magyarország Kormánya és a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága, valamint a Szerb Köztársaság Oktatási, Tudományos és Technológiai Fejlesztési Minisztériuma támogatásával. A továbbképzés célja a nyelvoktatás hatékonyságának növelése, a mindennapi oktató-nevelő munka minőségének javítása, valamint a Tanulj velünk magyarul! Magyar mint környezetnyelv – tankönyvpótló kiadvány első osztályosok számára című kiadvány bemutatása volt. A képzésre 76 pedagógus jelentkezett. A résztvevőket Vicsek Annamária oktatási államtitkár és a Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának elnök asszonya köszöntötte.

2021. Април 23., Петак

A Vajdasági Szabadegyetem idei programjáról és a rendezvénnyel kapcsolatos időszerű kérdésekről egyeztetett a Magyar Nemzeti Tanács elnöke Szollár Ádámmal, a Vajdasági Ifjúsági Fórum elnökével, a Vajdasági Szabadegyetem főszervezőjével.

2021. Април 23., Петак

A Magyar Nemzeti Tanács elnöke a palánkai Vecsera Sándor Magyar Művelődési Egyesület elnökével és munkatársával, valamint a helyi plébánossal az egyesület székházának felújítási üteméről állapodott meg, de a megbeszélésen szó esett a Szent Antal-napi helyi búcsú programjáról is, amelynek keretében szentmisét mutat be ft. Paskó Csaba kelebiai plébános, a Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának tagja.

2021. Април 21., Среда

A Magyar Nemzeti Tanács elnöke fogadta a Hagyományok Háza vezetőjét, Tóth Jánost és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet képviselőit. A megbeszélés középpontjában a Hagyományok Háza Hálózat – Vajdaság program vajdasági székházának kialakítása és felépítése volt.

Pages